maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 22 mei

 

1991

Fusie van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij (KNZHRM) en de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (KZHRMS) tot de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De oprichtingsdatum blijft 11 november 1824. Het hoofdkantoor blijft voorlopig gevestigd in Amsterdam. In de loop van 1996 zullen het hoofdkantoor en werkplaatsen verhuizen naar een nieuw te bouwen locatie in IJmuiden.

Bron: www.knrm.nl

 

1965

Viering van het 75 jarig jubileum van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV) op de Westeinderplassen. Ter ere hiervan wordt een vlootschouw gehouden in aanwezigheid van de Koninklijke familie op het prinsenjacht 'Piet Hein'.

Bron: W. Geneste, '60 jaar Prinsenjacht Piet Hein' (1997)

 

1959

De naam NV Standard Vacuüm Tankvaart Maatschappij wordt gewijzigd in Standard Vacuüm Petroleum Transport NV. Op 1 januari 1960 wordt de naam kort maar krachtig: 'Stanvac NV'. De NV oefent het rederijbedrijf uit met andere dan eigen schepen en is actief op het gebied van de groothandel en overige dienstverlening.

Bron: http://visseraa.topcities.com

 

1941

De mijnenlegger Hr.Ms. 'Nautilus' komt in aanvaring met het Britse ss. 'Murrayfield' bij Saltfleet (op positie 53.36° N / 00.25° O) en zinkt.

Bron: L. de Jong, Gesch. der Nederl. in WOII.

 

1909

Reparatie van de middensectie van het ss. 'Pahud' van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, na een ketelexplosie te Belawan-Deli, op de helling te Tandjong Priok. De nieuwe middensectie voor het ss. 'Pahud' in Nederlands-Indië werd op de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam gebouwd. De secties werden daarna uit elkaar genomen en verscheept naar Nederlands-Indië. De 'Pahud' zal na deze reparatie worden herdoopt in 'Van Noort'.

Bron: W.J. Cohen Stuart: 'De Nederlandsche Zeemacht van 1889 - 1915' (1937).

 

1893

Het vrachtschip ss. 'Houthandel Buwalda' (1880) van de Fa. Buwalda uit Soerabja (Nederlands-Indië) zinkt na een explosie in de stoomketel.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1891

Oprichting van de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1828

Geboorte van Bartel Wilton te Rotterdam, de latere scheepsbouwer en oprichter van de naar hem genoemde werf.

Bron: B. den Uyl: 'Bartel Wilto, grondlegger van Wilton-Fijenoord N.V.' in: 'Stand by' jrg. 2 nr. 1 (2005)

 

1819

Overlijden van luitenant-admiraal jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen in zijn huis 'Welgelegen' te Apeldoorn (geboren te Doesburg 1 mei 1735). Van Kinsbergen trad als 21-jarige adelborst in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam en diende later van 1771 - 1775 als kapitein-ter-zee op de Russische vloot en verwierf de bijnaam 'Held der Zwarte Zee'. Na terugkeer in de Republiek nam hij deel aan de Zeeslag bij Doggersbank (1781). Hij leidde van 1793 - 1794 de verdediging op het Hollands Diep tegen de inval van Franse troepen en was tot januari 1795 belast met het opperbevel van de vloot.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1793

Het VOC-schip 'Zeeland' (1783) van de Kamer Zeeland strandt, op de thuisreis vanuit China naar Patria, tijdens een noordwester storm in de Tafelbaai bij Kaap de Goede Hoop. Alle bemanningsleden weten deze schipbreuk te overleven. De lading wordt overgenomen door de 'Dregterland' (1784) varende voor de Kamer Amsterdam en in 1794 zal worden geveild.

Bron: www.vocsite.nl/schepen/detail.html

 

1791

Expeditie naar Goram: het in 1789 vanuit de Republiek naar Oost-Indië uitgezonden marine-eskader bestaande uit vier schepen, de fregatten 'Thetis' en 'Bellona' en de brikken 'Merkuur' en 'Zwaluw', onder bevel van de kapitein-ter-zee A.C.H. Staringh verricht een aanval op het oproerige Goram (ten Oosten van Ceram). Deze operatie, die vijf dagen in beslag neemt, wordt geleid door de commandant van de 'Merkuur', kapitein-luitenant-ter-zee W. Gobius. Hij overlijdt op 29 mei door de door hem opgelopen verwondingen. Gobius wordt op het eiland Banda begraven.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1703

Zeegevecht nabij de Taag (Spaanse Successie Oorlog): Vier oorlogsschepen onder de kapiteins-ter-zee Roemer Vlacq en Boreel, in konvooi varend met 100 koopvaarders, raken in gevecht met enkele Franse schepen onder de admiraal d'Alain Emmanuel Coëtlogon nabij de Taag. Al snel blijkt de Franse scheepsmacht een grote overmacht te vormen. Het Nederlandse konvooi weet zich te kunnen redden dankzij hardnekkige tegenstand. De vier oorlogsschepen gaan verloren na een zwaar gevecht, waarbij Roemer Vlacq, op het linieschip 'Muiderberg' (50 stukken), gewond raakt en uiteindelijk sterft op 17 juli 1703.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1629

Plakkaat van de Staten van Holland waarin wordt bepaald dat na zonsondergang, als de vissersschepen gaan vissen, geen enkel schip voor anker mag blijven liggen. Dit levert gevaar op voor de netten van de vissende schepen. Al is men niet van plan te gaan vissen, dan zal men toch het anker moeten ophalen als een ander schip het vuursein geeft dit wel te doen. Op het overtreden van deze regels staat een boete van 100 gulden en men daarmee een uitsluiting riskeert van 4 jaar 'van de nering'. Bovendien is de overtreder aansprakelijk voor de ontstane schade aan de netten en aan de schepen.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1609

Moord op de VOC-admiraal Pieter Verhoeff op Banda. Eerder dat jaar arriveerde Verhoeff met een goed uitgeruste vloot in Oost-Indië met de opdracht de Spanjaarden en Portugezen uit de Molukken te verdrijven. In april 1609 liet hij tegen de wil van de Bandanezen een fort bouwen op Banda. Als gevolg daarvan wordt hij door de Bandanezen vermoord.

Bron: P. Heijboer: 'Klamboes, Klewangs, Klapperbomen' (1977)

 

1609

Afsluiting van eenTractaat met Hamburg, regelende het verbod van de handel in haring.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)