maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 26 januari

 

2005

Door de Raad van State worden alle beleidsbeslissingen van het 'Project Mainportontwikkeling Rotterdam' vernietigd. Dit raakt zowel de aanleg van de Tweede Maasvlakte als de gevonden compensatiemaatregelen in de aangrenzende natuurgebieden en zeereservaten. Gegeven het grote belang van de Rotterdamse havenuitbreiding voor de nationale economie en de mainportontwikkeling in het bijzonder, treft deze uitspraak - waartegen geen beroep mogelijk is - de Nederlandse maritieme sector in het hart.

Bron: 'Maritiem Nederland' jrg. 94 nr. 1 (2005)

 

1967

De coaster ms. 'Janny' (1948) van H. Borgers & J.W. Niessing, op weg van Grimsby naar Le Havre, raakt tijdens stormweer lek en zinkt op 7 mijl ten noordoosten van het lichtschip 'Kentish Knock'. De bemanning wordt gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1962

Opening van het nieuwe kantoorgebouw van het ministerie van Defensie, waarin de afdeling Marine is ondergebracht aan de Koningin Marialaan in Den Haag.

Bron: 'Jaarboek van de Marine' (1962)

 

1956

Tewaterlating van de onderzeebootjager Hr.Ms. 'Rotterdam' op de werf van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij te Rotterdam. Het is het zevende schip behorende tot de 'Friesland-klasse' (B-jagers).

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1944

Australische en Nederlandse troepen landen bij de Eilanden-rivier op de zuidkust van Nieuw-Guinea en komen tot een treffen met de Jappanners op het eiland.

Bron: L. de Jong, Gesch. der Nederl. in WOII.

 
 

1942

In de nacht van 26 op 27 januari 1943 worden vier Lockheed Hudson bommenwerpers van Squadron 320 van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) (VSQ 320), afkomstig van Bircham Newton, uitgezonden om een Duits konvooi aan te vallen. De Hudson 'EW 919' wordt bij Terschellingerbank waarschijnlijk het slachtoffer van Duits afweervuur (FLAK). Van het toestel en de vier bemanningsleden wordt niets meer vernomen.

Bron: L. de Jong, Gesch. der Nederl. in WOII.

 

1942

Het gouvernementsstoomschip 'Wega', met als thuisbasis Sabang, wordt tijdens een patrouille tussen de noordwest- en noordoostkust van Sumatra door Japanse vliegtuigen aangevallen en tot zinken gebracht.

Bron: J.J.A. Wijn: 'Tot in de verste uithoeken' (1998)

 

1941

Het vrachtschip sts. 'Beemsterdijk' (1922) van de Holland-Amerika Lijn, op weg van Greenock naar Cardiff in het Kanaal van Bristol, onder kapitein D.C. Wijers, loopt op 12 mijl ten westnoordwesten van de Smalls, op een Engelse mijn en raakt daardoor ernstig beschadigd. De bemanning weet zich direct hierna met de sloepen in veiligheid te brengen. Als enige tijd later blijkt dat het schip niet verder zinkt, keert iedereen weer aan boord terug. De volgende ochtend op 27 januari helt het schip plotseling over naar stuurboord en zinkt binnen enkele minuten, de meeste opvarenden (39 man) met zich meenemend. Slechts vier opvarenden weten zich te redden op een vlot van wie er, na drie dagen ronddobberen, drie aan land weten te komen. Bij nader onderzoek zal later worden vastgesteld, dat de 'Beemsterdijk' op een Britse mijn moet zijn gelopen.

Bron: L.L. von Münching: 'De Ned. koopvaardij in WO II' (1978)

 

1912

Het vrachtschip ss. 'Amstel' (1901) van de Stoomvaart Mij. 'Amstel', op weg van Mellila naar Hamburg, strandt in de nacht van 26 op 27 januari op de kust bij Saffi. Op 31 januari breekt - en zinkt het schip. De bemanning wordt gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1903

Het vrachtschip ss. 'Vrijheid' (1856) van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij (HSM) uit Amsterdam, op weg met een lading steenkool van Goole naar Amsterdam, strandt tijdens een zware storm bij Wijk aan Zee en gaat verloren. De bemanning kan door de stoomsleepboot 'Simson' worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1902

De stoomreddingsboot van station Hoek van Holland (ZHMRS) weet met veel moeite de bemanning (25 personen) te redden van het Spaanse stoomschip 'Bakio' bij Hoek van Holland.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1811

Benoeming van H.M. baron de Kock tot 'opper-equipagemeester van de Marine beoosten de Kaap de Goede Hoop'. Op 1 maart 1807 werd hij benoemd tot commandant-militair over Java's oosthoek, Madura en Grissee en kapitein van de havens en baaien aldaar (tot 13 januari 1808). In januari 1810 werd hij Chef Generale Staf der Koninklijke en Koloniale Marine en van de mobiele divisie te Batavia. de Kock blijft in deze functie gehandhaafd, totdat hij door de Britten gedurende de periode van september 1811 tot 12 december 1813 krijgsgevangen zal worden gemaakt.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1783

Afsluiting van een wapenstilstand tussen Groot-Brittannië en de Republiek: Beeindiging van de wederzijdse vijandelijkheden tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780 - 1784). Deze wapenstilstand is het signaal voor de bemanningen, die al vanaf 1779 / 1780 in dienst waren, om op ontslag aan te dringen. Zo heeft de koopvaardij weer mensen nodig en bood over het algemeen een betere salariëring. Vanaf februari 1783 krijgt de advocaat-fiscaal van de Amsterdamse Admiraliteit, J.C. van der Hoop te maken met veel onrust aan boord van verschillende Amsterdamse schepen, welke op 13 juni 1783 uiteindelijk zal uitmonden in een massale ontslagaanvraag van het scheepsvolk. Ook was door de Britse blokkade de communicatie tussen de Republiek enerzijds, West-Indië, Azië en de Kaapkolonie anderzijds, gedurende de afgelopen oorlogsjaren minimaal geweest.

Bron: Th.J.A. Roodhuyzen: 'In woelig vaarwater, marineofficieren 1779 - 1802' (1998)

 

1781

De Staten-Generaal leggen een verbod op het uitzeilen van handelsschepen, vanwege de op 20 december 1780 uitgebroken Vierde Engelse Oorlog. Op deze wijze kunnen - evenals bij vorige zeeoorlogen - manschappen worden geworven voor de oorlogsvloot.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1749

Het VOC-schip 'Amsterdam' van de Kamer Amsterdam, vertrokken vanaf de rede van Texel onder schipper Willem Klump, wordt op het strand gezet bij Hastings (Engeland). Oorzaak is een uitgebroken epidemie aan boord, die al tot sterfgevallen heeft geleid in combinatie met een hevige storm. De resterende bemanning en lading kunnen worden geborgen.

Bron: Els M. Jacobs: 'Varen om Peper en Thee' (1992)

 

1682

Springvloed bij noordwesterstorm: in Zeeland overstromen 161 polders.

Bron: www.delta2003.nl

 

1665

De Staten-Generaal vaardigen een verbod uit op het uitzeilen van enig vaartuig in verband met de oorlog met Engeland (Tweede Engelse Oorlog).

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1654

Herovering van het Nederlandse steunpunt Recife door de Portugezen. Het betekent het einde van het Nederlands bestuur in Brazilië. De WIC had zich reeds in 1630 meester gemaakt van Recife. Portugese pogingen tot herovering werden daarna regelmatig ondernomen. Tijdens de Eerste Engelse Oorlog, waarin de Nederlandse marine de handen vol had aan het bestrijden van de Engelse vijand op de Noordzee, verscheen echter een Portugese vloot voor de Braziliaanse kust, waarbij zowel Recife als andere Nederlandse bezittingen in Brazilië konden worden ingenomen.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1627

Vertrek van Pieter Nuyts met het schip 'Het Gulden Zeepaard' voor een ontdekkingsreis naar de zuidwestkust van Australië.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)