maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 29 maart

 

2000

Rijkswaterstaat Zeeland laat drie wrakken uit de Westerschelde opruimen. Door de Combinatie Wrakkenruiming VOF, bestaande uit de aannemers Van den Akker, Boskalis en Smit Tak, zal deze opdracht in drie à vier maanden worden uitgevoerd. Deze combinatie ruimde reeds in 1999 vier wrakken op in de Westerschelde. Het werk bestaat uit het vrijbaggeren van de wrakken en het verwijderen van de wrakdelen met een drijvende bok. Het gaat om het ss. 'Sierra Grande' in het Nauw van Bath, de 'SRGJ', een stoomvrachtschip in de Overloop van Valkenisse en de 'Deutschland', een zogenaamde vorpostenboot (trawler) in de Wielingen. De wrakopruiming vindt plaats in het kader van de verdieping van de Westerschelde. Het gaat hierbij in totaal om zo'n 60 wrakken en andere obstakels.

Bron: Rijkswaterstaat Zeeland

 

1971

ZKH prins Bernhard brengt een bezoek aan het Korps Mariniers, gelegerd in de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn.

Bron: 'Jaarboek van de Marine' (1971)

 

1962

Vertrek vanuit de Braam van Houckgeestkazerne te Doorn van de 21st Infanterie-Compagnie als QPO- (Qua Patet Orbis) eenheid van het Korps Mariniers, onder commando van de majoor der Mariniers J. Romijn, naar Nederlands Nieuw-Guinea. De reis verloopt via de Nederlandse Antillen, waar vandaan de 22-ste Infanterie-Compagnie van het korps Mariniers al naar Nieuw-Guinea vertrokken was. De Nederlandse regering werd gedwongen hiertoe te besluiten als gevolg van de diverse infiltraties van Indonesische militairen met behulp van prauwen en andere kustvaartuigen.

Bron: 'Het Nederlands-Indisch conflict 1950 - 1962' in: 'Van Boord', jrg. 5 nr. 18 (2002)

 

1944

Door 61 Britse Ventura-bommenwerpers van RAF Bomber Command wordt een aanval uitgevoerd op de werf van Wilton-Fijenoord te Schiedam. De bommen vallen echter grotendeels in de Nieuwe Waterweg, waarbij het Duitse vrachtschip ss. 'Ceuta' (1929) tot zinken wordt gebracht.

Bron: L. de Jong, Gesch. der Nederl. in WOII.

 

1943

De onderzeeboot Hr.Ms. 'Dolfijn', onder commando van de ltz 1 H.M.L.F.E. van Oostrom Soede brengt bij het eiland Cavoli in de Golf van Cagliari het Italiaanse vrachtschip 'Egle' (1893, ex - 'Iris' van de KNSM) tot zinken.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1927

Het passagiersschip ss. 'Tasman' van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), ingezet op de dienst tussen Java en Australië en onderweg naar Sydney, loopt bij Clarke-Island (Great Barrier Rif) aan de grond. Eerst op 1 mei zal in Batavia worden besloten, dat het ss. 'Van der Wijck' assistentie moet verlenen en alszodanig zal worden uitgerust met hulp- en bergingsmateriaal.

Bron: H. Slettenaar: 'De berging van de pakketvaarder Tasman' in: 'DBW' jrg. 57 nr. 8 (2002)

 

1923

Vertrek vanuit Belfast naar Rotterdam voor de proefvaart en overdracht van het passagiersschip ss. 'Veendam' van de Holland-Amerika Lijn, gebouwd op de werf van Harland & Wolff te Belfast.

Bron: K. de Haas: 'Duo Volendam en Veendam' in: 'DBW' jrg. 57 nr. 11 (2002)

 

1886

De eerste groep militairen van het 4e regiment Vestingsartillerie afkomstig uit Haarlem wordt gelegerd in het fort aan de kanaalmonding in de haven van IJmuiden. De werkzaamheden van de bouw waren reds in 1881 gestart. De plaatsing van de zware kanonnen zal echter nog tot 1887 duren. Eerst in 1929 zal het (dan onbemande) fort door het graven van het Noorderbuitenkanaal op een eiland komen te liggen.

Bron: 'Saillant' no 1 (2005)

 

1879

Begin van de landingen nabij de Kwalla Gighen in het kader van de Atjeh-oorlog, onder bevel van de commandant van Zr.Ms. 'Watergeus',de kapitein-luitenant-ter-zee A.J. baron van Geen, tevens divisiecommandant tijdens deze actie, gericht tegen de Toekoe Tiroe van Garoet.

Bron: J. Carli: 'De rol van de marine bij de expeditie naar Samalangan' (1877) in: 'TvZ' nr.2 (1999)

 

1859

Het koopvaardijfregat 'Europa' onder kapitein J.G. Tromp van A. van Hoboken & Zonen uit Rotterdam, op weg van Batavia naar Amsterdam en geladen met koffie en suiker, strandt op de Westerse eilanden en zinkt. De bemanning kan hierbij worden gered.

Bron: W.A. Poort: 'Een maritieme legpuzzle anno 1856' in: 'DBW' jrg. 54 nr. 10 (1999)

 

1824

Oprichting van de Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) met een start-kapitaal van 12 miljoen gulden. Door ZM koning Willem I wordt hieraan deelgenomen met een participatie van 4 miljoen gulden. Doelstelling is de bevordering van de handel en scheepvaart op Nederlands-Indië, Azië, Zuid-Afrika en de West. Teneinde de scheepvaart/ scheepsbouw te kunnen stimuleren zullen dienaangaande subsidies worden verstekt. Na invoering van het z.g. Cultuurstelsel in 1830 in Nederlands-Indië zal door de NHM zorg worden gedragen voor het transport en verkoop van de producten.

Bron: F.S. Gaastra, 'Koopvaardij onder Koning Willem I' UvL 24 sept. 1998

 

1665

Het schip 'Huys te Swieten' (1653, 70 stukken) wordt weer als 's Lands schip van oorlog in dienst gesteld. Het schip zal actief deelnemen aan de Tweede Engelse Oorlog (1665 - 1667).

Bron: Van Sluis-lijst

 

1629

De voormalige admiraal bij de West-Indische Compagnie, Piet Heyn, wordt door de Staten-Generaal benoemd tot luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland. Drie dagen later zal hij worden beëdigd door stadhouder prins Frederik Hendrik. Heyn maakt deze overstap van de WIC naar de marine uit enige onvrede met zijn voormalige bewindhebbers. Zo verlangde Heyn ruimere bevoegdheden en een bewindhebbersplaats bij de WIC.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)