maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 17 april

 

2004

Ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig jubileum van hat Nationaal Sleepvaart Museum in Maassluis wordt onder grote publieke belangstelling op de Nieuwe Waterweg een unieke vlootschouw gehouden van circa 40 sleepboten. Hieronder bevinden zich de bekende v.m. sleepboten als de 'Elbe' en de 'Hudson' III van L. Smit & Co, de 'Holland' (IV) van rederij Doeksen en de stoomsleepboot 'Furie'.

Bron: D. Overduin: 'Nationaal Sleepvaart Museum in het zilver' in: 'DBW' jrg. 59 nr. 6 (2004)

 

1991

HM koningin Beatrix brengt een werkbezoek aan de Logistieke School (opleiding tot hofmeester of kok) van de Koninklijke Marine op de Marinekazerne Amsterdam.

Bron: 'Jaarboek van de Marine' (1991)

 

1982

Het zwareladingtransportschip 'Happy Runner' (1976) van Mammoet Shipping BV uit Amsterdam zinkt als een kraan uit evenwicht raakt bij het laden van een 360 ton wegende lading. Op 18 september zal het schip worden gelicht en vanwege de zware schade worden verkocht aan de Verenigde Staten, gerepareerd en vervolgens worden herdoopt in 'Dock Express Texas'.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1959

Indienststelling van Squadron 9 van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) op het Marinevliegkamp De Kooy ten behoeve van de vlieglessen voor adelborsten. Het squadron bestaat uit 7 Fokker S-11 lesvliegtuigen.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1945

Bij nadering van de geallieerde troepen vanuit Friesland wordt de IJsselmeerdijk van de Wieringermeerpolder door de Duitsers opgeblazen en de gehele polder onder water gezet.

Bron: A. Hakkert: 'Wel vergeven, niet vergeten' (2003)

 

1943

De motorgunboat 'MGB 114' onder commando van de ltz 2 W.A. de Looze weet op korte afstand van de pier van Boulogne, de Britse bemanning van een vlak voor de Franse kust neergeschoten bommenwerper, in hun rubberbootje te redden.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1943

Het vrachtschip ss. 'Sembilan' (1922) van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (SMN), onderweg van Glasgow naar Brits-Indië, onder kapitein L.A. v.d. Sluis Veer, wordt nabij Durban door de Italiaanse onderzeeboot 'Leonardo da Vinci' getorpedeerd, direct waarna het schip explodeert. Slechts één bemanningslid weet deze torpedering te overleven; 85 opvarenden komen in de vlammen om het leven.

Bron: A.J.J. Mulder: 'De eeuw van de 'Nederland' (2003)

 

1943

De motorreddingvlet 'Zeeuws-Vlaanderen' (2) van het station Cadzand (ZHMRS), met schipper C. van den Heuvel aan het roer, weet een Amerikaanse officier-vlieger te redden, die bij de vaargeul 'Deurloo' was neergestort. Schipper Van den Heuvel zal later voor deze redding de zilveren gesp van de ZHMRS ontvangen. Het is in de geschiedenis van de maatschappij pas de tweede keer dat deze onderscheiding wordt uitgereikt, wat de bijzonderheid van deze reddingsactie onderstreept. Opstapper G.J. Beun ontvangt voor dezelfde actie de zilveren medaille van de maatschappij.

Bron: www.knrm.nl

 

1941

Het vrachtschip ss. 'Nereus' (1921) van de KNSM, op weg van Methil naar Londen, varende in konvooi FS 464, onder kapitein C.J.W. Delzinne, wordt op de Noordzee ter hoogte van het lichtschip Cross Band door de Duitse motortorpedoboot 'S 55' of 'S 104' getorpedeerd en tot zinken gebracht op positie 52.45° N / 01.55° O.

Bron: K.W.L. Bezemer: 'De Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog' (1981)

 

1941

Het vrachtschip ss. 'Nieuwland' (1920) van de Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij, op weg van Sunderland naar Londen en in konvooi FS 71, onder kapitein J.L. de Blok, wordt op 17 zeemij ten noordoostenl van Yarmouth door de Duitse motortorpedoboot 'S 18' getorpedeerd en tot zinken gebracht op positie 52.50° N / 02.09° O. Hierbij komen acht opvarenden om het leven.

Bron: K.W.L. Bezemer: 'De Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog' (1981)

 

1939

Begin van de aanleg van vliegveld Valkenburg bij Katwijk bestemd voor de Afdeling Militaire Luchtvaart. Het is het tweede militaire vliegveld naast het vlieveld bij Begen (Noord-Holland) binnen de Vesting Holland. Begin 1939 werd na veel wikken en wegen begonnen met de aankoop van grond bij Valkenburg (Z-H). De aanleg ervan wordt uitbesteed aan de Heidemaatschappij, die uit de wijde omgeving ruim duizend arbeiders weet aan te trekken om deze klus te klaren. De aanleg van het vliegveld geschiedt in het kader van een werkverschaffingsproject.

Bron: www.mei1940.nl

 

1916

Indienstelling van het Watervliegkamp Schellingwoude van de Marine Luchtvaartdienst (MLD), bestaande uit geinterneerde Britse en Duitse watervliegtuigen, die in de loop van de Eerste Wereldoorlog werden aangekocht. Het vliegkamp staat onder commando van de luitenant-ter-zee A.S. Thomson, de eerste marineofficier met een in 1915 behaald militair vliegbrevet.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1911

Het vrachtschip ss. 'Callisto' van de Maatschappij Zeevaart (Rederij Hudig & Veder) te Rotterdam, varende van Rotterdam naar Port Said, komt bij het lichtschip 'Sandettie' in aanvaring met het Britse ss. 'Dawlish'. Door deze aanvaring raakt de voorpiek lek en is het schip genoodzaakt om voor de benodigde reparaties terug te keren naar Rotterdam.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1910

ZKH prins Hendrik wordt benoemd tot beschermheer van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij (NZHRM).

Bron: 'De Zee' (1910)

 

1894

Indienststelling van Hr.Ms. 'Koningin Wilhelmina der Nederlanden', als eerste pantserdekschip van de Koninklijke Marine, gebouwd op de Rijkswerf te Amsterdam en aldaar op 22 oktober 1892 door HM koningin Wilhelmina gedoopt en te water gelaten. Aangezien de 'Koningin Wilhelmina der Nederlanden' het grootste deel van zijn loopbaan in de Aziatische wateren zal doorbrengen beschikt het schip over een forse actieradius. De max. snelheid bedraagt 16 kn; de bemanning zal bestaan uit 23 officieren en 250 tot 270 onderofficieren en manschappen. Van 14 juli tot 2 augustus 1894 zullen proefvaarten worden gemaakt op de Noordzee en op de Atlantische Oceaan.

Bron: 'Jaarboek van de Marine' (1952)

 

1862

Het definitieve plan voor het graven van 'een kanaal door Holland op zijn smalst' van de Amsterdamse notaris J.G. Jager, opgemaakt door W.A. Froger in overleg met de Engelse ingenieurs Bland, W. Croker en Ch. Burn, wordt door Jager aangeboden aan minister Thorbecke.

Bron: W. Moojen: '125 jaar Noordzeekanaal' in: 'DBW' jrg. 56 nr. 9 (2001)

 

1788

De Staten van Holland loven gedurende een periode van 12 jaar een premie uit voor iedere uitzeilende haringbuis. Het is een poging tot aanmoediging van de sterk achteropgeraakte haringvisserij.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1785

De Heeren XVII besluiten het VOC-schip 'Meeuwtje' (1783) van de Kamer Amsterdam na aankomst bij de Kaap de Goede (op 17/04/1785) naar de baai van de Delagoa rivier te sturen en vervolgens naar de St. Augustin's Baai bij Madagaskar. De opdracht was om uit te kijken naar de op thuisreis zijnde VOC-schepen 'Harmonie' en 'Overduin' en een transportschip, die in november 1784 vanuit Batavia vertrokken waren en sindsdien worden vermist. Na terugkomst bij de Kaap kan de 'Meeuwtje' op 5 januari 1786 de reis naar Batavia voortzetten. Op 2 mei 1786 zal het schip Batavia bereiken.

Bron: www.vocsite.nl/schepen/detail.html