maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 27 januari

 

2006

Ontakeling van de mobiele werf van Volharding Shipyards in de Eemshaven. Nadat eerst alle kantoorunits zijn verwijderd, worden de twee torenkranen ontmanteld en afgebroken. Samen met de mobiele werf wordt één van beide kranen naar Turkije gesleept, waar Volharding ook een werf heeft. Volharding heeft ongeveer zeven jaar gebruik gemaakt van deze werf. Reden voor sluiting is dat er te weinig cascoschepen uit het buitenland komen om te worden afgebouwd.

Bron: www.koopvaardij.web-log.nl

 

2005

Tewaterlating van het vrachtschip ms. 'Pensilvania', bestemd voor de Columbiaanse rederij Navesco in Barranquilla, op de werf van Bodewes Scheepswerven BV in Hoogezand. De financiering van het schip is tot stand gekomen met subsidie van Ontwikkelings Relevante Export Transacties, een project van het ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van de ondersteuning van ontwikkelings gerichte export naar derde wereldlanden.

Bron: 'Van de werven' in: 'DBW' jrg. 60 nr. 2 ( februari / 2005 ).

 

1983

Overdracht van het achtste standaardfregat Hr.Ms. 'Abraham Crijnssen' door de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' (KMS) te Vlissingen aan de Koninklijke Marine.

Bron: J. Verhoog (e.a.): 'Luctor et Emergo 125 jaar Koninklijke Schelde 1875 - 2000' (2001)

 

1977

Personeelsleden van de werf 'Gusto' in Schiedam demonstreren tegen de voorgenomen sluiting van het bedrijf.

Bron: www.anpfotoarchief.nl

 

1959

Op ongeveer 80 mijl ten zuidwesten van Bermuda maakt het tweemotorige Avenger anti-onderzeebootvliegtuig 'A 9', na een vrije start vanaf het vliegkampschip Hr.Ms. 'Karel Doorman', een noodlanding op zee. Hierbij komt een korporaal-vliegtuigtelegrafist om het leven. De overige bemanningsleden kunnen worden gered.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1950

De coaster ms. 'Delta' (1934) van D. Davids uit Delfzijl zinkt na een aanvaring met het Britse ss. 'Colonel Crompton', wordt later gelicht en bij Gebr. Sanders, Delfzijl gerepareerd en weer in de vaart.

Bron: 'De Zee' (1950)

 

1944

Duitse legers verslagen en op de terugtocht bij Leningrad; einde van de belegering van deze stad na een beleg van negenhonderd dagen.

Bron: A. Hakkert: 'Wel vergeven, niet vergeten' (2003)

 

1943

De Lockheed Hudson 'EW 919' behorende tot het 320 Squadron van de Marine Luchtvaartdienst (VSQ 320) met thuisbasis Bircham Neuton in Norfolk wordt tijdens een aanval op een Duits konvooi nabij Terschellng neergeschoten. De complete bemanning komt om het leven. Gedurende de periode april 1942 - maart 1943 voerde 320 Squadron met Lockheed Hudson-bommenwerpers aanvalsoperaties uit, welke gericht waren op vijandelijke scheepvaartbewegingen voor de Nederlandse kust. Negen vliegtuigen en hun bemanningen gingen hierbij verloren.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1942

De hulpmijnenveger Hr.Ms. 'Eveline', ten anker liggend in de baai van Milford Haven (Wales), wordt aangevaren door de Britse mijnenveger HMS 'Shera' en zinkt, waarbij een bemanningslid om het leven komt.

Bron: C. Mark: 'Ontstaan en ontwikkeling van de mijnendienst' in: 'Vast Werken' (2003)

 

1942

De vrachtschepen 'Poelau Tello' van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (SMN) en de 'Buyskes', 'Elout', en de 'Boelongan' van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) worden door Japanse luchtaanvallen in de haven van Padang (Emmahaven, Nederlands-Indië) uitgebrand en tot zinken gebracht. Alle nog aan boord zijnde bemanningsleden kunnen nog net op tijd het vege lijf redden. De materiële schade daarentegen was zeer groot.

Bron: A. Kelder: 'Zo maar een foto' in: 'DBW' jrg.55 nr. 1 (2000)

 

1937

Het vrachtschip ss. 'Jonge Jacobus' (1921) van de Middellandse Zeevaart Compagnie uit Rotterdam, op weg van Antwerpen naar Alexandrië, vergaat tijdens een zware storm op 20 mijl van Burlings. De bemanning, bestaande uit 22 koppen, komt hierbi om het leven.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1907

Op het ss. 'Reijniersz' van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), op weg van Djambi (Nederlands Indië) naar Singapore, breekt in de haven van Singapore brand uit. Het schip wordt buitengaats gebracht en zinkt aldaar. Het wrak zal later voor de sloop worden verkocht.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1884

De Vlaardinger visserschepen 'Cornelia' en 'De Rijn' vergaan op de Noordzee tijdens een zware storm.

Bron: Scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991.

 

1854

Vertrek vanuit Constantinopel van het raderstoomschip Zr.Ms. 'Soembing', onder bevel van kapitein-luitenant-ter-zee G. Fabius, na een verblijf van zeven maanden in de Middellandse Zee, voor een reis naar Nederlands-Indië. Onderweg wordt de 'Soembing' in de buurt van Mauritius geconfronteerd met extreem slecht weer alsgevolg waarvan het schip beide raderkasten verliest.

Bron: H. Stapelkamp: 'Gerhardus Fabius (1806 - 1888), een leven voor de marine' (1999)

 

1849

Redding van Klaas Bording en zijn twee zoons, die op 13 januari op het ijs te Durgerdam waren gaan vissen en bij invallende dooi waren afgedreven.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 
 

1637

Aankomst te Recife van het schip 'Zutphen' met aan boord de reeds door de Staten-Generaal nieuw benoemde gouverneur van Brazilie, Johan Maurits, graaf van Nassau-Siegen, begeleid door nog drie schepen van de WIC. Door Johan Maurits von Siegen-Nassau worden de achtergebleven Portugezen aangemoedigd om hun bedrijf voort te zetten. Ook zal hij hun vrij laten om hun geloof te kunnen uitoefenen. Door de verovering van het Portugese slavenfort Elmina aan de kust van Guinee zal hij bovendien de aanvoer van slaven naar Brazilie kunnen garanderen. Het verbouwen en verwerken van suiker - en dus het maken van winst - is alleen mogelijk met slavenarbeid. Tussen 1630 en 1650 zullen door Nederlandse slavenschepen circa 25.000 slaven vanuit Afrika naar Brazilie worden overgebracht.

Bron: R. Daalder: 'Johan Maurits wordt gouverneur van Ned. Brazilie' in: maritieme geschiedenis (1500 - 2000) jaarboek VNHSM ( 2005 ).

 

1627

Vertrek vanuit Falmouth van het Nederlandse eskader onder bevel van de admiraal Laurens Reaal (de latere gouverneur-generaal van Oost-Indië) met het doel om als expeditie naar de Spaanse kust te varen en aldaar strijd te leveren tegen de Spanjaarden. Zowel de Republiek als Engeland hadden in 1625 te Southampton een verdrag afgesloten om te komen tot maritieme samenwerking tegen Spanje. In dit vlootverband heeft Johan Evertsen het bevel over enkele Zeeuwse schepen. Aan boord van zijn vlaggenschip 'Zeeridder' bevinden zich ook zijn broers Geleijn (19 jaar) en Cornelis (17 jaar). Het Nederlandse eskader zal voor de komende maanden kruisen voor de Spaanse kust.

Bron: D. Roos: 'Johan Evertsen: Admiraal van Zeeland, 1637 - 1666' in: 'TvZ' jrg. 21 nr. 2 (2002)

 

1614

De Staten-Generaal verlenen een octrooi, waarbij een aantal rederijen voor de walvisvaart kunnen overgaan tot de oprichting van de Noordsche Compagnie. Met de oprichting van de Noordsche Compagnie wordt het alleenrecht op de walvisvaart en robbenvangst verkregen in het gebied tussen Nova Zembla en Straat Davis met inbegrip van alle daartussen gelegen eilanden zoals Groenland, Spitsbergen en Bereneiland. Op deze wijze kan de concurrentiepositie worden verbeterd. Op het eiland Spitsbergen zal door de Compagnie twee jaar later, in 1612, een traankokerij en een nederzetting worden opgericht, Smeerenburg genaamd. Het octrooi, verleend voor een periode van drie jaar, zal steeds worden verlengd tot de definitieve opheffing in 1642. De walvisvaart is strikt seizoensgebonden. Schepen en bemanningen verlaten in maart/april de diverse havens van de Republiek. Na een drie weken durende reis arriveren zij in de kustwateren van Spitsbergen, Jan Mayen- of nabij Bereneiland. In september of uiterlijk oktober zullen de schepen weer naar de Republiek terugkeren.

Bron: 'het Vaderlandse Geschiedenis boek' (2003)