maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 31 oktober

 

2006

Het hoofdbestuur van het Watersportverbond heeft, met het zicht op de Algemene Ledenvergadering van 18 november, besloten af te treden. Het bestuur neemt daarmee naar eigen zeggen verantwoordelijkheid voor de ontstane financiële crisis binnen deze sportbond. De reden voor de problemen worden gevormd door de verminderde subsidies van overheidswege en sponsorinkomsten. Bovendien is de contributie al een tijd op het zelfde niveau gebleven en zijn er grote verliezen geleden door het verbondsblad 'Schipper'.

Bron: www.zeilen.com

 

1970

Oprichting van de Vereniging van Ex- en Actief dienende vrouwelijke militairen op initiatief van de Chef Marine Vrouwen Afdeling, hoofdofficier MARVA II P. Cortenraad.

Bron: 'Van Boord', jrg. 7 nr. 26 (2004)

 

1968

De coaster ms. 'Oostmeep' (1967) van de Jong & Van der Schoot uit Harlingen, op weg van Brussel naar Monfalcone, wordt voor het laatst gezien voor Kaap Bougaroni. Daarna wordt het schip vermist. Alle negen opvarenden moeten hierbij om het leven zijn gekomen.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1956

Indienststelling van de onderzeebootjager Hr.Ms. 'Limburg', gebouwd op de werf van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen.

Bron: H. Slagter: 'De varende Slagters' (2003)

 

1949

Beëindiging van de op 23 augustus 1949 in Den Haag aangevangen Ronde Tafel Conferentie over de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-Indië aan de republiek Indonesië. Door beide landen wordt overeengekomen dat Nieuw-Guinea voorlopig nog een jaar onder Nederlands gezag en bestuur zal blijven staan.

Bron: A. Hakkert: 'Wel vergeven, niet vergeten' (2003)

 

1949

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Marine Vrouwen Afdeling (MARVA) inspecteert de staatssecretaris van Marine, vice-admiraal H.C.W. Moorman, de MARVA op het terrein van de (oude) Alexanderkazerne aan de Laan van Copes van Cattenburch in Den Haag.

Bron: 'Marineblad' (1949)

 

1947

Het vrachtschip ms. 'Brastagi' (1937) van de Rotterdamsche Lloyd, op weg van Lorenzo Marquez naar Calcutta met een lading stukgoederen, strandt op een rif voor de oostkust van Afrika. Door brand zal het schip, tijdens de bergingswerkzaamheden en nog steeds vast op het rif, in november 1947 geheel verloren gaan.

Bron: B.W. Scholten & F.M.E.W. Haalmeijer: 'Rotterdamsche Lloyd' (1988)

 

1945

De mijnenveger Hr.Ms. 'Abraham Crijnsen', ten anker liggend op de rede van Singaradja (Bali), weet vier Japanse schepen te overmeesteren. De Nederlandse vlag wordt gehesen boven Singaradje na capitulatie van de Japanse troepen aldaar. 2.000 Balinezen zullen hierna in opstand komen, waarbij met het boordgeschut van de 'Abraham Crijnsen' een aanval op het schip kan worden afgeslagen.

Bron: L. de Jong, Gesch. der Nederl. in WOII.

 

1944

Bij Koninklijk Besluit vindt in Engeland de oprichting plaats van de Marine Vrouwen Afdeling (MARVA) onder het motto: 'Maak een man vrij voor de vloot en help Indië bevrijden'. Francien de Zeeuw, telefoniste in Terneuzen en om haar ondergrondse werk 'heroine of Zeeland' genoemd, zal op 4 december 1944 als eerste MARVA in Londen aankomen.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1941

Het vrachtschip ss. 'Bennekom' (1917) van de KNSM, varende in konvooi OS 10 van Liverpool naar Mardras,onder kapitein L.H. Mager, wordt op de Atlantische Oceaan door de Duitse onderzeeboot 'U 96' getorpedeerd en tot zinken gebracht op positie 51.20° N / 23.40° W. Acht bemanningsleden komen hierbij om het leven. De 46 overlevenden kunnen worden gered door de HMS 'Curver'. De 'Bennekom' is het vierde Nederlandse schip, dat door de 'U 96' tot zinken wordt gebracht.

Bron: K.W.L. Bezemer: 'De Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog' (1981)

 

1915

Het vrachtschip ss. 'Hamborn' van de NV ss. 'Hamborn' wordt in volle zee door de Britse marine aangehouden en naar een Canadese haven opgebracht. Op 12 december zal het schip tot prijs worden verklaard.

Bron: L.L. von Münching: 'De Ned. koopvaardij in de oorlogsmaanden van 1915' in: 'DBW' jrg. 55 nr. 11 (2000)

 

1900

Proefvaart met de ijsbreker en directievaartuig ss. 'Christiaan Brunings', gebouwd bij de werf van Meursing in Amsterdam, op het IJ en het Noordzeekanaal, in aanwezigheid van de opdrachtgever, de Hoofd-Ingenieur voor het 4e Rivierarrondissemet te Dordrecht, ir. N.A.M. van den Toorn. Hierna krijgt de 'Christiaan Brunings', als ijsbreker en directievaartuig, standplaats Dordrecht aangewezen.

Bron: E.K. Spits: 'ss. Christiaan Brunings' (2000)

 

1886

Vertrek vanuit Amsterdam van het mailschip ss. 'Conrad' (1871) van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (SMN) naar Batavia (Nederlands Indië). In Straat Perim (23 november) breekt de krukas, waarbij sleepboten het schip naar de rede van Perim brengen De 'Oceaan' van L. Smit & Co. uit Rotterdam krijgt de opdracht om het schip naar Nederland terug te slepen. Passagiers en post zullen door andere schepen naar Batavia worden gebracht.

Bron: A.J.J. Mulder: 'De eeuw van de Nederland' (2003)

 

1866

De Prins van Oranje steekt de eerste spade in de grond voor de nieuw aan te leggen Rotterdamse Waterweg, toen nog behorend tot de gemeente 's-Gravenzande.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1810

Britse mariniers verrichten een aanval op de kust bij Terheijde en beschadigen de daar aanwezige kusttelegraaf. Bovendien worden door hen de (Greathead) roeireddingboot als buit meegenomen.

Bron: H. Herman: 'Onze Zeemacht tijdens de Fransche overheersing 1810 - 1814' (1923)

 

1625

Aanval op Cadiz door een gecombineerd Engels-Nederlands eskader onder admiraal Sir Edwad Cecil. Het eskader bestaat ondermeer uit 17 Nederlandse schepen onder de luitenant-admiraal Willem van Nassau, heer van der Leck. De belegering van de stad loopt echter op een fiasco uit. Op 7 november zal de vloot weer onverrichterzake onder zeil gaan en vervolgens huiswaarts keren. De uit het westen komende Spaanse Zilvervloot, die het doel van deze campagne was geweest, zal twee weken later ongedeerd de haven van Cadiz binnen lopen.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1563

Uitvaardiging van een plakkaat op de zeevaart, regelende de aard van de in gebruik zijnde schepen, de tuigage, bemanning enz. Voorts regelende het zeerecht en de assurantie.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)