maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 21 april

 

2006

Terugkeer van het luchtverdedigings- en commando (LCF)-fregat Hr.Ms. 'De Ruyter' in de thuishaven Den Helder. Het fregat maakte sinds 16 januari 2006 deel uit van het NAVO-eskader 'Standing Nato Maritime Group 2'. Dit eskader werd gedurende deze periode ondermeer ingezet tijdens de operatie 'Active Endeavour' in de strijd tegen het internationale terrorisme. Tevens heeft het schip, gedurende de maand februari 2006, deelgenomen aan de NAVO oefening 'Noble Mariner 2006'.

Bron: persbericht Mindef 21-04-2006

 

2004

Scheepswerf Metz uit Urk wordt failliet verklaard, met als gevolg hiervan het ontslag voor 56 werknemers. De curator en de directie onderzoeken of een doorstart tot de mogelijkheden behoren. Volgens directeur A. Metz zou daarmee een deel van het personeelsbestand behouden kunnen blijven. Metz maakt melding van het feit, dat zijn bedrijf er al twee tot drie jaar nauwelijks meer in slaagde opdrachten voor nieuwbouw te kunnen verwerven.

Bron: 'Fries Dagblad' 21-04-2004

 

2004

De bemanningsleden Ton Haasnoot en Rob de Boer van de KNRM krijgen in Velsen de zilveren erepenning voor menslievend hulpbetoon uitgereikt. Op 4 september 2001 sloeg tijdens stormweer het Duitse jacht 'Manana' met drie opvarenden volledig stuk tegen de Noorderpier van IJmuiden. Haasnoot en De Boer wisten het drietal uit de metershoge golven van de verdrinkingsdood te redden. Alle betrokkenen werden daarvoor reeds in 2001 door de KNRM onderscheiden. Het Kapittel voor de Civiele Orden kende aan de moedige optredens van Haasnoot en De Boer bijzonder gewicht toe. De erepenning voor menslievend hulpbetoon werd als Koninklijke Onderscheiding in 1822 ingesteld en is daarmee de op een na oudste Nederlandse dapperheidsonderscheiding. De toekenning geschiedt bij Koninklijk Besluit.

Bron: persbericht KNRM 22-04-2004

 

1983

Het ontwerp 'Opsporings- en Reddingscoördinatieregeling', afgekort SARCOR met bijlagen wordt door de ministers van Defensie en van Verkeer en Waterstaat officieel vastgesteld. Daarbij wordt besloten om het aëronautische centrum van het marinevliegkamp Valkenburg (MVKV) bij Katwijk tevens geschikt te maken als Rescue Coordinatie Centrum (RCC), dat een maand later, in mei 1983, gereed zal komen.

Bron: www.kustwacht.nl/Organisatie_historie

 

1976

De coaster ms. 'Vulcan' (1944, ex- 'Arran') van Rederij Cremer & Ruben uit Rotterdam kapseist tijdens een zware storm te Port Gentil Roads (Gabon), waarbij berging van het schip niet meer mogelijk is. In juni 1976 zal het wrak worden opgeblazen. De 'Vulcan' werd oorspronkelijk in 1944 gebouwd als landingsvaartuig voor de Royal Navy (LCT 3 'Rozetta') en in 1949 weer omgebouwd tot coaster bij NV Scheepsbouwwerf & Machinefabriek 'Welgelegen' in Harlingen.

Bron: www.koopvaardij.web-log.n

 

1966

De coaster ms. 'Saba' (1931) van Rederij 'Het Hogeland' uit Groningen, op weg van Port Talbot naar Rouan, kapseist na het schuiven van de lading en zinkt op positie 50.02° N / 05.40° W. De bemanning kan hierbij worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1963

De coaster ms. 'Columbus' (1927) van J. Salomons & F. Eefting uit Groningen, op weg van Luik naar Halmstadt met een lading ijzer, vergaat tijdens stormweer ter hoogte van het lichtschip Goeree. De bemanning kan hierbij worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1945

Duitse troepen vernielen de sluizen in IJmuiden, door deze op te blazen..

Bron: L. de Jong, Gesch. der Nederl. in WOII.

 

1945

Laatse inzet van 'Biber' dwergonderzeeboten door de Duitse Kriegsmarine in Nederland. Vanuit Hoek van Holland vertrekken vier dwergonderzeeboten om mijnen te leggen. Slechts een 'Biber' weet nog naar de thuishaven terug te keren.

Bron: http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/45-04.htm

 

1945

Verovering en inname van Berlijn door het Russische leger.

Bron: A. Hakkert: 'Wel vergeven, niet vergeten' (2003)

 

1944

De Duitse mijnenveger 'M 553' (ex- Hr.Ms. 'Abraham van der Hulst') zinkt bij Brüsterort (Oostzee).

Bron: G. van Burgeler: 'De geschiedenis van acht mijnenvegers' in: 'DBW' jrg. 53 nr. 4 (1998)

 

1944

Aan boord van de in Duitse dienst varende en tot vrachtschip verbouwde Nederlandse voormalige trawler 'Voorbode' (1903 ; VL 103) , geladen met 126 ton dynamiet met bestemming Hammerfest (Noorwegen), breekt tijdens reparatiewerkzaamheden in de Noorse stad Bergen brand uit (mogelijk door sabotage). Als gevolg daarvan explodeert het schip, waarbij een groot gedeelte van de haven wordt verwoest. De Noorse schepen ms. 'Krosdöl' (1918) en ss. 'Rogaland' (1929) uit Stavanger en wat kleinere schepen zinken. Er zijn meer dan 100 doden en 5.000 gewonden, waaronder veel burgers.

Bron: http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/44-04.htm

 

1941

Het vrachtschip ss. 'Ridderkerk' (1918 ; ex- 'War Roach' en 'Kieldrecht' van Van Ommeren) van de Vereenigde Scheepvaartmaatschappij (VNS) wordt door kanonvuur tot zinken gebracht bij Chaldis. In 1949 wordt het schip gelicht en in 1951 gesloopt in Triëst.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1939

Twee Belgische garnalenkotters 'Z 6' en 'H 12' worden de haven van Scheveningen binnen gebracht nadat ze in beslag waren genomen wegens het vissen binnen de territoriale wateren.

Bron: 'De Zee' (1939)

 

1926

Tewaterlating van het 3.000 tons droogdok voor de Curaçaosche Scheepvaart-Maatschappij bij de Scheepsbouw-Maatschappij 'Nieuwe Waterweg' te Schiedam. Na de afbouw zal het dok door sleepboten van L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst Maatschappij naar Curaçao gesleept.

Bron: 'De Zee' (1926)

 

1921

Proefvaart van het vrachtschip ss. 'Hontestroom' van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, gebouwd bij de Haarlemsche Scheepsbouw Maatschappij te Haarlem.

Bron: L.L. von Münching: 'De rescueships van de Atlantische Oceaan 1941 - 1945' in: 'Maritiem Nederland' jrg. 93 nr. 2 (2004)

 

1918

De motorkotter 'Meeuw' van Zeeuw & Co. uit Rotterdam, op weg van Londen naar Rotterdam, wordt door een Duits vliegtuig tot zinken gebracht. De bemanning kan hierbij worden gered en in Great Yarmouth aan land worden gezet.

Bron: 'De Zee' (1918)

 

1910

Het vrachtschip ss. 'Sommelsdyk' (1907) van de Holland-Amerika Lijn, geladen met het brandbare creosoot, brandt tijdens reparatiewerkzaamheden in de haven van Rotterdam geheel uit. Ondanks de grote inzet van diverse blusboten is de brand niet meer te bedwingen. Het wrak zal later voor de sloop worden verkocht.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1900

Proeftocht op de Noordzee van het mailschip ss. 'Koning Willem II' van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (SMN), na overdracht van de bouwer, de Koninklijke Maatschappj 'De Schelde' te Vlissingen. Op 12 mei zal het schip zijn maiden-trip, onder kaptitein C.A. Bakker, naar Nederlands-Indië maken.

Bron: K. de Haas: 'Januari 1900; slecht begin voor de SMN' in: 'DBW' jrg. 55 nr 1 (2000)

 

1873

Het Nederlands-Indisch gouvernement te Batavia besluit om de expeditie naar Atjeh, met het doel om dit opstandige gebied te pacificeren, tijdelijk te staken en over te gaan tot het regelen van een blokkade voor de kust door schepen van het Auxiliair Eskader, de Indische Militaire Marine en van de Gouvernements Marine.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1811

Britse invasie van Java: het tweede deel van de Britse expeditiemacht, onder commando van major-general Wetherall en geëscorteerd door HMS fregat 'Phaëton', gaat voor anker te Penang. Beide vlooteenheden vertrekken drie dagen later richting Malakka. De expediemacht wordt hier aangevuld met troepen uit Bengalen en de bevelhebbers luitenant-generaal Sir Samuel Auchmuty en commodore William Robert Broughton aan boord van HMS 'Illustrious'. De legermacht bestaat nu uit 11.960 man, waarvan 5.344 Europeanen. Op 11 juni zal de vloot vertrekken van Malakka om via Singapore en Borneo op 30 juni Boompjes-eiland voor de kust van Java te bereiken.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1798

In de nacht van 21 op 22 april breekt brand uit op het eiland Deshima; bijna de helft van het eiland brandt daarbij af.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1755

Resolutie van de Staten-Generaal, waarbij premies in het vooruitzicht worden gesteld op het veroveren dan wel het vernielen van Algerijnse kapers.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1624

Een vloot bestaande uit 23 schepen, met in totaal 500 stukken, 1.600 matrozen en 1.700 soldaten onder de WIC- admiraal Jacob Willekens opent in volle zee de orders, omvattende de opdracht om een inval in Brazilië te doen.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

1522

Een uitzonderlijk grote vis: Op 21 april wordt bij Egmond een vis gevangen, die 'groot was in sijn lengte .lXX. voeten'. Johannes van Lochem afkomstig uit Albergen heeft er ook over gehoord en weet te vertellen dat er aanvankelijk drie waren. Ze zaten elkaar achterna, waarna een mannetje in ondiep water bij het strand terecht kwam en stierf. Interressant is het feit, dat Luther in een brief van 13 juni gewag maakt van het aanspoelen van een 'zeemonster', walvis genaamd, 70 voet lang en 35 voet breed' bij Haarlem. Niet duidelijk wordt echter of hij de vis van april bedoelt dan wel een tweede exemplaar.

Bron: J. Buisman: 'Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen' (2000)