maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 21 augustus

 

2005

Vertrek vanaf de vliegbasis Eindhoven van de hoofdmacht van het nieuw geformeerde Nederlandse Provisional Reconstruction Team (PRT) naar Afghanistan. De militairen van deze PRT-lichting zijn voor het grootste gedeelte afkomstig van de Koninklijke Marine en worden gelegerd in Pol-e Khomri. Het in totaal 150 man sterke contingent, onder commando van de kolonel der mariniers J. van Putten, zal ter plekke de Afghaanse overheid assisteren bij het vergroten van de veiligheid en stabiliteit en bovendien worden ingezet in de Afghaanse provincie Baghlan.`

Bron: in: 'Van Boord' jrg. 8 nr. 30 (2005)

 

2003

Door Tille Scheepsbouw in Kootstertille moet noodgedwongen een faillissementsaanvraag worden ingediend. Na Scheepswerf Bijlsma in Wartena en Scheepswerf Harlingen is Tille de derde werf, die in de provincie Friesland binnen korte tijd genoodzaakt is haar poorten te sluiten. De zeventig medewerkers komen in aanmerking voor ontslag, al onderzoekt de directie nog wel of een doorstart van de werf nog tot de mogelijkheden behoort.

Bron: weekblad 'Schuttevaer' 21-08-2003

 

1971

De coaster ms. 'Hoendiep' (1939) van A. Ringers uit Hoogkerk, op weg van Roterdam naar Boston Linc., raakt zwaar beschadigd bij een aanvaring met het Duitse ms. 'Zaanstroom' op 30 mijl ten noordwesten van Hoek van Holland. Als later moet worden geconstateerd dat de reparaties op onverantwoorde wijze zullen worden uitgevoerd zal het schip voor de sloop worden verkocht.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1959

Officiële overdracht van het passagiersschip ss. 'Rotterdam', gebouwd bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, aan de Holland-Amerika Lijn. De overdracht vindt plaats in aanwezigheid van HM koningin Juliana en ZKH prins Bernhard.

Bron: interview met H. van Lieburg in: 'Van Boord' jrg. 7 nr. 24 (2004)

 

1945

Door de Japanse opperbevelhebber wordt de capitulatie van Japan op Java tijdens een door hem uitgesproken rede bekend gemaakt.

Bron: L. de Jong, Gesch. der Nederl. in WOII.

 

1939

Indienststelling van de mijnenlegger Hr.Ms. 'Willem van der Zaan'.

Bron: C. Mark: 'Ontstaan en ontwikkeling van de mijnendienst' in: 'Vast Werken' (2003)

 

1939

Indienststelling van het artillerie-instructieschip Hr.Ms. 'Van Kinsbergen', gebouwd op de werf van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM). Tot mei 1940 zal dit schip als artillerie-instructieschip worden aangemerkt en ter vervanging dienen van het artillerie-instructieschip Hr.Ms. 'Gelderland' en in mei 1940 als kanonneerboot in gebruik worden genomen.

Bron: P. Vermeulen: 'De schepen van de Koninklijke Marine en die der GM' (1962)

 

1937

Aan boord van het passagiersschip ss. 'Veendam' (1923) van de Holland-Amerika Lijn, afgemeerd in de haven van New York, breekt in de dekpantry Eerste Klasse en in de hut van de telegrafist brand uit. Hoewel de brand snel kan worden bedwongen brandt de hele pantry uit. Ondanks deze brand kan toch tijdig begonnen worden met het inschepen van de passagiers voor Rotterdam.

Bron: 'De Zee' (1938)

 

1919

Het vrachtschip ms. 'Luna' (1912) van de KNSM, op weg van Amsterdam naar Lissabon, loopt ten westzuidwesten van East Goodwin op een oude zeemijn en zinkt.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1917

Indienststelling van het marinevliegkamp 'de Mok' op Texel, drie dagen na de officiële oprichting van de Marine Luchtvaartdienst (MLD). Een jaar daarvoor werd reeds een klein watervliegkamp bij Schellingwoude in gebruik genomen met een zes-tal Glenn-Martin - watervliegtuigen.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1871

Het raderstoomschip Zr.Ms. 'Valk' brengt, met goedkeuring van de Belgische regering, de stoffelijke resten, van de tijdens het beleg van Antwerpen en het Franse bombardement op de citadel (december 1832) aldaar gesneuvelde en begraven Nederlandse militairen, over naar Moerdijk. De 'Valk' wordt daarbij begeleid door de ramschepen Zr.Ms. 'Buffel' en 'Schorpioen'. Het Nederlandse smaldeel staat onder bevel van de schout-bij-nacht J.J. Wichers. Vanuit Moerdijk worden de stoffelijke overblijfselen per trein naar Breda vervoerd en vanaf het station vervolgens in een stoet naar het kerkhof te Ginneken. Daar worden zij plechtig herbegraven nabij het graf van hun v.m. bevelhebber, generaal baron D.H. Chasse.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1799

Voorbereidingen van de Britse vloot voor de invasie op de kust van Noord-Holland: Britse boodschappers worden naar Den Helder en naar de aldaar gelegen Bataafse vloot gestuurd met de opdracht om zowel de stad als de Bataafse vloot voor de erfprins van Oranje, Willem Frederik, te kunnen opeisen. Zowel de Franse kolonel Gilquin in Den Helder als de commandant van de Bataafse vloot, schout-bij-nacht S. Story weigeren zich over te geven. Hierop wordt door de Britten definitief tot de landing besloten. Als landingsplaats wordt het stuk strand tussen Huisduinen en Callantsoog uitgekozen, precies gelegen tussen de Grote - en Kleine Keeten.

Bron: F.M. van Elderen: 'Erfprins' (1985)

 

1798

Napoleon Bonaparte verlaat Egypte met het Franse fregat 'Muirron' en zal op 9 oktober in de baai van Saint-Raphaël (Zuid-Frankrijk) arriveren. Ondertussen wordt het keizerrijk aangevallen aan zowel de Zwitserse grens als aan de Nederlandse kust.

Bron: M. Accera & J. Meyer: 'Marine et Revolution' (1988)

 

1673

Zeeslag bij Kijkduin: Een gecombineerde Engels-Franse vloot, bestaande uit 140 oorlogsschepen onder prins Rupert en admiraal Jean d' Estrees bedreigt de Nederlandse kust met een invasie en is tevens een gevaar voor de retourvloot uit Oost-Indië. De Engels-Franse vloot raakt ter hoogte van Kijkduin in gevecht met de Nederlandse vloot, bestaande uit 90 oorlogsschepen, onder bevel van de luitenant-admiraal Michiel Adriaenszn. de Ruyter. Na twee uur strijd trekt d'Estrees zich terug. Het uiteindelijke resultaat is, dat de Engels-Franse vloot zich zal terugtrekken op de Theems. Tijdens deze zeeslag sneuvelt de luitenant-admiraal Isaac Sweers en de vice-admiraal Johan de Liefde. Hierna wordt door 's lands vloot nog een keer naar Engeland overgestoken, waarna gehinderd door slecht weer moet worden teruggekeerd zonder veel te kunnen uitrichten. Ook deze poging van de Engels/Franse vloot om bij Kijkduin de Hollandse vloot te verslaan is op een definitieve mislukking uitgelopen.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1574

Ondertekening van het Verdrag te Bristol tussen de Spaanse koning Philips II en Engeland tot regeling van de sinds 1568 reeds bestaande geschillen. Als gevolg hiervan was de handel volledig stil komen te liggen.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)