maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 26 oktober

 

2006

Indienstelling van het tweede amfibisch transportschip (LPD) Hr.Ms. 'Johan de Witt' bij de werf van de Koninklijke Schelde Groep te Vlissingen.

Bron: persbericht KM 2006

 

2004

Onder grote belangstelling vindt bij de scheepswerf Damen Shipyard Galati in Roemenië het 'opdrijven' plaats van de romp van het tweede amfibisch transportschip (LPD) Hr.Ms. 'Johan de Witt'. Het schip zal hierna naar Vlissingen worden gesleept voor de verdere afbouw op de werf van de Koninklijke Schelde Groep te Vlissingen.

Bron: 'Johan de Witt rukt zich los uit de blokken' in: 'Alle Hens' (2004)

 

2002

Tewaterlating en doopplechtigheid van de Franse ferry 'Pascal Paoli' van Societe Navigation Mediterranean op de werf van Van der Giessen - De Noord in Krimpen aan de IJssel. Het schip (35.800 brt) is bestemd voor de veerdienst Marseille - Corsica.

Bron: www.gn.nl

 

2002

Tewaterlating van de sleephopperzuiger 'Tong Tan' op de werf van IHC-Holland als 140 ste baggervaartuig voor Chinese rekening. De doop wordt verricht door mevrouw mr. Bianca Balkenende, echtgenote van de minister-president. De 'Tong Tan' meet 90 x 11 meter en heeft een geladen diepgang van 6.50 meter, een hopperinhoud van 3.500 kub.mtr. en voorzien van een zuigbuis tot een diepte van 28 meter. Het schip is uitgerust met een hoofdmotor van 6.960 kw.

Bron: red. DBW: 'Koerszoeken in de Haagse Hofvijver' in: 'DBW' jrg. 57 nr. 12 (2002)

 

2000

Tewaterlating op de werf van Barkmeijer Shipyards te Stroobos van de minibulker 'Arklow Surf' dwarsscheeps in het Prinses Margrietkanaal. Het is het klapstuk van de feestelijkheden rond het 150 jarig jubileum van deze werf. De tewaterlating met een wervelende licht- en geluidsshow trekt dan ook duizenden kijkers.

Bron: www.conoship.com

 

1999

De eerste paal wordt door de Chef Defesiestaf, luitenant-admiraal Kroon, geslagen voor het nieuwe depot, 'Het Behouden Huys', van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam op het terrein van de Marinekazerne.

Bron: 'Allemansend' (1999)

 

1987

Overdracht en ingebruikneming van de stoomketelinstallatie II van de Maasvlakte-centrale, gebouwd op de werf van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen, als onderdeel van een omvangrijke ombouwopdracht, die door de afdeling Ketelbouw van 'De Schelde' ten uitvoer werd gebracht.

Bron: J. Verhoog (e.a.): 'Luctor et Emergo 125 jaar Koninklijke Schelde 1875 - 2000' (2001)

 

1985

Doop en tewaterlating van de onderzeeboot Hr.Ms. 'Walrus' op de werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, als eerste nieuwe onderzeeboot van de 'Walrus'-klasse. De kiellegging heeft bijna 6 jaar daarvoor plaatsgevonden op 11 oktober 1979, maar een aan boord uitgebroken brand op 14 augustus 1986 zal het gehele bouwproces aanzienlijk vertragen.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1978

Het eerste standaardfregat Hr.Ms. 'Kortenaer' wordt, na een aantal geslaagde proeftochten vanaf de werf van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' (KMS) te Vlissingen, officieel overgedragen aan de Koninklijke Marine.

Bron: J. Verhoog (e.a.): 'Luctor et Emergo 125 jaar Koninklijke Schelde 1875 - 2000' (2001)

 

1974

Vier gedetineerden zien in de Scheveningse strafgevangenis kans om leden van het gevangeniskoor en gevangenisbewaarders in gijzeling te nemen. Op 31 oktober zal de Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE) van het Korps Mariniers worden ingezet en kunnen alle gijzelaars worden bevrijd.

Bron: 'Qua Patet Orbis' (2003)

 

1972

Hr.Ms. 'Zeefakkel' wordt als hydrografisch / opnemingsvaartuig na een periode van 20 jaar uit dienst gesteld. Vier jaar later zal het schip na groot onderhoud op de Rijkswerf in Den Helder weer geschikt worden gemaakt en in dienst worden gesteld als instructieschip voor de praktische opleiding van matrozen, adelborsten, aankomende onderofficieren en adspirant zeeloodsen.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1966

Oprichting van IHC Holland NV. Onder de naam IHC Holland zullen de scheepswerven NV werf Gusto v/h A.F. Smulders te Schiedam, Verschure & Co's Scheepswerf en Machinefabriek NV te Amsterdam en J. & K. Smit's Scheepswerven te Kinderdijk gaan samenwerken.

Bron: 'Maritiem Nederland'(1996)

 

1955

Door de directie van de Holland-Amerika Lijn (HAL) wordt bekend gemaakt dat, met financiele steun van de overheid, een aanvang kan worden gemaakt met de bouw van het nieuwe passagiers- vlaggenschip 'Rotterdam' (van ruim 38.000 ton). Het schip zal worden gebouwd bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij en het grootste tot dan toe in Nederland gebouwde schip worden. De nieuwe 'Rotterdam' zal eerst in de loop van 1959 in dienst worden gesteld en samen met de 'Nieuw Amsterdam' (1938) een veertien-daagse dienst op New York gaan onderhouden.

Bron: F. Loomeier: 'De 'Rotterdam' loopt van stapel' in: R. Daalder: 'Maritieme geschiedenis 1500 - 2000' (2004)

 

1950

Vertrek van het door de Nederlandse regering gecharterde troepentransportschip 'Zuiderkruis', met aan boord de eerste troepen behorende tot het op 15 oktober 1950 opgerichte Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN), met bestemming Zuid-Korea. Na aankomst zal het detachement, onder commando van de luitenant-kolonel M.P.A. den Ouden (gesneuveld tijdens de strijd in Hoengson van 4 - 12 febr. 1951), worden ingedeeld bij het 38st Regiment van de 2e Divisie behorende tot het 8st Amerikaanse leger.

Bron: sectie krijgsgeschiedenis Kon. Landmacht: 'De Kon. Landmacht 1945 - 1900' (1990)

 

1945

Aankomst in Tandjong Priok van het ms. 'Sloterdijk' van de Holland-Amerika Lijn, met aan boord 1.300 man van de '7 december' divisie. De Y-Brigade van deze divisie zal via Bali en Lombok naar Palembang vetrekken voor de aflossing van Britse en Japanse troepen aldaar.

Bron: L. de Jong, Gesch. der Nederl. in WOII.

 

1942

De Zeeslag bij de Santa Cruz eilanden: Het Amerikaanse eskader, onder bevel van de admiraal Kinkaid, leidt zware verliezen. Het Amerikaanse vliegdekschip USS 'Hornet' en de torpedojager USS 'Porter' worden tot zinken gebracht; het vliegdekschip USS 'Enterprise' raakt beschadigd. Aan Japanse zijde raken de vliegdekschepen 'Zuiho' en 'Shokaku' beschadigd en gaan 100 vliegtuigen verloren. Na deze zeeslag hebben de Amerikanen tijdelijk geen vliegdekschepen meer beschikbaar in de Pacific.

Bron: L. de Jong, Gesch. der Nederl. in WOII.

 

1942

ZKH prins Bernhard brengt, als eerste lid van het Koninklijk Huis, na een periode van honderd jaar, vanuit Londen een drie daags bezoek aan Suriname. Daarvoor bracht hij een bezoek aan de Nederlandse-Antillen.

Bron: L. de Jong, Gesch. der Nederl. in WOII.

 

1941

Het Duitse vrachtschip 'Hertha Engeline Fritzen' (1906) van Johannes Fritzen uit Emden / Stettin loopt bij Hoek van Holland aan de grond en gaat verloren.

Bron: http://chrito.users1.50megs.com/handelsmarine/verlustliste4.htm

 

1939

Oprichting van de Commissie voor Aangehouden Lading (COVAL). Deze commissie, opgericht in Amsterdam, door ladingeigenaren, assuradeuren en rederijen, heeft direkt na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot doel, om de belangen van eigenaren van goederen, die als gevolg van de oorlogsomstandigheden door de Engelsen worden aangehouden op verdenking van contrabande, te kunnen behartigen. Tot voorzitter wordt een van de initiatiefnemers, de heer G.H. Crone, benoemd. De commissie zal tot mei 1940 het contact met de geallieerden onderhouden teneinde vrijgave te kunnen verkrijgen van de aangehouden ladingen.

Bron: W.M. Zappey: 'Dirk Hudig L. Jzn. levensschets van een Amsterdamse reder'

 

1937

Aan boord van de tanker ss.'Megara' (1929) van de Petroleum Maatschappij 'La Corona' (Shell), op weg van Pauillac (Frankrijk) naar Southampton, vindt een explosie plaats door vrijgekomen butaangas in de volkslogies, gevolgd door brand. Vier Chinese opvarenden komen hierbij om het leven; vijf Chinezen raken zwaar gewond..

Bron: 'De Zee' (1938)

 

1923

In de Tweede Kamer wordt de Vlootwet met 50 tegen 49 stemmen verworpen. De wet moest voorzien in de bouw van oorlogsschepen om Nederlands-Indië op een betere wijze te kunnen verdedigen. Na een gehouden demonstraties en een petitie, die door 1,1 miljoen Nederlanders werd ondertekend, wordt de wet weggestemd. Het kabinet Ruys de Beerenbrouck dient vervolgens zijn ontslag in. Hieraan voorafgaande werd op 23 september 1923 in Amsterdam een van de grootste demonstraties met 80.000 deelnemers tegen deze Vlootwet gehouden.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1900

Indienststelling van het schroefstoomschip 4e klasse Hr.Ms. 'Assahan', bestemd voor de Indische Militaire Marine. De 'Assahan' werd gebouwd op de werf van de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw 'Fijenoord' te Rotterdam en aldaar nog datzelfde jaar te water gelaten.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1811

Door Keizer Napoleon Bonaparte wordt een officieel bezoek gebracht aan de marinewerf in Rotterdam, waarbij een vaartocht door de Rotterdamse haven wordt gemaakt.

Bron: H. Herman: 'Onze Zeemacht tijdens de Fransche overheersing 1810 - 1814' (1923)

 

1771

Overlijden van Roemer Vlacq de jongste; vice-admiraal van Holland en West-Friesland. Hij wist zich in 1744 tegen de Fransen te onderscheiden.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1699

Besluit om op drie plaatsen rond de Zuiderzee vuurtorens te bouwen teneinde de schepen veiliger door het gevaarlijke vaarwater van de Zuiderzee te kunnen loodsen. De eerste vuurtoren zal op het eiland Marken worden gebouwd, de tweede op het eiland Urk en de derde moet op de Gelderse Hoek (iets ten noorden van Enkhuizen) bij de Ven worden gebouwd.

Bron: 'De VOC-loodsman voor de Zuiderzee' (2002)

 

1667

Gouverneur Cornelis Speelman slaagt er in, na verbitterde gevechten, om door te dringen tot de stad Makassar en zodoende de vorst van Makassar, Hassanoedin, tot overgave te dwingen.

Bron: P. Heijboer: 'Klamboes, Klewangs, Klapperbomen' (1977)

 

1648

Door Witte Cornelis de With wordt voor de kust van Brazilië het door de Portugese regering gecharterde Engelse bevooradingsschip 'Concordia' veroverd. Het schip vervoerde lading ten behoeve van de Portugese oologsvloot in Bahia. De verovering van de 'Concordia', varende onder neutrale vlag, brengt De With in de Republiek in conflict met de Hoge Raad, te meer daar er, strict genomen, geen oorlogstoestand tussen de Republiek en Portugal bestond. De 'Concordia'-kwestie is later dan ook één van de Engelse grieven, die uiteindelijk een rol zullen gaan spelen bij het ontstaan van de Eerste Engelse Oorlog (1652 - 1654).

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1531

Christiaan II van Denemarken zeilt, na in Holland een inval te hebben gedaan, het Vlie uit met bestemming Kopenhagen, met een vloot bestaande uit twaalf alhier voor hem uitgeruste schepen. Het uiteindelijke doel om Kopenhagen in te nemen zal echter tot mislukken gedoemd zijn.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)