maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 20 april

 

2006

Door de Commandant der Zeestrijdkrachten, de vice-admiraal J.W. Kelder en zijn plaatsvervanger, de generaal-majoor der mariniers R.L. Zuiderwijk wordt een 'Alle Hens' gehouden voor de circa 1.200 personeelsleden, behorende tot de staf van - en het Commando der Zeestrijdkrachten (CZSK). Tijdens deze 'Alle Hens' wordt aandacht besteed aan het recentelijke, in de publiciteit geraakte, onaangepast - en ongewenst gedrag en de ronduit negatieve gevolgen hiervan voor het goede werk, alsmede voor de reputatie en de goede naam van de Koninklijk Marine.

Bron: persbericht Mindef 20-04-2006

 

2004

Alle vissersvaartuigen met een lengte tussen de 18 en 21 meter dienen vanaf 20 april 2004 te zijn uitgerust met satelliet volgapparatuur. Dit geldt niet voor vissersschepen die zich uitsluitend bezighouden met de binnenvisserij en aquacultuur activiteiten zoals bijvoorbeeld de mosselvisserij. Het systeem verstuurt gemiddeld één keer per uur de actuele positie van een vissersvaartuig. Deze positie wordt ontvangen op het Visserij Controle Centrum (VCC) bij de Algemene Inspectiedienst (AID) te Kerkrade.

Bron: www.vissersbond.nl

 

2003

Doop en overdracht van de nieuwe reddingboot 'Winifred Lucy Verkade-Clark' (type Valentijn) van het KNRM station Cadzand-Bad bij botenbouwer De Waard in Volendam. De doop van de boot geschiedt door de schenkster mevrouw Verkade-Clark. De 'Winifred Lucy Verkade-Clark' is de opvolger van de 'Jacoba Elisabeth', die een slag kleiner en qua snelheid langzamer is.

Bron: persbericht KNRM 27-09-2003

 

1990

Het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam krijgt van het ministerie van WVC toestemming voor de verwerving van de replica van het VOC-schip 'Amsterdam'.

Bron: 'Jaarverslag VNHSM' (1990)

 

1988

Doop en tewaterlating van het multipurpose-fregat Hr.Ms. 'Karel Doorman' door HM. koningin Beatrix op de werf van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' (KMS) te Vlissingen als eerste van een serie van in totaal acht te bouwen multipurpose-fregatten.

Bron: J. Verhoog (e.a.): 'Luctor et Emergo 125 jaar Koninklijke Schelde 1875 - 2000' (2001)

 

1966

De Scheveningse motorlogger 'Zuiderkruis' (SCH 2) van de Verre Visserij Mij. (J.J. van der Toorn) komt ten noorden van Terschelling in aanvaring met de Katwijker visser 'Tajana' (KW 201) en zinkt. Alle opvarenden kunnen worden gered.

Bron: www.scheveningen-haven.nl

 

1957

Het vrachtschip ms. 'Bergsingel' (1954) van NV Innega (Invotra) uit Rotterdam, op weg van Bordeaux naar Sfax (Tunesië), loopt op de rotsen bij Cape Bougaroni (Algiers). De bemanning kan hierbij worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 
 

1931

Herinvoering van de traditie van het voeren van de 'Geuzenvlag' ('geusje') voorop de boeg van Nederlandse oorlogssschepen. In tegenstelling tot jachten voert de marine krachtens een Koninklijk Besluit van 20 april 1931 een dubbele- of prinsengeus met 16 segmenten.

Bron: 'Jaarboek van de Marine' (1931)

 

1923

Het vrachtschip ss. 'Triton' (1913) van de KNSM, op weg van Amsterdam naar Lagos met een lading stukgoed, strandt op de kust van West-Afrika ter hoogte van Addah en gaat verloren. De bemanning kan hierbij worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1922

Een Fokker DVII, de 'D 29', van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) maakt een crash, nadat de vlieger van dit toestel op negenhonderd meter boven de Wieringermeer zijn propeller in de staart van een Fokker C I lestoestel boort. Dit toestel, met registratienummer 'F 3', kan nog een veilige landing maken. De invoering van het 'vliegtuigwapen' bij de Koninklijke Marine verliep in die beginperiode niet zonder risico's.

Bron: H. de Bles e.a: 'Vloot vereeuwigd, honderd jaar Koninklijke Marine in foto' (2002)

 

1921

Het vrachtschip ss. 'Waalhaven' van de NV Maatschappij ss. 'Waalhaven' (Gebr. van Uden) uit Rotterdam, op weg van Rotterdam naar Norfolk en varende in ballast, loopt op de Atlantische oceaan vast in een ijsveld en loopt vervolgens op 26 april aan de grond voor Halifax (Canada). Het schip loopt daarbij flinke schade op aan het vlak en aan de beide schroeven.

Bron: 'De Zee' (1921)

 

1921

Het vrachtschip ss. 'Sarpedon' van de Stoomvaart Maatschappij 'Oceaan' te Amsterdam, op weg naar Nederlands-Indië met stukgoed, loopt in de Golf van Suez aan de grond, maar weet spoedig op eigen kracht weer los te kunnen komen.

Bron: 'De Zee' (1921)

 

1920

Op de VIIe Olympische Zomerspelen te Antwerpen (20 april - 12 september) winnen bij het zeilen Frans en Johan Hin met de 'Beatrijs III' een gouden medaille met de 12-voetsjol-klasse; Arnoud van der Biesen en Peter Beukers in de 'Boreas' winnen een zilveren medaille. In de 6,5-meter-klasse weten Johan Carp, Peter Wernink en Bernard Carp met de 'Oranje' een gouden medaille te veroveren.

Bron: F. Jorissen e.a.: 'Het water op' (1990)

 

1918

Het driemastmotorzeilschip 'Bertha' (1917) van de Vrachtvaart Maatschappij 'Neerlandia' uit Rotterdam, op weg van Sarpsborg (Noorwegen) naar Rotterdam, wordt op de Noordzee door twee Duitse watervliegtuigen beschoten en beschadigd.

Bron: 'De Zee' (1918)

 

1916

Het vrachtschip ss. 'Lodewijk van Nassau' (1913) van de Koninklijke West-Indische Maildienst (KWIM), loopt op weg van Baltimore naar Amsterdam met een volle lading salpeter, op een door de Duitse onderzeeboot 'UC 10' gelegde mijn en zinkt binnen 10 minuten op positie 51.50° N / 01.55° O. Hierbij komen vijf opvarenden om het leven. De overlevenden kunnen tijdig worden gered door het Britse ss. 'Starling' van de General Steam Comp. (Londen - Harlingen Lijn) op weg naar Harlingen.

Bron: L.L. von Münching: 'De Nederlandse koopvaardij in de oorlogsmaanden van 1916' in: 'DBW' jrg.56 nr. 10 (2001)

 

1914

Aankomst van het pantserdekschip Hr.Ms. 'Kortenaer' bij de monding van de Panuco-rivier in verband met de gespannen verhouding tussen Mexico en de Verenigde Saten en vooral ter bescherming van het etablissement van de Petroleum Maatschappij 'La Corona' (Shell) te Tampico. Een dag later op 21 april vindt een Amerikaans bombardement plaats op de havenstad Veracruz. De 'Kortenaer' zal tot juli 1914 op de rede van Tampico blijven liggen.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1893

Openstelling voor de handel van de haven Telok Semawe op Sumatra (Atjeh).

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1859

Bij Koninklijk Besluit wordt de opleiding van aspirant-machinisten nader - en met een vast dienstverband - met de zeemacht geregeld. De nieuwe tweejarige opleiding tot machinist wordt gehouden aan de Marine Machinistenschool gevestigd in Hellevoetsluis voor jongens van 15 tot 18 jaar. Het betekent echter het einde van het aan boord kunnen opklimmen van stoker tot machinist. De Machinistenschool levert per jaar vijftien tot twintig machinisten af.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1808

Intocht van koning Lodewijk Napoleon in Amsterdam door de Muiderpoort richting Amstelstraat. De Koning neemt zijn intrek in het Paleis op de Dam.

Bron: W. Frijhoff e.a.: 'Geschiedenis van Amsterdam' (2005)

 

1781

Vierde Engelse Oorlog: Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland op aandringen van stadhouder prins Willem V ter verbetering van de aanlegmogelijkheden voor 's lands schepen in het Nieuwediep. Er blijkt een grote behoefte te bestaan aan een goede lig- en bergplaats voor oorlogsschepen. Aan de oostzijde zal worden begonnen met de aanleg van een 2.260 meter lange dam, die in zuioostelijke richting moet gaan lopen en in 1785 verlengd zal worden tot 3.400 meter.

Bron: F.M. van Elderen: 'Erfprins' (1985)

 

1639

Vice-admiraal Johan Evertsen wordt door de Staten van Zeeland verzocht om zijn Zeeuwse eskader onder de vlag van de admiraal Maerten Harpertszn. Tromp te willen stellen. Binnen de Staten-Generaal bestond namelijk grote verontrusting over de komst van een grote Spaanse vlooteenheid met aan boord 'omtrent zes duysent soldaten', met het doel om deze in Vlaanderen aan land te zetten. Op korte termijn zouden veel schepen zee dienen te kiezen, teneinde dit Spaanse troepentransport te kunnen onderscheppen. De Zeeuwse Staten doen hierop de belofte om zes tot zeven schepen in zee te brengen 'omme onder de vlagge van Lieutenant-Admirael Tromp gebruyct te worden'.

Bron: D. Roos: 'Johan Evertsen: Admiraal van Zeeland, 1637 - 1666' in: 'TvZ' jrg. 21 nr. 2 (2002)

 

1606

Vertrek van acht VOC-schepen onder Paulus van Caerden naar Bantam, waar de vloot op 5 jan. 1608 zal arriveren. Hierna zal van Caerden naar Ternate vertrekken en later door de Spanjaarden aldaar worden verslagen.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1605

'Het vlaggenincident': Twee oorlogsschepen van de Admiraliteit van Amsterdam onder bevel van Hayman Corneliszn. Opsie raken in het Kanaal slaags met twee Engelse koningsschepen onder Sir William Monson. Opsie zou naar het oordeel van de Engelsen niet snel genoeg het verlangde vlaggensaluut hebben gegeven. Dit vlaggenincident blijft echter beperkt tot een schotenwisseling. De Engelsen beschouwen het Kanaal als hun eigen territorium en verlangen daarbij van buitenlandse schepen een saluut ter erkenning van de Engelse soevereiteit over dit zeegebied.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)