maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 6 juli

 

2004

De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. K.M.H. Karla Peijs heeft het voornemen om het voor reders eenvoudiger te maken om schepen onder Nederlandse vlag te brengen. Voor buitenlandse rederijen wil zij het aantrekkelijker maken om kantoren in Nederland te vestigen. De bewindsvrouw doet deze belofte aan voorzitter A. Korteland van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). Ook heeft de minister de intentie om internationale regels sneller te verwerken in de Nederlandse wetgeving. De inspectiedienst van het ministerie, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, moet van minister Peijs klantvriendelijker werken en knelpunten bij de registratie van schepen helpen op te lossen.

Bron: www.portofrotterdam.com

 

2001

Het voormalige ramschip Zr.Ms. 'Schorpioen' wordt door de bevelhebber der Zeestrijdkrachten, vice-admiraal C. van Duyvendijk, als derde museumschip van het Marinemuseum te Den Helder 'in dienst gesteld'. De 'Schorpioen' (in 1868 gebouwd te Toulon) werd in 1999 door de Koninklijke Marine teruggekocht van de Stichting Ramschip 'Schorpioen' en is sinds mei 2000, behorende tot het Marinemuseum, toegankelijk voor bezoekers.

Bron: persbericht KM 06-0-2001

 

2000

Het nieuwe Amerikaanse cruiseschip 'Millennium' van rederij Celebrity Cruises brengt, na zijn doop in Southampton en op maiden-voyage, een bezoek aan Amsterdam en is daarmee direct ook het grootste cruiseschip dat de hoofdstad ooit heeft aangelopen. De 'Millennium' is het eerste cruiseschip dat wordt aangedreven met gasturbines. Door deze vorm van voortstuwing is het schip een stuk stiller dan andere cruiseschepen. Bouwer van het schip is de Franse werf Chantiers de l’Atlantique uit St. Nazaire, die nog drie zusterschepen van de 'Millennium' voor Celebrity Cruises op stapel heeft staan. Ook deze schepen worden uitgerust met gasturbines. Aan boord is accommodatie voor 2000 passagiers en 1000 bemanningsleden.

Bron: www.schuttevaer.nl

 

2000

Door Squadron 320 van de Marine Luchtvaartdienst (VSQ 320) worden de taken overgenomen van het 336 sqn van de Koninklijke Luchtmacht, uitgerust met twee Fokker F-27's Maritime, waardoor de P-3C Lockheed-Orion patrouillevliegtuigen weer de Maritieme Patrouille Aircraft (MPA) taken over kunnen nemen ten behoeve van de Search and Rescue en drugsbestrijding op de Nederlandse-Antillen en Aruba.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1993

De in 1992 uit dienst gestelde driecilinder-onderzeeboot Hr.Ms. 'Tonijn' wordt door oud-premier en v.m. onderzeebootcommandant P.J.S. de Jong officieel opengesteld voor het publiek. De 'Tonijn' heeft een vaste plaats op de wal naast het Marinemuseum in Den Helder.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1988

Op het boorplatform 'Piper Alpha' in de Noordzee is na een aantal explosies een zeer zware brand uitgebroken, waarbij de vlammen een hoogte van meer dan 100 meter bereiken. De ramp eist uiteindelijk het leven van 166 mensen en zal de geschiedenis in gaan als de meest ernstige ramp bij de oliewinning op de Noordzee.

Bron: J. Verhoog (e.a.): 'Luctor et Emergo 125 jaar Koninklijke Schelde 1875 - 2000' (2001)

 

1983

Beproeving van een nieuw type gesloten zelfrichtende reddingsloep bij Verhoef Aluminium scheepsbouwindustrie te Aalsmeer in opdracht van scheepswerf Van der Giessen - de Noord voor drie bij deze werf in aanbouw zijnde containerschepen, bestemd voor de Koninklijke Nedlloyd Groep.

Bron: 'De Zee' (1983)

 

1980

Vertrek vanuit IJmuiden van het expeditieschip ms. 'Plancius' (1950 ; ex- loodsvaartuig 'Pollux') voor zijn eerste poolexpeditie met bestemming Amsterdam-eiland op Spitsbergen. De reis gaat o.m. via Tromsø en Bereneiland. Op Spitsbergen zal men een spectaculaire archeologische vondst aantreffen van een graf met zeven mannen die hun overwintering op Smeerenburg in 1634 niet hebben overleefd.

Bron: www.anpfotoarchief.nl

 

1967

In aanwezigheid van de minister van Defensie W. den Toom wordt op het Marinevliegkamp Valkenburg (MVKV) bij Katwijk het 50-jarig jubileum van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) gevierd.

Bron: www.anpfotoarchief.nl

 

1961

Vlootschouw voor de kust van Scheveningen, waarbij Smaldeel V van de Koninklijke Marine met o.a. de kruiser Hr.Ms. 'De Zeven Provinciën' en het vliegkampschip Hr.Ms. 'Karel Doorman', komende vanuit Stockholm, een saluut brengen aan HM koningin Juliana en ZKH prins Bernhard. De na de oorlog volledig herbouwde Koninklijke Marine presenteert zich met een dertigtal schepen en 30 vliegtuigen van de Marine Luchtvaartdienst. De gehele scheepsmacht staat onder commando van de Commandant der Zeemacht, schout-bij-nacht A.N. baron de Vos van Steenwijk. De vlootschouw wordt gehouden ter nagedachtenis aan de glorieuze thuiskomst van de Nederlandse oorlogsvloot na de Vierdaagse Zeeslag van 11 - 14 juni 1666 (295 jaar geleden).

Bron: 'Jaarboek van de Marine' (1961)

 

1943

Het vrachtschip ss. 'Poelau Roebiah' (1928) van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (SMN), op weg van Bombay naar New York via het Panamakanaal, onder kapitein J.H. Hoogendijk, wordt in de Caribische Zee nabij Jamaica door de Duitse onderzeeboot 'U 759' getorpedeerd en tot zinken gebracht. Van de in totaal 114 opvarenden komen twee man om het leven.

Bron: A.P. Euser: 'Varen in oorlogstijd' in: 'DBW' jrg. 55 nr. 7 (2000)

 

1932

Aan boord van het mailschip ms. 'Dempo' van de Rotterdamsche Lloyd breekt, een dag voor vertrek vanuit Rotterdam, in het deels beladen bagageruim brand uit. Na blussing kan het schip met enkele dagen vertraging alsnog vertrekken.

Bron: B.W. Scholten & F.M.E.W. Haalmeijer: 'Rotterdamsche Lloyd' (1988)

 

1922

Tewaterlating van het passagiersschip ss. 'Volendam' van de Holland-Amerika Lijn (HAL) op de werf van Harland & Wolff te Govan bij Glasgow. Het schip wordt een week later door vier sleepboten van L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst naar de gelijknamige werf te Belfast gesleept voor de verdere afbouw.

Bron: K. de Haas: 'Duo Volendam en Veendam' in: 'DBW' jrg. 57 nr. 11 (2002)

 

1922

De Helderse motorbotter 'Twee Gebroeders' (HD 185), op 4 juli 1922 uit Den Helder voor de kustvisserij uitgevaren, vergaat tijdens een storm met orkaankracht ter hoogte van Egmond aan Zee met man en muis.

Bron: 'De Zee' (1922)

 

1907

Het vrachtschip ss. 'Noordwijk' (1907) van Erhardt & Dekkers uit Rotterdam, op weg van Santander naar Rotterdam met een lading ijzererts, strand tijdens zwaar weer bij Ouessant en gaat verloren. De bemanning kan hierbij worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1907

Ingebruikneming van de nieuwe Hembrug als spoorbrug over het Noordzeekanaal.

Bron: W. Moojen: '125 jaar Noordzeekanaal' in: 'DBW' jrg. 56 nr. 9 (2001)

 

1883

Oprichting van de Rotterdamsche Lloyd. Bij deze oprichting worden de diverse rederijen van W. Ruys jr. samengevoegd tot een grote onderneming. De nieuwe rederij bestaat uit negen schepen, waarvan zeven schepen zijn bestemd voor de vaart op Java. In 1870 was door W. Ruys jr. reeds de overstap gewaagd van zeil- naar stoomvaart. De eerste kleine stoomschepen waren bestemd voor de vaart in de Europese wateren. Het waren de 'Ariadne' en de 'Senior', ondergebracht in z.g. een-schips rederijen.

Bron: F. de Goey: college 'Rotterdamsche Lloyd: succes en falen van een maritieme onderneming', UVL 26 okt. 2000.

 

1858

Tewaterlating van het schroefstoomschip Zr.Ms. 'Vesuvius' op de werf van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen.

Bron: W.J. Cohen Stuart: 'De Nederlandsche Zeemacht van 1889 - 1915' (1937)

 

1791

's Lands Zeemagazijn te Amsterdam wordt 's nachts getroffen door een grote uitslaande brand. Omstreeks 02.00 's nachts ziet nachtwaker Hendrik Guijkes uit een van de bovenste vensters op de eerste verdieping aan de noordzijde van het Zeemagazijn rook opstijgen en slaat vervolgens onmiddellijk alarm. De brand grijpt hierna snel om zich heen. Alles wordt door de werklieden in het werk gesteld om te voorkomen dat de brand naar de werf zou overslaan. Zo wordt het linieschip 'Prins Maurits' (70 stukken) nat gehouden, terwijl de 'Komeet' (16 stukken) buiten het bereik van de vlammen kan worden gehouden. De uiteindelijke ravage blijkt naderhand zeer groot te zijn. De schade, zowel aan het gebouw als aan de voorraden, wordt geraamd op een miljoen gulden, een bedrag gelijk aan de jaarlijkse inkomsten van de Admiraliteit van Amsterdam datzelfde jaar. In overleg met de Amsterdamse stadsarchitect A. van der Hart zal het Zeemagazijn geheel worden herbouwd. Eerst twee jaar later, in april 1793, zal het Zeemagazijn opnieuw in gebruik kunnen worden genomen.

Bron: N. Habermehl: 'J.C. van der Hoop 1742 - 1825 (2000)