maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 24 oktober

 

2003

Door de staatssecretaris van Defensie, C. v.d. Knaap wordt in Roermond het monument onthuld voor de Nederlandse militairen, die sinds het begin van de Korea-oorlog (1950 - 1953) en tijdens vredesoperaties om het leven zijn gekomen. De onthulling wordt speciaal op deze dag gehouden, vanwege de op deze dag te houden United Nations Day, de viering van de officiële oprichtingsdatum van de Verenigde Naties (VN). Het monument is gelegen in het stadspark 'Hattem' te Roermond, direct naast het Nationaal Indië-monument.

Bron: persbericht KM 23-10-2003

 

2003

Het Japanse autoconcern Nissan heeft een pakket van 55.000 personenauto’s overgeheveld van Amsterdam naar de Duitse haven Emden in verband het afstoten van zijn autoterminal. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (GHA) is op zoek naar een onafhankelijke exploitant, die de overslag van auto’s voor zijn rekening wil nemen.

Bron: www.transportnet.nl

 

1976

Het vrachtschip ms.'Wonorato' van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd wordt in Buenoventura door een zeer ernstige brand getroffen. Twee maanden later zal het schip worden verkocht aan Griekenland en in 1981 in Taiwan worden gesloopt.

Bron: J. Paas: 'Olieverfschilderij van de 'Wonorato' van de Kon. Rotterdamsche Lloyd' in: 'DBW' jrg. 55 nr. 1 (2000)

 

1960

De coaster ms. 'Friso' (1955) van J. Klugkist uit Delfzijl, op weg van Dunston naar Aalborg, vergaat tijdens een hevige storm op positie 56.33° N / 05.22° O., 50 mijl van Ebsbjerg. Zes bemanningsleden komen hierbij om het leven.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1944

Canadese troepen rukken vanuit Walcheren op naar Zuid-Beveland en weten daarbij de Kreekrakdam te veroveren.

Bron: A. Hakkert: 'Wel vergeven, niet vergeten' (2003)

 

1944

HKH prinses Juliana, vanuit haar tijdelijke verblijfplaats Ottawa in Canada op bezoek in Engeland, brengt een officieel bezoek aan de Onderzeedienst in Dundee, daarbij begeleid door de commandant van de onderzeeboot Hr.Ms. 'O 21', de luitenant-ter-zee der eerste klasse J.F. van Dulm. Hierna brengt zij nog diezelfde dag in Glasgow een bezoek aan het hospitaalschip ms. 'Oranje', onder kapitein B.A. Potjer, waarop zij twee dagen zal logeren.

Bron: 'Brits - Nederlandse betrekkingen' in: 'Van Boord' jrg. 6 nr. 20 (2003)

 

1935

Viering van het 150- jarig jubileum van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Tevens vindt op diezelfde dag de ingebruikneming plaats van het oefenscheepje 'Kaatje III', deels bekostigd uit de opbrengst van een inzamelingsactie onder de oud-Kwekelingen. De tuigage is afkomstig van de 'Kaatje' I uit 1785, die ook gebruikt werd bij de 'Kaatje' II uit 1831.

Bron: 'De Zee' (1934)

 

1929

'Black Thursday' in Wall Street te New York in de Verenigde Staten: Het begin van de wereldwijde economische crisis in de jaren '30 als gevolg van het ineenstorten van de Amerikaanse beurs. Nederland blijft onder premier Colijn (voorlopig) vasthouden aan haar politiek van sluitende begrotingen en aan de koppeling van de gulden aan de gouden standaard. Op het dieptepunt van deze economische recessie zal het volume van de wereldhandel met een derde afnemen. Voor de Nederlandse koopvaardij zal de klap zeer hard aankomen. Als gevolg van het instorten van de vrachtenmakt zal in de loop van 1932 zelfs eenderde van de gehele Nederlandse koopvaardijvloot moeten worden opgelegd.

Bron: 'het Vaderlandse Geschiedenis boek' (2003)

 

1921

De torpedobootjager Hr.Ms. 'Zeehond' en enkele vliegtuigen van de Marine Luchtvaartdienst zijn op zoek naar de vermoedelijk op 23 oktober, tijdens een zware storm, vergane houten 'loodschoener Eems no. 2' (1888). Op 27 oktober worden in de nabijheid van de Oostereems-verkenningston de wrakstukken gevonden. De tien opvarenden van de loodsboot zijn hierbij om het leven gekomen.

Bron: G.M. de Vries: 'Pompen. Paapen en Kiellichten' (1977)

 

1921

De stoomreddingboot 'President van Heel' van de ZHRMS (station Hoek van Holland) vaart uit om de Franse lichter 'Falaise' hulp te kunnen bieden. Vlak voor de Maasvlakte kapseist de reddingboot door een zware grondzee, waarbij slechts één van de zeven opvarenden het ongeluk weet te overleven.

Bron: Hans Vandersmissen e.a.: 'Redders' (1999)

 

1912

Aankomst van de stalen viermastbark 'Jeanette Francoise' (1893) van de reder J.A. Vroege met een lading graan op de Elbe voor Cuxhaven. Het schip was op 5 augustus 1912 vertrokken vanuit Buenos Aires. Op 19 november zal het schip worden verkocht aan Duitse reders, waarmee tevens, met de 'Jeanette Francoise' als laatse Nederlandse zeilschip, een einde zal komen aan de Nederlandse Grote Zeilvaart.

Bron: T.F.J. Pronker: 'De laatste Kaap Hoorn-reizen van schepen van de Nederlandse Grote Zeilvaart' in: 'DBW' jrg. 59 nr. 4 ( april / 2004 ).

 

1899

Het pantserdekschip Hr.Ms. 'Friesland' wordt, vanwege de Boeren Oorlog in Zuidelijk Afrika, vanuit Tandjong Priok naar het Portugese Lourenço-Marques gestuurd, ter bescherming van de Nederlandse onderdanen en goederen aldaar. Direkt optreden is echter niet nodig, wel worden 40 Nederlanders opgevangen als Britse troepen de Vaal-rivier oversteken. Ook zou de 'Friesland' enig tegenwicht kunnen bieden tegen een op dat moment aanwezig eskader van de Royal Navy. De 'Friesland' zal op 23 augustus 1900 weer terugkeren naar zijn thuisbasis in Nederlands-Indië.

Bron: W.J. Cohen Stuart: 'De Nederlandsche Zeemacht van 1889 - 1915' (1937)

 

1884

Aan boord van het passagiersschip ss. 'Maasdam' van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM) breekt brand uit tijdens de reis van Rotterdam naar New York. Het schip gaat verloren op positie 0.44° N / 27° W. Alle passagiers en bemanningsleden kunnen hierbij worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1826

In Engeland wordt het stoompaketschip van oorlog Zr.Ms. Curaçao (ex- 'Calpe') gekocht als eerste stoomschip van de Koninklijke Marine. De 'Curaçao' zal zes maanden later, op 26 april 1827, als eerste stoomschip vanaf de rede van Hellevoetsluis, grotendeels op stoomkracht, de Atlantische Oceaan oversteken.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1797

De Bataafse fregatten 'Furie' en 'Waakzaamheid' worden op verzoek van Frankrijk naar Ierland gezonden ter ondersteuning van een expeditie daarheen. Later zullen beide schepen door de Engelsen worden veroverd.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1785

Eerste vergadering van het bestuur van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst, waarbij in het nieuwe gebouw de oprichting plaatsvindt van de Kweekschool voor de Zeevaart. Het bestuur van het Fonds, bestaande uit 16 Amsterdamse- en 10 Haarlemse commissarissen, werd opgericht in 1781 aan het begin van de Vierde Engelse Oorlog (1780 - 1784) met het doel om de weduwen van gesneuvelde zeelieden te kunnen ondersteunen. De grote initiatior achter deze oprichting is de VOC-boekhouder, koopman, reder en filantroop mr. Guillelmus Titsingh. Het uiteindelijke doel is de oprichting van een particulier nautische (gratis) opleiding in internaatsverband voor het leveren van kader van zowel de koopvaardij als voor de marine. Een maand later, op 21 november, zal de Kweekschool voor de Zeevaart worden geopend met de eerste 52 kwekelingen.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1782

De Vlissingse kaperkapitein Jarry weet, ten tijde van de Vierde Engelse Oorlog (1780 - 1784), een kolenschip uit een Engels konvooi te veroveren

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1664

De op 5 oktober 1664 vanuit Cadiz vertrokken vloot, bestaande uit 12 oorlogsschepen, onder bevel van de vice-admiraal Michiel Adriaenszn. de Ruyter, met een geheime opdracht van de Staten-Generaal, zich naar de West-Afrikaanse kust te begeven, herovert het bij Kaap Verde gelegen Afrikaanse eiland Goeree (voor de kust van Guinee) op de Engelse Royal Africa Company. In datzelfde jaar had de WIC reeds verschillende schepen veroverd van de Engelse Royal Africa Company. Als vergelding overviel Robert Holmes met de 'Jersey' het eiland Goeree voor de kust van Guinee, waarop een fort van de WIC lag. Op 6 november 1664 zal de Ruyter met zijn vloot, conform zijn opdracht, naar de kust van Guinee vertrekken, onder achterlating van een nieuwe Nederlandse gouverneur op het eiland Goeree.

Bron: P. Verhoog/L. Koelmans: 'De reis van M.A. de Ruyter 1664 - 1665' ( 2005 ).

 

1599

Overlijden van de vice-admiraal jhr. Pieter van der Does (geboren in 1562 te Leiden) op het voor de kust van West-Afrika gelegen eiland Sao Tome. In 1588 raakte hij gewond bij het beleg van Geertruidenberg. In hetzelfde jaar commandeerde hij in de strijd tegen de Spaanse Armada. Van der Does was generaal der artillerie en raakte ook gewond bij het beleg van Groningen in 1594. In 1599 commandeerde hij de expeditie tegen Spanje en haar bezittingen op de Canarische eilanden en op het eiland Sao Tome, waar hij uiteindelijk bezweek aan de gevolgen van een besmettelijke ziekte

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)