maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 19 april

 

2006

Kroonprins ZKH Willem-Alexander brengt een bezoek aan het Marinevliegkamp Valkenburg (MVKV) bij Katwijk. De prins krijgt tijdens dit bezoek informatie over de ontwikkeling van de locatie Valkenburg en het omliggende gebied na de definitieve sluiting van het vliegveld. Tijdens het bezoek wordt aandacht besteed aan de studie naar acht verschillende scenario’s voor de herontwikkeling van vliegkamp Valkenburg. Tijdens een bijeenkomst met een vertegenwoordiging van de regionale stuurgroep Valkenburg wordt ingegaan op de mogelijke consequenties voor mobiliteit en infrastructuur. Het werkbezoek van de prins maakt deel uit van het programma ruimte dat is opgesteld door het ministerie van VROM.

Bron: www.koninklijkhuis.nl

 

2003

HKH prinses Maxima doopt het LCF-fregat Hr.Ms. 'Evertsen' bij de Koninklijke Schelde Groep (KSG) in Vlissingen. De 'Evertsen' is de laatste uit een serie van vier LCF-fregatten. De vier fregatten uit de Zeven Provinciën-klasse zijn de meest geavanceerde fregatten die tot nu toe voor de Koninklijke Marine werden gebouwd. Koningin Beatrix verrichtte in december 2000 de doop van het eerste LCF-fregat, de 'Zeven Provinciën'.

Bron: persbericht KM 19-03-2003

 

2000

Fairwind 2000: Aankomst te Kuroshima (Japan) van het luchtverdedigingsfregat Hr.Ms. 'Witte de With' met aan boord ZKH prins Willem-Alexander, ter herdenking van de vier eeuwen bestaande Japans-Nederlandse betrekkingen. Precies 400 jaar geleden kwam het eerste Nederlandse schip de 'Liefde' aan in de baai van Usuki. Na het officiele bezoek voegt het fregat 'Witte de With' zich bij het Belgisch-Nederlandse eskader in het kader van de oefening 'Fairwind-2000'.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1962

Vertrek van het tot troepentransportschip verbouwde ss. 'Zuiderkruis' vanuit Nederland, met aan boord 851 militairen (voornamelijk dienstplichtige militairen) met bestemming Sorong in Nederlands Nieuw-Guinea, ter versterking van de aldaar gestationeerde Nederlandse troepen, in verband met het Nieuw-Guinea-conflict tussen Nederland en Indonesië. De reis wordt gemaakt via Willemstad, het Panama-kanaal en de Stille Oceaan.

Bron: A.P. Euser: 'Het conflict om Nieuw Guinea' in: 'DBW' jrg. 54 nr. 12 (1999)

 

1961

De coaster ms. 'Tuskar' (1939) van J. Pinkster uit Groningen, op weg van Runcorn naar Belfast, loopt tijdens dichte mist op een rif bij de Chicken Rock (Isle of Man) en zinkt. De bemanning kan worden gered door het Britse kabelschip 'Arial'.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1953

De drijvende bok 'Hiev Opp' op sleep, samen met de pompboot 'Helga', door de sleepboot 'Blankenburg' van L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst, op weg van Maassluis naar Carentan (Frankrijk), slaat bij ruw weer tijdens de reis lek en zinkt. De aan boord verblijvende runners kunnen op tijd gered worden.

Bron: 'De Zee' (1953)

 

1944

Operatie 'Cockpit': Vliegtuigen van het Britse vliegdekschip HMS 'Illustrious' en de USS 'Saratoga' behorende tot de British Eastern Fleet bombarderen de haven van Sabang op Sumatra. Onder de begeleidende schepen behoren de Britse slagschepen 'Queen Elizabeth', 'Valiant', de Franse 'Richelieu', de Nederlandse kruiser Hr.Ms. 'Tromp' en de jager Hr.Ms. 'Van Galen'. Het onder Japanse vlag varende vrachtschip ss. 'Haruno Maru' (ex- 'Kidoel' (1927) van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij) wordt bij Sabang door Amerikaanse vliegtuigen tot zinken gebracht.

Bron: L. de Jong, Gesch. der Nederl. in WOII.

 

1940

In een radiotoespraak wordt door minister-president jhr. D.J. De Geer, in verband met de oorlogsdreiging, de staat van beleg afgekondigd.

Bron: A. Hakkert: 'Wel vergeven niet vergeten' (2003)

 

1939

De coaster ss. 'Spes' (1920) van H. Boon uit Zwartsluis, op weg van Esbjerg naar het Deense eiland Fünen en varende in ballast, loopt bij Tyburon op de rotsen en gaat volledig verloren. De bemanning kan hierbij worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1924

Eerste reis van het mailschip ss. 'Slamat' van de Rotterdamsche Lloyd naar Batavia (Nederlands-Indië) nadat het schip op 12 april werd overgenomen van de bouwer, de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen.

Bron: 'Het ss. 'Slamat' naar een schilderij van Hans Breeman' in: 'DBW' jrg. 56 nr. 7 (2001)

 

1898

Proefvaart met de stoomsleepboot 'Roode Zee' van L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst, gebouwd op de werf van L. Smit & Zn. te Kinderdjk. Binnen een jaar zal dit schip, samen met de zes jaar oudere 'Oostzee', aan Frankrijk worden verkocht. De Franse regering heeft het plan om de marinehavens Brest en Rochefort uit te rusten met een sterke sleepboot.

Bron: K. de Haas: 'Zeeslepers en hun ontwerpers' in: 'DBW' jrg. 54 nr. 11 (1999)

 

1893

De schoener voor politietoezicht Hr.Ms. 'Dolphijn' brengt de Belgische stoomtrawler 'Louis Marie' (O 13) uit Oostende op naar Terschelling, wegens het vissen in Nederlandse territoriale wateren.

Bron: P. Vermeulen: 'Schepen van de Koninklijke Marine en die der GM' (1962)

 

1839

Ondertekening van het Scheidingsverdrag te Londen tussen België en Nederland. In het zogenaamde Scheidingstraktaat wordt ook het basisprincipe van het gemeenschappelijk toezicht geregeld voor de visserij, het Loodswezen, de bebakening, betonning en verlichting en het onderhoud van de vaargeulen op de Westerschelde.

Bron: Eerste Kamer der Staten Generaal 03-02-2005

 

1783

Vertrek vanaf de rede van Goeree van het VOC-schip 'Rotterdams Welvaren' (1780) voor zijn eerste uitreis naar Batavia. De 'Rotterdams Welvaren' was al vanaf de bouw drie jaar opgelegd (van 1780/81 tot 1782/83) in verband met de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), voordat het aan de eerste reis zou kunnen beginnen.

Bron: www.vocsite.nl/schepen/detail.html

 

1722

De hoeker 'Kaap' (1720), gebouwd voor de Kamer Amsterdam van de VOC op de VOC-werf te Amsterdam wordt door zeerovers veroverd bij de Rio de la Goa. De 'Kaap' maakte in 1721 deel uit van een groep van drie schepen t.w. 'Kaap', 'Gouda' en 'Zeelandia', die de basis zouden leggen voor de VOC-vestiging in Rio de la Goa. Daarna zal het schip dienst doen om de verbinding te onderhouden tussen Kaap de Goede Hoop en Rio de la Goa.

Bron: www.vocsite.nl/schepen/detail.html

 

1645

Overlijden van gouverneur-generaal Anthony van Diemen te Batavia (geboren te Culemborg in 1593). Van Diemen vertrok in 1618 naar Oost-Indië en maakte als beschermeling van gouverneur-generaal Jan Pieterszn. Coen al snel promotie. In 1636 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal en bleef dit tot zijn overlijden. Van Diemen was binnen de VOC de drijvende kracht achter de ontdekkingsreizen van Abel Janszn. Tasman naar het Onbekende Zuidland. Ook bracht hij Malakka en een deel van Ceijlon onder het gezag van de VOC.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1600

Stranding van het schip de 'Liefde' op het Japanse eiland Kyishu. Het is het enige en eerste Nederlandse schip uit een konvooi, bestaande uit oorspronkelijk vijf schepen, dat op 27 juni 1598 onder Jaques Mahu en Simon de Cordes vanuit de Republiek vertrokken was voor een reis naar Azië. De 'Liefde' wordt het eerste contact tussen de Nederlanders en Japanners. Negen jaar later in 1609 zal door de Nederlanders te Hirado, een eilandje ten noordwesten van Kyushu, een factorij worden geopend. Aanvankelijk ondervindt de Republiek nog concurrentie van de Engelsen, Spanjaarden en Portugezen, maar vanaf 1641 zullen de Nederlanders het monopolie op de handel met Japan verwerven.

Bron: H. Stapelkamp: 'Gerhardus Fabius (1806 - 1888), een leven voor de marine' (1999)