een unieke relatie

Het Scheepvaartmuseum gelooft in cultureel ondernemerschap. Daarom gaan we bijzondere relaties aan met particulieren, bedrijven en fondsen. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden.

 
 

ontmoet onze partners

 
 
 
 
 
 
 

kom aan boord


De ondernemersgeest uit de Gouden Eeuw vormt de basis van het vernieuwde Scheepvaartmuseum. De renovatie was mogelijk dankzij een succesvolle wervingscampagne. Na de heropening in 2011 is Het Scheepvaartmuseum zich blijven ontwikkelen. Met steun van particulieren, bedrijven en fondsen openden

we nieuwe tentoonstellingen met bijbehorende educatieve programma’s. Voorbeelden zijn De Zwarte Bladzijde over trans-Atlantische slavenhandel en De Atlassen, een expositie van onze bijzondere cartografiecollectie. Ook organiseerden wij spraakmakende publieksactiviteiten als de Delta Lloyd Optimist on Tour en de Walvis Weken in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds.


koers op continue vernieuwing!

Samen met u inspireren wij de samenleving met maritieme verhalen. Dankzij steun van particulieren, bedrijven en fondsen kan ons museum een van de grootste maritieme collecties ter wereld behouden en uitbreiden, unieke tentoonstellingen organiseren en verdiepende educatieve programma’s ontwikkelen. Bestaande exposities met bijbehorende educatieve programma’s en spraakmakende publieksactiviteiten worden één voor één vervangen zodat het museum toekomstbestendig is.


Het Scheepvaartmuseum is een actieve culturele onderneming en gaat graag bijzondere en langdurige relaties aan. Zo zorgen wij er gezamenlijk voor dat het museum kan blijven ondernemen. Steun van vrienden, sponsoren en begunstigers is van groot belang. Kom aan boord van Het Scheepvaartmuseum en zet met ons koers naar een ambitieus vervolg zodat wij de samenleving gezamenlijk inspireren, nu en in de toekomst.

particulieren


 • Vriendenvloot
 • Vlootvrienden geven Het Scheepvaartmuseum nog meer wind in de zeilen. Als lid van de Vriendenvloot steunt u Het Scheepvaartmuseum bij uitbreiding en behoud van de collectie en helpt u de wetenschapsprogramma’s mogelijk te maken. U bent al Vlootvriend voor 75 euro. Daarvoor krijgt u een jaar lang gratis toegang, exclusieve uitnodigingen en korting in onze museumshop en het restaurant. Bovendien mag u altijd een introducé meenemen naar het museum.

  Kom nu aan boord van de Vriendenvloot!


 • Het Compagnie Fonds
 • Het Compagnie Fonds maakt nieuwe grootse projecten in het museum mogelijk. Het is een exclusief gezelschap, gedreven door ondernemerschap, durf en visie. Zeventien Heren én Dames leiden hun eigen Kamer. Het Compagnie Fonds ondersteunt de vernieuwing en vooruitgang van het museum. Zo kan het museum bezoekers met maritieme verhalen blijven inspireren. Het Scheepvaartmuseum opent voor participanten van Het Compagnie Fonds deuren die voor anderen gesloten blijven. Eliane Cohen nodigt u graag uit voor een kennismaking.


 • Bijzondere giften
 • Sinds de heropening in 2011 hebben meerdere particulieren het museum omarmd. Door middel van individuele giften zijn bijzondere projecten mogelijk gemaakt. Wanneer u als particulier middelen aan het museum wilt verstrekken, komen deze ten goede aan specifieke doelen. Deze vorm van geven onderscheidt zich omdat gevers betrokken worden bij een specifiek interessegebied als educatie, tentoonstellingen of restauratie. U kunt eenmalig of periodiek een schenking doen aan Het Scheepvaartmuseum. Elke schenking is welkom. Barbara Ruding bespreekt graag met u hoe u invulling wilt geven aan projecten van het museum.

  bedrijven


  Het Scheepvaartmuseum is van oudsher een ondernemend museum. Dit is terug te zien in de steun die het museum uit het bedrijfsleven ontvangt. Deze steun is van grote waarde om bijzondere tentoonstellingen en educatieve projecten mogelijk te maken. Een partnerschap met Het Scheepvaartmuseum biedt volop meerwaarde voor uw bedrijf; het versterkt uw merk, creëert bedrijfstrots en laat uw maatschappelijke betrokkenheid zien.


 • Bedrijfssteun
 • Als bedrijf is het mogelijk om ambities van het museum te ondersteunen en tegelijkertijd uw eigen doelstellingen en activiteiten te versterken. U kunt ons op diverse manieren sponsoren. Wij wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden van een cultureel partnerschap en exclusieve privileges. Elke samenwerking wordt op maat gemaakt, want elke onderneming is uniek. Astrid Berman denkt graag met u mee over welke investering het beste bij uw bedrijf en het gewenste rendement past.


 • De Maritieme Cirkel
 • De Maritieme Cirkel is de businessclub van Het Scheepvaartmuseum. Leden van De Maritieme Cirkel kunnen genieten van inspirerend gezelschap in een bijzondere omgeving. Onze Cirkelleden ontvangen wij drie keer per jaar in het museum voor een inhoudelijk programma waarbij u uw netwerk kunt onderhouden of uitbreiden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek. Astrid Berman licht graag de mogelijkheden toe.

  fondsen


  Het Scheepvaartmuseum ontvangt structureel en incidenteel steun van diverse fondsen en stichtingen voor tentoonstellingen, aankopen, educatie, restauratie en wetenschap. Wij zoeken samenwerking met fondsen met wie we onze missie kunnen delen, in gezamenlijke culturele en educatieve projecten. Bent u als fonds geïnteresseerd in Het Scheepvaartmuseum dan bespreekt Barbara Ruding graag met u de mogelijkheden.

  schenken en nalaten


  Zowel Het Scheepvaartmuseum als Het Compagnie Fonds en de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, de eigenaar van de collectie, zijn aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Hierdoor zijn schenkingen en erfstellingen vrijgesteld van belasting en komen deze volledig ten goede aan het museum, een specifiek project of de collectie. De schenker geniet een aantal fiscale voordelen. Wanneer u wilt schenken of nalaten aan Het Scheepvaartmuseum informeert Barbara Ruding u graag over de mogelijkheden.


 • Schenken
 • Wanneer u eenmalig of incidenteel een schenking wilt doen aan Het Scheepvaartmuseum, kan deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Mocht u geïnteresseerd zijn in een eenmalige schenking dan kan deze ten goede komen aan een specifiek project of aan het museum in het algemeen.


  Wanneer u Het Scheepvaartmuseum voor een langere periode wilt steunen is uw belastingvoordeel het grootst. Bij deze vorm van schenken zegt u voor tenminste vijf jaren toe Het Scheepvaartmuseum jaarlijks te steunen met een vast bedrag. Vanaf 2014 hoeft u periodieke giften niet meer vast te leggen bij de notaris.


  Een eenmalige of periodieke schenking hoeft niet per se een geldbedrag te zijn. Ook een getaxeerd (maritiem-) object, archief of kunstvoorwerp kan in samenspraak met het museum via dezelfde regeling worden geschonken.


 • Nalaten
 • Via uw testament kunt u nalaten aan Het Scheepvaartmuseum. U kunt in uw testament kiezen voor een erfstelling of een legaat, een vast bedrag. Het Scheepvaartmuseum is vanwege de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting. Mocht u voornemens zijn het museum een bedrag na te laten, dan komt dit daarom volledig ten goede aan de museumbrede ondersteuning of aan een specifiek aangewezen project afhankelijk van uw voorkeur.


 • Direct doneren?
 • Eenmalige donaties, groot of klein, zijn bijzonder welkom op rekeningnummer: NL48 INGB 0002 3955 41 ten name van: ‘Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam’ onder vermelding van ‘Eenmalige donatie Het Scheepvaartmuseum’ en eventueel uw contactgegevens om u te kunnen bedanken.

  contact


  Wij laten u graag kennis maken met het museum en wij maken graag kennis met u. Neemt u voor meer informatie over steun aan het museum contact op met een van onze relatiemanagers.


 • Afdeling
 • Astrid Berman - Relatiemanager Bedrijven en De Maritieme Cirkel (020-5232346)

  Barbara Ruding - Relatiemanager Bijzondere Giften en Fondsen (020-5232319)

  Eliane Cohen - Relatiemanager Het Compagnie Fonds (020-5232327)

  Thierry Jacobs - Relatiemanager Vriendenvloot (020-5232274)

  Sandra van Duren - Medewerker Vriendenvloot (020-5232336)