maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 20 oktober

 

2004

De mijnenjager Hr.Ms. 'Haarlem' weet, zes mijl uit de kust van Scheveningen, een uit de Tweede Wereldoorlog afkomstige Amerikaanse vliegtuigbom van 2.000 pond, met een gecontroleerde explosieve lading, onschadelijk te maken.

Bron: 'Alle Hens' (2004)

 

2003

Door de bergers van de Combinatie Berging 'Tricolor' (CBT) wordt rond 06.35 uur het laatste stuk van de gezonken autocarrier 'Tricolor' doormidden gezaagd. Hierbij is geen olie vrijgekomen volgens het bergingsteam. Met speciaal ontworpen zaagkabels werd het wrak van het Noorse vrachtschip in negen delen, van elk 20.000 ton, gezaagd. Op 14 december 2002 zonk de 'Tricolor' na een aanvaring met het 200 meter lange containerschip 'Kariba'. Deze calamiteit is vooral een harde les geweest. In Zeeland en België wordt sindsdien gewerkt aan rampenplannen ter bestrijding van olievervuiling op zee en voor de kust.

Bron: ANP - Waterland.net 20-10-2003

 

2001

De kustwachtcutter 'Panter' (P 811) van de Nederlandse Antillen en Aruba weet ten zuiden van Curaçao de go-fast 'Aura Christina' aan te houden, waarbij 750 kilo verdovende middelen in beslag kunnen worden genomen..

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

2001

Het Britse vliegdekschip HMS 'Ark Royal' brengt gedurende vier dagen een bezoek aan Amsterdam.

Bron: 'Jaarboek van de Marine' (2001)

 

1983

Officiële overdracht van de Koningssloep, gebouwd in opdracht van koning Willem I tussen 1816 en 1818 op de Rijkswerf te Rotterdam, als oudste vaartuig van de Koninklijke Marine, aan het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. De koningssloep wordt via een uitgebroken laadpoort aan de voorzijde in de gevel van het Zeemagazijn naar binnen getakeld. De Koningssloep werd de laatste keer gebruikt tijdens het zilveren huwelijksfeest van HM koningin Juliana en ZKH prins Bernhard in 1962.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1981

Een F-16 jachtvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht, afkomstig van de vliegbasis Leeuwarden (322 Sqn), stort boven de Waddenzee nabij Ameland neer. De vlieger weet zijn schietstoel te gebruiken en kan vervolgens worden gered.

Bron: www.vlieland-info.nl/Klu.html

 

1980

Officiele opening en in gebruikstelling door de minister van Defensie, P.B.R. de Geus, van het nieuwe overdekte marine-droogdok op het Nieuwe Haventerrein in Den Helder.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1973

Aan boord van de coaster ms. 'Edna B' (1938) van Van Broek uit Londen breekt brand uit als het schip op de Rijn, op weg van Rye naar Keulen en varende in ballast, voor anker ligt. In 1974 zal het schip worden gesloopt.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1972

Indienststelling van de onderzeeboot Hr.Ms. 'Tijgerhaai', als een-cylinderboot, behorende tot het type van de reeds eerder in dienst gestelde 'Zwaardvis'-klasse.

Bron: C. Mark: 'De geschiedenis van de Torpedo- en de Onderzeedienst' in: 'Vast Werken' (2003)

 

1963

De coaster 'Bothniaborg' van E. Wagenborg's Scheepvaart & Expeditiebedrijf NV te Delfzijl, op weg met een lading zout van Delfzijl naar Oulu (Zweden), komt in het Kielerkanaal in aanvaring met het Zweedse schip ms. 'Eidra' en zinkt. Na vier dagen kan het schip worden gelicht en voorlopig worden hersteld bij een werf in Rendsburg. Hierna zal het schip worden gesleept naar de Scheepswerf de Groot en van Vliet in Slikkerveer.

Bron: H. Zuur: 'Bothniaborg' in: 'DBW' jrg. 60 nr. 5 (2005)

 

1948

Het vrachtschip ms. 'Kralendijk' (1941) van Jos Hart & Sons uit Willemstad, op weg van Curaçao naar St. Kitts, raakt lek en zinkt op 25 mijl ten noordnoordoosten van Bonaire.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991.

 

1936

Het vrachtschip ss.'Van der Wijck' (1921) van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), op weg van Soerabaja naar Semarang, kapseist in de Javazee vermoedelijk als gevolg van een schuivende lading. Direct hierna wordt een grootscheepse reddingsactie op touw gezet. Zeven Dornier-vliegboten van de Marine Luchtvaartdienst weten vanuit Soerabaja de gekapseisde 'Van der Wijck' te bereiken, gevolgd door de torpedobootjager Hr.Ms. 'Banckert', enkele mijnenvegers, de sleepboot 'De Jongh', het Gouvernementsstoomschip Hr.Ms. 'Richel' en de 'Real' van de KPM. Van de in totaal 261 opvarenden kunnen er 210 worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1934

Overdracht van en proefvaart met het ms. 'Bloemfontein', gebouwd op de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij in Amsterdam, bestemd voor de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij (VNS).

Bron: K. de Haas: 'Fonteinen uit de jaren dertig' in: 'DBW' jrg. 56 nr.7 (2001)

 

1916

De tweemast gaffelschoener 'Berendina' (1910) van Maatschappij Schoenerschip 'Berendina' te Terneuzen wordt, na vertrek vanuit Blyth naar Coureuilles met een lading steenkool, vermist. Vermoedelijk moet het schip met man en muis zijn vergaan als gevolg van een mijnexplosie.

Bron: 'De Zee' (1917)

 

1877

Indienststelling van de rammonitor 2e klasse Zr.Ms. 'Luipaard', gebouwd op de werf van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam en daar op 14 september 1876 te water gelaten.

Bron: Jt. Mulder & W.F. Ruygrok: 'Pantserschepen, Pantserdekschepen, Monitors' (2004)

 

1865

De roeireddingboot van station Zandvoort (NZHRM) weet negen opvarenden te redden van het schip 'Jantina Alida'. Nog diezelfde dag kunnen eveneens, nog door dezelfde reddingboot, 11 opvarenden van het schip 'Alexandre' worden gered.

Bron: gedenkboek der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij '1824-1924, 100 jaren reddingwerk'

 

1853

Aankomst in Suriname van de bark 'Merwede' onder kapitein H.W. de Groot met de eerste 14 Chinese contractarbeiders uit Java om te werk gesteld te worden op de Surinaamse plantages. Tijdens deze reis waren reeds vier Chinezen overleden. Een tweede veel grotere groep van 487 contractarbeiders uit Macao zal met het fregat 'Minister Pahud' van Wm. Ruys & Zn in april 1858 worden aangevoerd.

Bron: www.nationaalarchief.nl

 

1830

Belgische opstandelingen omsingelen het plaatselijke garnizoen, onder bevel van de generaal D.H. baron Chassé, in de citadel van Antwerpen. Op 20 oktober verklaart Chassé de stad in staat van beleg. Op de Schelde worden de daar aanwezige Nederlandse kanonneerboten samen getrokken.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1827

De Zeeslag bij Navarino: In het kader van de Griekse vrijheidsstrijd wordt in de baai van Navarino (de Griekse Peloponesos) door de gezamenlijke eskaders van Rusland, Engeland en Frankrijk de Turks-Egyptische vloot verslagen. Hierbij wordt het Russisch eskader gecommandeerd door de Nederlandse marineofficier in Russische dienst, schout-bij-nacht Lodewijk S. graaf van Heiden Reinestein. Hij genoot zijn opleiding op de vloot van de Republiek en was gedurende deze periode een beschermeling van de vooraanstaande admiraal jhr. J.H. Van Kinsbergen.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1825

De Harlinger walvisvaarder 'Willem den Eersten' strandt 's avonds op de kust bij Huisduinen, waar het schip al snel uit elkaar wordt geslagen. Door de hoge waterstand kan de roeireddingboot niet over het strand worden vervoerd. Pas uren later weet de reddingbootbemanning van Huisduinen de 16 opvarenden van het wrak te halen. 29 opvarenden komen hierbij om het leven. Onder de redders is Reindert Kruk, de enige die in 1824 de rampzalige laatste reddingstocht naar het fregat 'De Vreede' had overleefd. De redding van de 'Willem den Eersten' opent de rij van de officieel geboekstaafde reddingen van de NZHRM.

Bron: www.knrm.nl

 

1820

Het Amerikaanse zeilschip 'Columbus' (1812), varende onder kapitein R. Robson, op weg van Batavia naar Amsterdam met een lading suiker en koffie, strandt op de Zuiderhaaks en vergaat. De bemanning kan hierbij worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1819

Uitvaardiging van een 'Instructie voor de scheepsmeters en ijkmeesters', vastgesteld bij de resolutie van de Staatsraad, de directeur-generaal der in- en uitgaande rechten en indirecte belastingen. Hiermee worden alle vroegere (18de eeuwse) regelingen en ordonnanties m.b.t. scheepsmetingen vervangen.

Bron: 'De Zee' (1984)

 

1803

Na de voorzetting van de oorlog met Groot-Brittannië (na de Vrede van Amiens op 18 mei 1803) vertrekt schout-bij-nacht Simon Dekker, bij een tekort aan steun van de Fransen, met een zeer verzwakt eskader vanuit Oost-Indië, en ondanks het bevel Java te verdedigen, terug naar Nederland. Aangekomen in Kaap de Goede Hoop legt hij zijn commando neer en gaat via Lissabon (over land) terug. Aangekomen in Nederland zal Dekker worden gearresteerd op beschuldiging van insorbordinatie.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1791

Een jacht van de Admiraliteit van de Maze explodeert, in de direkte nabijheid van 's Lands werf te Rotterdam, door nog onbekende oorzaak.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1783

Het springen van de voorste kruitkamer van het linieschip 'Rhynland', onder bevel van kapitein-ter-zee C.H. Mulder, op de rede van Texel. De explosie wordt veroorzaakt door het vlam vatten van een kleine hoeveelheid buskruit op het op dat moment ten anker liggende schip. Van de in totaal 224 opvarenden komen acht man om het leven en raken 38 man gewond.

Bron: N. Habermehl: 'J.C. van der Hoop', 1742 - 1825 (2000)