maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 3 juli

 

2006

Definitieve sluiting van het Marinevliegkamp Valkenburg (MVKV) bij Katwijk na een periode van ruim zestig jaar. Alle dertien op Valkenburg gestationeerde Lockheed-Orion P-3C patrouillevliegtuigen zijn verkocht aan Duitsland (acht vliegtuigen) en aan Portugal (vijf vliegtuigen). Eind 2004 viel reeds het doek voor de Groep Maritieme Patrouillevliegtuigen (MARPAT) van de Koninklijke Marine. Tot 3 juli 2006 vliegen de Orions onder Duitse vlag vanaf het MVK Valkenburg, daarna zullen ze voorgoed naar hun toekomstige basis in Nordholz (Duitsland) vertrekken.

Bron: http://portal.defensie-info.nl

 

1995

Oefening Fairwind'95: Vertrek vanuit Den Helder van de M-fregatten Hr.Ms. 'Van Galen' en Hr.Ms. 'Van Nes' voor een reis naar het Midden- en Verre Oosten en Zuid-Afrika. De reis staat vooral in het teken van vlagvertoon en promotie van de Nederlandse handel en - industrie. Op 23 agustus zullen koningin Beatrix, prins Claus en kroonprins Willem-Alexander in Soerabaja een bezoek brengen aan de 'Van Nes'. De schepen zullen op 27 oktober 1995 weer terugkeren in de thuishaven.

Bron: 'Jaarboek van de Marine' (1995)

 

1950

Vertrek vanuit Soerabaja van de in Indonesië gestationeerde torpedobootjager Hr.Ms. 'Eversten' richting Korea om deel uit te maken van de United Nations Naval Forces. Het is hiermee het eerste oorlogsschip dat door de Nederlandse regering tijdens de Korea Oorlog zal worden ingezet.

Bron: 'Van Boord', 14-09-2001

 

1948

Overdracht van het vracht/passagiersschip ms. 'Kasimbar', gebouwd bij de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) te Amsterdam aan de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). De 'Kasimbar' is het laatste schip uit een serie van vier KPM-schepen, bestemd voor de vaart in de Indonesische archipel.

Bron: K. de Haas: 'Avontuur met de 'Kasimbar' 1957 / 1958' in: 'DBW' jrg. 59 nr. 9 (2004)

 

1946

Indienststelling van de mijnenveger Hr.Ms. 'Batjan' bij de Koninklijke Marine. De 'Batjan' (ex- HMAS 'Lismore' van de Australische Marine) werd op 10 augustus 1940 te water gelaten bij Mort's Dock & Engineering Company Ltd. te Sydney. De 'Batjan' zal gedurende de eerste naoorlogse jaren achtereenvolgens dienst doen als korvet, patrouillevaartuig, fregat en vanaf 1950 als politievaartuig ten behoeve van de visserij.

Bron: P. Vermeulen: 'De schepen van de Koninklijke Marine en die der GM' (1962)

 

1940

Britse actie tegen de Franse vloot (operatie 'Katapult'), met het doel om te voorkomen dat Franse oorlogsbodems, door de reeds afgesloten Frans-Duitse wapenstilstand, in Duitse handen zouden vallen. De grootste slag in het kader van operatie 'Katapult' wordt in Mers El-Kebir geleverd. Tijdens deze operatie komen in totaal 1.297 Fransen om het leven en raken 351 man gewond.

Bron: L.L. von Münching: 'De Nederlandse koopvaardij in WO II' (1978)

 

1939

Indienststelling van de onderzeeboot-mijnenlegger Hr.Ms. 'O 19', gebouwd op de werf van Wilton Fijenoord te Schiedam en aldaar op 22 september 1938 te water gelaten.

Bron: P. Vermeulen: 'De schepen van de Koninklijke Marine en die der GM' (1962)

 

1934

Overlijden van ZKH prins Hendrik van Mecklenburg Schwerin op 58-jarige leeftijd te Den Haag; prins-gemaal van HM koningin Wilhelmina. De begrafenis en bijzetting vindt plaats op 11 juli 1934 in de Nieuwe Kerk te Delft.

Bron: C. Fasseur: 'Wilhelmina. krijgshaftig in een vormeloze jas' (2001)

 

1927

Bij Kuststation Scheveningen Radio PCH wordt de kortegolf telegrafie in gebruik genomen. De kortegolf ontvangst vindt plaats in Meyendell bij het station van de Vaste Radioverbindingen. Via Amsterdam Radio (een station van de Vaste Radioverbindingen) wordt de verbinding per telefoon doorgeschakeld naar IJmuiden. In 1930 zal de kortegolfdienst, ontvangers en antennes, vanuit de Kanaalstraat in IJmuiden worden verplaatst naar een loodsje in de duinen ten zuiden van de Semafoor. In 1932 zal door Scheveningen Radio, voorzichtig en op kleine schaal, worden aangevangen met de radiotelefonie op de 2439 kHz, de 123 meterband.

Bron: 'De geschiedenis van de Radio- en Verbindingsdienst' in: 'Vast Werken' , jrg. 18 nr. 2 (2003)

 

1924

Vertrek vanuit Vlissingen van de kruiser Hr.Ms. 'Java' naar Schotland voor een serie proeftochten. Op 11 juli breekt brand uit in ketelruim 3. Via Greenock zal de 'Java' weer op 16 juli terugkeren op de werf 'De Schelde' in Vlissingen.

Bron: J. Anten e.a: 'Hr.Ms. kruisers Java en Sumatra' (2001)

 

1915

Bij Koninklijk Besluit wordt de scheepsbouw en -reparatie op de Rijkswerf in Amsterdam definitief beëindigd. Vanaf deze dag is het marineterrein dan ook geen Rijkswerf meer, maar 'Marine Etablissement Amsterdam', vallende onder het Commandement der Marine te Willemsoord. Het etablissement krijgt in de eerste plaats een magazijnfunctie voor de aanschaf, aanmaak, keuring, opslag en verstrekking van materialen en goederen bestemd voor de vloot. Ook zal de Dienst der draadloze telegrafie, de Militaire Kustwacht en de Chef van de inschietplaats voor torpedo's op het terrein van het Marine Etablissement worden ondergebracht. Op de Amsterdamse Admiraliteitswerf werden gedurende de periode 1657 - 1915 in totaal 569 schepen gebouwd: op de Admiraliteitswerf (1657 - 1795) 284 schepen, op 's Lands werf (1795 - 1814) 148 en op de Rijkswerf (1815 - 1915) 137 schepen.

Bron: W.J. Cohen Stuart: 'De Nederlandsche Zeemacht van 1889 - 1915' (1937)

 

1903

Instelling bij Koninklijk Besluit van het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Militaire Kustwacht. Het ereteken is identiek in uitvoering aan de medaille voor de marine. De woorden 'Koninklijke Marine' zijn hier echter vervangen door de woorden 'Militaire Kustwacht'. Tevens vindt de instelling plaats van het Onderscheidingsteken voor het Militair Loodswezen. Ook deze is in uitvoering gelijk aan de medaille voor de marine. De woorden 'Koninklijke Marine' zijn hier vervangen door de woorden 'Militair Loodswezen'. De medailles zullen in respectievelijk 1926 en 1946 worden afgeschaft.

Bron: www.onderscheidingen.nl

 

1875

Bij wet wordt de heffing van vuur-, baken en tonnengelden afgeschaft. Naar aanleiding hiervan wordt bij Koninklijk Besluit een nieuwe regeling voor scheepsmeting vastgesteld.

Bron: 'De Zee' (1984)

 

1814

Tsaar Alexander van Rusland brengt tijdens zijn verblijf in Amsterdam een bezoek aan de Kweekschool voor de Zeevaart. Na afloop van zijn bezoek verklaart hij deze opleiding voor marine en koopvaardij superieur te vinden aan die van de scholen in Rusland en de marinekweekschool in Greenwich, die hij al daarvoor had bezocht.

Bron: H. Dessens: 'Ter Navolging' (1992)

 

1728

Het VOC-schip 'Stabroek' (1722) van de Kamer Amsterdam vergaat tijdens de derde uitreis naar Azië bij Kaap de Goede Hoop.

Bron: www.vocsite.nl/schepen/detail.html