maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 29 juli

 

2004

Vertrek vanuit Den Helder van het M-fregat Hr.Ms. 'Willem van der Zaan' naar het Caraïbisch gebied. De 'Willem van der Zaan' zal voor een periode van zes maanden als stationsschip van de Koninklijke Marine worden ingezet ten behoeve van Kustwacht- en drugsbestrijdingstaken (counter drugsoperaties) voor het gehele Caribische gebied. De 'Willem van der Zaan' is ter aflossing van het fregat Hr.Ms. 'Van Galen', dat op 20 juli weer in Den Helder is teruggekeerd.

Bron: persbericht Mindef 20-07-2004

 

2003

Doop van het nieuwe cruiseschip 'Oosterdam' van de Holland-America Line (HAL) in Rotterdam door HKH prinses Margriet. Bij het schip ligt ook het vlaggenschip 'Rotterdam' van de HAL ter gelegenheid van het 130-jarige jubileum van de (voormalig Nederlandse) maatschappij. Beide schepen kwamen op 28 juli achter elkaar de Rotterdamse haven binnenvaren. De 'Rotterdam' beëindigt een transatlantische cruise, de 'Oosterdam' komt rechtstreeks van de Italiaanse werf waar het schip werd gebouwd. De 'Oosterdam' is het tweede schip uit de zogenaamde 'Vista'-klasse.

Bron: 'Rotterdams Dagblad' 01-04-2003

 

1994

Vertrek van een verkenningsgroep, bestaande uit een officier der mariniers en drie vrouwelijke militairen van de Geneeskundige Dienst naar Zaïre in het kader van de operatie 'Provide Care' (t/m 4 september 1994). Onder auspiciën van de Verenigde Naties wordt humanitaire hulp verleend bij de opvang van Ruandese vluchtelingen in Zaïre. Uiteindelijk zal door de Nederlandse regering een detachement van ruim 100 militairen worden geleverd, waaronder mariniers van het Logistieke Bataljon. De mariniers zullen tijdens deze operatie worden ingezet voor beveiligingstaken en verkenningsopdrachten.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1987

Overdracht van het torpedowerkschip Hr.Ms. 'Mercuur', gebouwd op de werf van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' (KMS) te Vlissingen, aan de Koninklijke Marine.

Bron: 'Jaarboek van de Marine' (1987)

 

1960

Vertrek vanuit Den Helder van de mijnenveger Hr.Ms. 'Gemert' voor een reis naar de Middellandse Zee. Tijdens deze reis doet het schip o.a. dienst als verbindingsschip voor koningin Juliana vanuit haar vakantiebungalow in Porto Ecole (Italië).

Bron: P. Vermeulen: 'De schepen van de Koninklijke Marine en die der GM' (1962)

 

1949

De Amerikaanse zware kruiser USS 'Columbus' (1944 ; CA 74) van de 'Baltimore'-klasse brengt een bezoek aan de haven van Amsterdam.

Bron: 'Jaarboek van de Marine' (1949)

 

1948

Tijdens de Olympische Zomerspelen in Londen (29 juli - 14 augustus) winnen zowel bij het zeilen (bij Torquay) in de Starklasse (Bob Maas en Eddy Stutterheim) als in de Finnjollen-klasse (Koos de Jong) een bronzen medaille.

Bron: F. Jorissen e.a.: 'Het water op' (1990)

 

1946

Heropening van de lijndienst Hoek van Holland - Harwich door de Stoomvaart Maatschappij 'Zeeland' (SMZ). Sinds 1927 onderhield de SMZ de verbinding tussen Vlissingen en Harwich, van waaruit de Britse spoorwegen weer een verbinding met Hoek van Holland onderhielden. Het eerste schip dat na de Tweede Wereldoorlog in 1946 weer beschikbaar is, wordt verhuurd aan de London & North Eastern Railway (L&NER), die het op 29 juli 1946 op de lijn Hoek van Holland-Harwich in de vaart brengt. Met de schepen, die in de jaren hierna gereed zullen komen is de SMZ vanaf 1948 weer in staat om een dagelijkse dienst op deze lijn te kunnen onderhouden.

Bron: www.zeeuwsarchief.nl

 

1944

De voor een solo-aanval op een Duitse geschutopstelling nabij Garnetot aan de Laize rivier vertrokken Mitchell bommenwerper FR 158 'W' van squadron 320 van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) (VSQ 320) keert niet meer terug naar de basis Dunsfold. De vier bemanningsleden moeten hierbij hierbij om het leven zijn gekomen.

Bron: L. de Jong, Gesch. der Nederl. in WOII.

 

1942

Het vrachtschip ss. 'Ferdinand Bol' (1919) eigendom van de Nederlandse Regering en in beheer bij Gebr. van Uden, op weg van Halifax naar Sydney, zinkt na een aanvaring in dichte mist met het Noorse ss. 'Norske King' op 45.21° N / 59.28° W. De bemanning kan hierbij worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1941

In Nederlands-Indië wordt door het Gouvernement de olieovereenkomst met Japan opgezegd en de Japanse tegoeden geblokkeerd.

Bron: A. Hakkert: 'Wel vergeven, niet vergeten' (2003)

 

1941

Door de onderzeeboot Hr.Ms. 'O 21', onder commando van de luitenant-ter-zee der eerste klasse J.F. van Dulm wordt in de Middellandse Zee een Italiaans stoomschip met twee torpedo's tot zinken gebracht.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1929

Vertrek vanuit Soerabaja van het Nederlands Eskader, bestaande uit de kruiser Hr.Ms. 'Java', de torpedobootjagers Hr.Ms. 'Evertsen', Hr.Ms. 'De Ruyter' en de onderzeeboten Hr.Ms. 'K II' en Hr.Ms. K VII' naar Tandjong Priok. Aldaar worden de koning en koningin van Siam opgewacht met hun jacht 'Maha Chakri' en de torpedobootjager 'Phra Ruang'. Hierna zal het eskader vertrekken naar Banka, Biliton, Riouw- en de Linga-archipel, waarbij ook, dit keer zonder onderzeeboten, Belawan en Deli zullen worden bezocht. Op 28 augustus zal het eskader weer terugkeren in de haven van Tandjong Priok.

Bron: J. Anten e.a: 'Hr.Ms. kruisers Java en Sumatra' (2001)

 

1915

Het vrachtschip ss. 'Zevenbergen' (1911) van Furness Scheepvaart- en Agentuur Mij. te Rotterdam wordt op de Noordzee door een Duits vliegtuig met vier bommen bestookt. De schade valt echter mee en er doen zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Bron: L.L. von Münching: 'De Ned. koopvaardij in de eerste oorlogsmaanden van 1915' in: 'DBW' jrg. 55 nr. 2 (2000)

 

1902

Het vrachtschip ss. 'Prins Alexander' (1873) van eigenaar Lin Tjip Hiang uit Palembang (Nederlands-Indië) zinkt na een aanvaring met het stoomschip 'Ban Hin Guan' ter hoogte van Malakka. Hierbij komen 40 opvarenden om het leven.

Bron: 'De Zee' (1902)

 

1665

De Admiraliteit van de Maze maakt ten tijde van de Tweede Engelse Oorlog (1665 - 1667) vol trots melding van het feit, dat 'Het Grote Admiraelsschip' naar de Maas is gebracht. Vervolgens sleept men het schip naar Den Briel waar Raadspensionaris Johan de Witt het nieuwe schip zelf komt inspecteren. In zijn rapportage aan de Staten-Generaal blijkt het schip inmiddels de naam 'De Zeven Provincien' te hebben gekregen. Gedurende een periode van dertig jaar zal het schip dienst doen in de Staatse vloot. In 1694 zal het vlaggenschip uiteindelijk worden gesloopt. (De eerste 'Zeven Provincien' werd in 1643 in opdracht van de Admiraliteit van Amsterdam gebouwd).

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1652

Aanstelling van Michiel Adriaenszn. de Ruyter als vice-commandeur bij de Staatse vloot. Mede vanwege het uitbreken van de Eerste Engelse Oorlog op 29 mei 1652 wordt op de 45-jarige Michiel Adriaenszn. de Ruyter, die als schipper-eigenaar wil stoppen, een indringend beroep gedaan om dienst te doen op 's lands vloot onder de vice-admiraal Witte Cornelis de With. De Ruyter stemt hierin toe en wordt vervolgens benoemd tot vice-commandeur. Hij krijgt vanaf zijn vlaggenschip 'Neptunes' het bevel over een scheepsmacht bestaande uit 22, meest als oorlogsschepen uitgeruste, koopvaarders en 6 branders. Op 10 augustus wordt zee gegaan, waarna voor de Vlaamse kust gekruist zal worden.

Bron: A. van der Moer: 'De Luitenant-Admiraal-Generael' (2000)

 

1619

Een Turkse kaper wordt voor Lissabon genomen door een konvooier onder de kapitein-ter-zee Albert C. Hoen. Om de Nederlandse handel, - zeevaart en- visserij tegen de Barbarijse kapers te beschermen en deze kapers dan ook te kunnen bestrijden werden jaarlijks enkele kruisers uitgerust ter begeleiding van de Nederlandse koopvaarders en vissers.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1600

Terugkeer in de Republiek van de tweede expeditie onder de gebroeders de Houtman naar Oost-Indië voor rekening van de koopman Balthasar de Moucheron. Het vertrek uit de Republiek was op 15 maart 1598. Het uiteindelijke resultaat van deze reis was in financieel opzicht echter weinig bemoedigend. De expeditie keert echter terug zonder haar leider, Cornelis de Houtman. Nadat de schepen op de rede van Oleh op 11 september 1599 door Atjehers werden overrompeld, werd hij vergiftigd en daarna doodgestoken.

Bron: J.R. Bruijn, college 'De VOC als scheepvaartbedrijf' UvL 16 sept. 1999.