kenniscentrum

Het Scheepvaartmuseum bezit de op één na grootste maritieme collectie ter wereld. Het museum voert een actief beleid om de kennis over dat erfgoed te vergroten en door te geven aan een volgende generatie experts.

 
 

meer over ons onderzoek

 
 
 
 
 
 
 

de collecties


Het Scheepvaartmuseum beheert een collectie van circa 300.000 objecten die een bijna compleet beeld geven van de Nederlandse maritieme geschiedenis. Het nationale belang van de collecties van Het Scheepvaartmuseum is groot, maar ook internationaal gezien neemt het museum een vooraanstaande positie in. De collectie scheepsmodellen is dankzij de aanwezigheid van veel modellen uit de 16e-18e eeuw van bijzonder belang te noemen. De globeverzameling en de nautische instrumenten behoren tot de grootste ter wereld. De bibliotheek behoort in haar specialisme tot een van de meest gedetailleerde van Nederland en geniet ook een internationale reputatie. De schilderijencollectie is de grootste in zijn soort in Nederland. De gehele collectie van Het Scheepvaartmuseum kunt u doorzoeken op de website www.maritiemdigitaal.nl, de gezamenlijke database van maritieme musea in Nederland.


de deelcollecties

Het Scheepvaartmuseum heeft de volgende deelcollecties:


Schepen en techniek


Scheepsmodellen

Het museum heeft ongeveer 1.800 modellen van schepen, waaronder een model van een oorlogsschip uit 1560, het oudste complete Nederlandse scheepsmodel dat bewaard is gebleven.


Halfmodellen

Ongeveer 350 halfmodellen van schepen, vervaardigd in de 19de en 20ste eeuw.


Technische modellen

Ongeveer 60 modellen van machines, motoren en installaties.


Maquettes

Een kleine verzameling, waaronder een maquette met scheepsmodellen van de werf Metz op Urk.


Technische tekeningen

Het museum heeft een enorme collectie bouwtekeningen van schepen, afkomstig van Nederlandse scheeps- en jachtwerven, de meeste uit de 19de en 20ste eeuw.


Vaartuigen

De collectie omvat o.a. twee trekjachten uit de 18de eeuw, de Koningssloep en ongeveer 50 kleine jachten en wedstrijdboten.


Scheepsonderdelen

Een gevarieerde collectie waaronder communicatieapparatuur en blokken.


Maritieme kunst en kunstnijverheid


Schilderijen

Ongeveer 800 maritieme schilderijen, van de 17de tot de 21ste eeuw, gemaakt door beroemde maritieme schilders als Van Wieringen, Vroom, Van de Velde, Bakhuizen en Mesdag.

 • Grafiek

  Deze deelcollectie omvat ongeveer 5.000 bladen, waaronder historieprenten, scheepsportretten, portretten van personen, vlaggenkaarten, topografie en affiches.


  Tekeningen

  De verzameling bevat ongeveer 3.000 tekeningen van plaatsen, schepen, gebeurtenissen en personen, waarvan de oudste uit circa 1550. Beroemde namen zijn vertegenwoordigd, zoals die van de beide Van de Veldes, Bakhuizen, Post, Storck, Groenewegen, Teupken en Spin.


  Fotografie en film

  Een grote verzameling van tienduizenden foto’s, films en albums. Topstukken uit deze collectie vormen de albums met de oudste foto’s van Japan in de jaren 1860, waaronder Deshima, en de collectie William Grant, met 19de eeuwse foto’s gemaakt tijdens expedities van de poolschoener Willem Barents in het Noordpoolgebied. De meeste foto’s dateren uit de 20ste eeuw.


  Scheepssier

  Ongeveer 120 stuks, grotendeels daterend uit de 17e-19e eeuw.


  Vlaggen en wimpels

  Ongeveer 300 exemplaren, grotendeels uit de 17e-20e eeuw.


  Sculpturen

  Ongeveer 30 exemplaren, het oudste is een windwijzer van het Dordtse schippersgilde uit de 17e eeuw.


  Numismatica

  Een van de belangrijkste verzamelingen in Nederland, ongeveer 1.300 munten, penningen en onderscheidingen.


  Meubilair

  Een kleine collectie van ongeveer 60 voorwerpen, hoofdzakelijk afkomstig van passagiersschepen.

 • Wapens

  Ongeveer 300 voorwerpen uit de 16e-20e eeuw.

 • Keramiek, zilver, glas

  Ongeveer 200 stuks, met name de verzamelingen zilver en glas bevatten topstukken, waaronder het Portland zilver, veroverd op Ayscue door Isaac Sweers.


  Kleding

  Een relatief kleine collectie uniformen en andere kleding en kledingstukken als petemblemen. Tot deze verzameling behoort de uniformpet van schrijver en scheepsarts Jan Slauerhoff.


  Souvenirs


  Gebruiksvoorwerpen

  Een zeer gevarieerde collectie waaronder diverse soorten van gereedschap, machines en motoren.


  Zeevaartkunde


  Atlassen

  Deze verzameling omvat ca. 400 titels, en is van nationaal en internationaal niveau.


  Globes

  Ongeveer 80 exemplaren, van 1584 tot en met de 20ste eeuw. Deze verzameling ontleent zijn waarde vooral aan het grote aantal globes uit de vroegmoderne tijd.

 • Kaarten

  Ongeveer 5.000 exemplaren land-, zee- en sterrenkaarten, met grote collecties van Britse Admiralty-kaarten en van de Nederlandse Hydrografische Dienst.

 • Instrumenten

  In omvang en kwaliteit de tweede verzameling ter wereld, met veel raakvlakken met werken aanwezig in de bibliotheekcollecties, waaronder veel materiaal uit de voormalige verzameling van Ernst Crone (1891-1975).


  Bibliotheekcollecties

  De bibliotheek omvat circa 65.000 titels, en vele thema’s, waaronder: aardrijkskunde, zeevaartkunde (navigatie), scheepsbouw, scheepsjournalen en 3600 titels reisbeschrijvingen. De bibliotheekcollecties genieten een internationale reputatie door het bezit van voor vóór 1850.