goede score erfgoedmonitor


  Collectie

Het collectiebeheer van Het Scheepvaartmuseum is over het algemeen heel goed op orde. Dat blijkt uit de Erfgoedmonitor 2011-2012. Op de meeste punten haalt het museum de maximale score. Alleen de registratie van de collectie kan beter.


De Erfgoedmonitor wordt om het jaar gemaakt door de Erfgoedinspectie, onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Rijk houdt sinds de verzelfstandiging van Het Scheepvaartmuseum in 1994 toezicht op het collectiebeheer van Het Scheepvaartmuseum.


Voor de Erfgoedmonitor vullen musea online een uitgebreide vragenlijst in. De Erfgoedinspectie toetst vervolgens het beleid voor de vele aspecten van het behoud en beheer van de collectie, van het verzamelplan tot en met het klimaatplan en het calamiteitenplan. Ook kijkt ze of het museum voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor het collectiebeheer, of de personele bezetting voldoende is en of de collectie toegankelijk en raadpleegbaar is. Het Scheepvaartmuseum heeft al deze zaken goed op orde.


Een aandachtspunt is de registratie van de collectie. Wil Het Scheepvaartmuseum ook hier de maximale score halen (code ‘groen’), dan moet het onder meer duizenden voorwerpen omnummeren en in de database invoeren. In het verleden was het gebruikelijk dat de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (de eigenaresse van onze collectie) tientallen of honderden voorwerpen afkomstig van één schenker of verkoper onder één inventarisnummer inschreef – dat mag nu niet meer.


Lastig is ook dat in de jaren 70 en 80 grote bulkcollecties fotografie en archieven (vaak afkomstig van gesloten scheepswerven en andere bedrijven) bij het museum werden afgeleverd zonder dat de transactie schriftelijk werd vastgelegd. Om ‘groen’ te scoren eist de Erfgoedinspectie dat de juridische status van alle objecten bekend is (naam van de schenker of verkoper), maar dat is bij enkele duizenden voorwerpen helaas niet meer te achterhalen.