maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 18 april

 

2005

Vertrek van de vliegbasis Eindhoven van een kopgroep bestaande uit 90 commando's, mariniers en enkele luchtmachtmilitairen behorende tot het helikopterdetachement van de Koninklijke Luchtmacht naar het zuidoostelijk deel van Afghanistan in het kader van de operatie 'Enduring Freedom', ter bestrijding van het internationale terrorisme. In totaal worden door de Nederlandse regering 165 commando's voor de periode van een jaar naar het zuidoosten van het land, met een thuisbasis in de buurt van Kandahar, uitgezonden.

Bron: persbericht ANP 18 april 2005

 

2002

De Amerikaanse Task Force 50, waar het fregat Hr.Ms. 'Van Amstel' deel van uit maakt, heeft een nieuw vlaggenschip. Het Amerikaanse vliegkampschip USS 'John C. Stennis' wordt op 18 april afgelost door het vliegdekschip USS 'John F. Kennedy'. Task Force 50 is de marine-taakeenheid die vanuit de wateren rond het Arabische schiereiland een belangrijke bijdrage levert in de strijd tegen het internationaal terrorisme (operatie 'Enduring Freedom'). Naast de 'Van Amstel' is ook het fregat 'Philips van Almonde' ingedeeld bij deze taakeenheid.

Bron: persbericht KM 18-04-2002

 

1997

Indienststelling van het amfibisch transportschip (Landing Platform Dock) Hr.Ms. 'Rotterdam' op de werf van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' (KSG) te Vlissingen. Met de indienststelling van de 'Rotterdam', als eerste amfibisch transportschip, wordt daarmee het expeditionaire vermogen van de Koninklijk Marine aanzienlijk vergroot.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1988

Eerste Golfoorlog: Het supplyschip 'Smit Lloyd 110' (1975) van Smit-Tak uit Rotterdam en andere bergingsschepen komen onder vuur te liggen tijdens een aanval door Iraanse kanonneerboten in het Mubarek-olieveld op een olieplatform en de opslagtanker 'York Marine'. De schepen trekken zich daarop tijdelijk terug. De 'York Marine' wordt daarna naar Dubai gesleept, waarbij blijkt dat dit schip door 14 granaattreffers is geraakt.

Bron: 'De Zee' (1989)

 

1987

Openstelling van de permanente tentoonstelling 'Moderne Scheepvaart' in het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam in het kader van de recente ontwikkelingen op scheepvaartgebied. Het initiatief voor deze tentoonstelling komt van de nieuw aangetreden conservator scheepsbouw Pieter van Overbeek.

Bron: 'Zee Magazijn' (1987)

 

1979

Opening van het Nationaal Sleepvaartmuseum in Maassluis door burgemeester M.K. van Dijke in het oude raadhuis van de gemeente.

Bron: 'Maritiem Nederland' (1999)

 

1978

HM koningin Juliana en ZKH prins Bernhard brengen een staatsbezoek aan de nieuwe Republiek Suriname.

Bron: www.anpfotoarchief.nl

 

1973

Het radiozendschip van Veronica 'Norderney' wordt voor de kust van Scheveningen vlotgetrokken. 'Heel' Den Haag was al op het Scheveningse strand gaan kijken naar het gestrandde schip. Nog op diezelfde dag wordt op het Binnenhof door tienduizenden mensen gedemonstreerd voor het behoud van Radio Veronica.

Bron: www.haagschecourant.nl

 

1965

De coaster ms. 'Union' (1938) van K. Pronk uit Groningen, op weg van Felixstowe naar Westervik, loopt aldaar voor aankomst aan de grond en wordt tot wrak geslagen. De bemanning kan hierbij worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1963

Officiële proefvaart op de Noordzee van het weerschip (Ocean Weather Ship) ms. 'Cumulus' van het Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst (in beheer bij Van Nievelt, Goudriaan & Co.'s NV), gebouwd bij scheepswerf Gebr. van der Werf te Deest. Tevens vindt tijdens de proefvaart de doophandeling plaats. Het weerschip vervangt de oude 'Cumulus', die van januari 1950 tot april 1963 dienst deed op de Atlantische Oceaan. De volgende dag vertrekt het schip voor het eerst naar de toegewezen locatie I(ndia) op positie 59.30° N / 19.00° W. Het schip zal op 21 januari 1975 door Rijksluchtvaartdienst worden overgedragen aan het KNMI. De 'Cumulus' zal in 1985 zijn laatste tocht maken met KNMI-waarnemers aan boord.

Bron: 'De Zee' (1963)

 

1960

Aan boord van de motortanker 'Pendrecht' (1953) van Phs. van Ommeren, varende in de straat van Gibraltar, vindt een explosie plaats in de machinekamer. Hierbij komen vijf opvarenden om het leven.

Bron: 'De Zee' (1963)

 

1951

Aankomst te Hongkong van de torpedobootjager Hr.Ms. 'Van Galen' onder commando van de kapitein-luitenant-ter-zee A.M. Valkenburg ter aflossing van Hr.Ms. 'Evertsen'. Beide schepen stonden ter beschikking van de Verenigde Naties in verband met de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea.

Bron: H. de Bles e.a: 'Vloot vereeuwigd, honderd jaar Koninklijke Marine in foto' (2002)

 

1945

Indienststelling van het MARVA-opleidingscentrum Framewood Manor annex Fulmer House. Het is het eerste eigen opleidingscentrum van de in oktober 1944 in Londen bij Koninklijk Besluit opgerichte Marine Vrouwen Afdeling. Het MARVA-opleidingscentrum zal tot januari 1946 in gebruik blijven.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1942

Operatie 'Neuland': De Duitse onderzeeboot 'U 130' slaagt er in om met het eigen boordkanon de olieterminal nabij de Bullenbaai te beschieten, op het geheel verduisterde Curaçao.

Bron: A. Kelder: 'Operation Neuland' in: 'DBW' jrg. 51 nr. 9 (1996)

 

1933

Invoering van een reglement voor de militaire belangenverenigingen (beneden de rang van officier) bij zee- en landmacht. Het reglement wordt door de minister van Defensie ingevoerd naar aanleiding van de recente muiterij aan boord van 'De Zeven Provinciën' op 4 februari 1933 in Nederlands-Indie. In het reglement wordt o.a. opgenomen onder welke stricte voorwaarden belangenverenigingen voor militairen kunnen en mogen worden opgericht.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1923

Vertrek vanuit Rotterdam van het passagiersschip ss. 'Veendam' van de Holland-Amerika Lijn voor zijn maiden-trip naar New York via Boulogne en Plymouth. Op 28 april wordt de 'Veendam' in de haven van New York afgemeerd.

Bron: K. de Haas: 'Duo Volendam en Veendam' in: 'DBW' jrg. 57 nr. 11 (2002)

 

1917

De stoomtrawler 'Vischjan' (IJM 82) vergaat met man en muis op de Noordzee tijdens het vissen als gevolg van een mijnexplosie op positie 53.46° N / 04.47° O.

Bron: 'De Zee' (1917)

 

1915

Het vrachtschip ss. 'Olanda' van de Nederlandsche Lloyd, op weg van Seaham naar Rotterdam met een lading steenkool, loopt op de Noordzee bij het lichtschip 'Outer Dowsing' op een mijn en gaat daarbij verloren. Alle opvarenden kunnen hierbij worden gered door de Britse trawler 'Onward' en naar Grimsby worden overgebracht.

Bron: L.L. von Münching: 'De Ned. koopvaardij in de eerste oorlogsmaanden van 1914' in: 'DBW' jrg. 54 nr. 11 (1999)

 

1902

Overname van de Holland Amerika Lijn (HAL) door de Duitser Albert Ballin, directeur van de HAPAG-LLOYD en door de International Mercantile Marin (IMM), een Amerikaans/Duitse combinatie voor de vaart op de Atlantische Oceaan. Alhoewel de HAL voor deze overname in 1902 uitstekende resultaten wist te boeken kwam men in jan. 1902 echter tot het besef, dat de HAL geen weerstand meer zou kunnen bieden aan de hevige concurrentie voor de vaart op de Atlantische vaart (Ballin zou geen Nederlandse rederij meer dulden op de Noord-Atlantische routes). De HAL zal echter wel onder Nederlandse vlag blijven varen.

Bron: J.R. Bruijn college 'Internationale spanning in de koopvaardij rond 1900' UvL 12 nov. 1998.

 

1874

Door de Tweede Kamer wordt de Vestingwet aangenomen, waarbij de Koninklijke Marine onderdeel wordt van de kustverdediging.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1873

Oprichting van de NV Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM) te Rotterdam, voortgekomen uit de in 1870 opgerichte Commanditaire Vennootschap Plate, Reuchlin & Co. Deze CV is belast met het opzetten van een dienst tussen Rotterdam en New York. In juli 1872 werd door Plate, Reuchlin & Co de eerste afvaart vanuit Rotterdam naar New York uitgevoerd met het ss. 'Ariadne', gecharterd bij de firma W. Ruys en Zonen.

Bron: N. Guns: 'Holland-Amerika Lijn' (2004)

 

1873

Oprichting van de Nederlands-Indische Droogdok Maatschappij.

Bron: H. Stapelkamp: 'Gerhardus Fabius (1806 - 1888), een leven voor de marine' (1999)

 

1862

Door het schroefstoomschip derde klasse Zr.Ms. 'Reteh' wordt met een gewapende sloep een landingsactie verricht tegen de Mindanoarese zeerovers op het eiland Noesa, in de baai van Lobo, behorende tot de Talauteilanden, ten noorden van Celebes. De eerste officier luitenant-ter-zee H.L. Jolly raakt tijdens deze aanval zwaar gewond en eenmaal teruggebracht aan boord komt hij te overlijden. De volgende dag wordt de afgebroken landing opnieuw ingezet en dit maal met succes. Jolly wordt op het eiland begraven, met boven zijn graf, als gedenkteken, een omgekeerde onbruikbaar gemaakte sloep.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1811

Britse invasie van Java: Vertrek vanuit Madras van de Britse expeditiemacht bestemd voor de verovering van Java, onder captain Christopher Cole aan boord van het fregat HMS 'Caroline', met aan boord de eerste divisie troepen onder kolonel Robert Rollo Gillespie. De vloot zal op 18 mei 1811 ten anker gaan in de haven van Penang, het eerste punt van rendez-vous.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1755

Resolutie van de Staten Generaal tot het zenden van acht oorlogsschepen onder bevel van de schout-bij-nacht Hendrik van Boudaan naar de Middenlandse Zee wegens oorlog met Algiers. Aangezien de Admiraliteiten hiervoor nagenoeg geen financiele middelen bleken te hebben, stond de prinses-gouvernante Anna van Hannover borg voor de kosten van de uitrusting.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1752

Aanstelling van Leendert van Zwijndrecht tot scheepstimmerbaas bij de Admiraliteit van de Maze. Van Zwijndrecht heeft in 1749 zijn vader opgevolgd als meester-scheepstimmerman op de Rotterdamse marinewerf.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)