maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 27 augustus

 

2005

Het stationsschip van de Nederlandse Antillen en Aruba, het M-fregat Hr.Ms. 'Van Amstel', weet ongeveer 2.000 kilo cocaïne in internationale wateren te onderscheppen. De contrabande zat verstopt in het mv. 'Sea Atlantic', dat onderweg was van de Benedenwindse Eilanden naar Midden-Amerika. Behalve het fregat zijn ook de Fokker-60 patrouillevliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht, die momenteel op Curaçao zijn gestationeerd, bij de vangst betrokken. Een dag er voor wist de Kustwacht NA&A, tijdens een patrouille langs de kust van Sint Maarten, ter hoogte van Simpson Bay, 15 kilogram cocaïne te onderscheppen. Volgens planning zal de 'Van Amstel' op 30 september weer in de thuishaven Den Helder arriveren.

Bron: persbericht Mindef 27-08-2005

 

2005

Tewaterlating van het ms. 'de Zonnebloem' van de Nationale Vereniging de Zonnebloem op de werf van IHC Holland Dredgers te Kinderdijk. Hierbij werd door IHC Holland Dredgers de romp gebouwd, terwijl het schip verder zal worden afgebouwd door Merwede Shipyard te Hardinxveld-Giessendam. Met het ms.'de Zonnebloem' worden aangepaste vakantiereizen voor langdurig zieken en gehandicapten op de Rijn naar Duitsland en op de Nederlandse wateren georganiseerd.

Bron: IHC Holland Dredgers

 

2005

Doop van het loodsvaartuig 'Cetus' van het Loodswezen te Vlissingen. De 'Cetus' is de eerste van het zogenaamde SWATH-type (= Small Waterplane Area Twin Hull) en is gebouwd op de Duitse werf van Abeking & Rasmussen in Lemwerder. Het andere SWATH-loodsvaartuig zal 'Perseus' worden genoemd en bestemd worden voor Hoek van Holland. De SWATH zal hoofdzakelijk binnenkomende zeeschepen beloodsen en daarmee de taak van de loodsboot en jollen gaan overnemen.

Bron: 'Loodswezen Actueel' (2005)

 

2003

De bemanning van de reddingboot 'Meun' van het station Ameland (KNRM) weet twee in noodverkerende zwemmers, waaronder een lid van de reddingsbrigade, uit een twee tot drie meter hoge branding te redden. Voor deze reddingsactie zullen zij op 9 december een tevredenheidsbetuiging van de KNRM ontvangen.

Bron: www.knrm.nl/stations/ameland

 

2003

De oudste motorreddingsboot ter wereld, de 'Jhr. Mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg', komt naar Terschelling. De stichting tot behoud van de oudste motorreddingboot ter wereld meldde dat de kosten voor de aanschaf van het schip bij elkaar waren gesprokkeld. De boot werd in 1907 in Amsterdam gebouwd en was tot 1925 in gebruik als reddingboot in Scheveningen. Daarna deed het schip nog vijf jaar dienst op het IJsselmeer, waarna het schip overging van eigenaar op eigenaar.

Bron: weekblad 'Schuttevaer' 27-08-2003

 

1982

Indienststelling van de eerste vier, reeds op 21 juli 1982, binnengevlogen maritieme patrouille vliegtuigen van het type Lockheed P-3C Orion op het Marinevliegkamp Valkenburg (MVKV) bij Katwijk. Na de officiële indienststelling worden de maritieme patrouillevliegtuigen overgedragen aan de Directeur Materieel Koninklijke Marine, schout-bij-nacht W. Kool en vervolgens aan de commandant van het 320 Squadron van de Marine Luchtvaartdienst, in aanwezigheid van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, vice-admiraal J.H.B. Hulshoff en de minister van Defensie, mr. H.A.F.M.O. van Mierlo.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1977

Start van de 2de Whitbread Round the World Race: Conny van Rietschoten wint deze Whitbread Race met zijn 65' ketch 'Flyer'. Hij gaat na de 'Great Brittain II' over de finish, maar bij gecorrigeerde tijd zal hij deze race in 119 dagen weten te volbrengen. Van Rietschoten weet zich daarbij, met name tijdens de voorbereiding van deze race, te onderscheiden door voor deze wedstrijd reeds 10.000 mijl te hebben proef gevaren, inclusief twee Atlantische oversteken en door het winnen van de race van het Amerikaanse Manchester naar Plymouth. De proefvaarten resulteerden in verschillende wisselingen van bemanning en met meer dan honderd veranderingen aan het jacht. De 'Flyer' is dan ook beter voorbereid dan elk ander jacht aan de start van deze race.

Bron: www.sport.nl

 

1957

ZKH prins Bernhard brengt in de haven van Rotterdam een bezoek aan de Pakistaanse lichte kruiser 'Babur' (1944 ; ex- HMS 'Diadem') van de 'Dido'-klasse.

Bron: www.gemeentearchief.rotterdam.nl

 

1944

Zes fusilliers Marins Français du Commando 'Trépel' landen in de nacht van 27 op 28 februari op het strand bij de Wassenaarse Slag om de Duitse verdedigingslinie te beproeven. Onder commando van captain Charles Trépel varen de commando's, onopgemerkt door de Duitse Kriegsmarine, vanaf een Britse torpedoboot met een rubberbootje door de wilde branding naar de kust. De mannen slagen er echter niet meer in om terug te keren en verdrinken tijdens deze actie.

Bron: 'Haagsche Courant' 25-02-2004

 

1940

Het vrachtschip ms. 'Elle' (1913; ex- 'Ellerdale') van Wasa Steamship Co. Ltd., Wasa (Finland), in beheer bij NV Stoomschip Hannah te Rotterdam, op weg van Campbellton naar Ardrossan met een lading hout, wordt op de Atlantische Oceaan door de Duitse onderzeeboot 'U 101' getorpedeerd en tot zinken gebracht op de positie 57.43° N / 12.18° W.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

1926

Overdracht en proefvaart, varende vanuit Amsterdam, van het mailschip ms. 'P.C. Hooft' van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (SMN) onder kapitein H.A.G. Schippers, in aanwezigheid van prins Hendrik. Tijdens de afbouw van het schip op de Franse werf Societe des Ateliers et Chantiers de la Loire te St. Nazaire was er op 20 december 1925 brand uitgebroken als gevolg waarvan de uiteindelijke oplevering ernstig zou worden vertraagd. Ook moest het schip tijdens zijn eerste proefvaart weer terugkeren naar St. Nazaire vanwege een gescheurde schroefas.

Bron: K. de Haas: 'De Indrapoera, P.C. Hooft, Sibajak en Chr. Huygens' in: 'DBW' jrg. 55 nr. 4 (2000)

 

1869

Door ZKH prins Hendrik der Nederlanden (Hendrik 'de Zeevaarder') wordt zijn toestemming verleend om de op 19 augustus opgerichte commissie, bestaande uit de heren G.J. Boelen (fa. de Vries en Co., cargadoors en reders), J.G. Bunge (Fa. Bunge en Co.) en J. Boissevain (fa. Boissevain en Co.), te installeren als 'De Commissie tot bevordering van de nationale stoomvaart op Nederlandsch-Indië'. Vervolgens wordt de nieuwe commissie op 31 augustus 1869 op audientie bij koning Willem III ontvangen, in aanwezigheid van de president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij ter inwinning van hun nadere adviezen,

Bron: L.L. von Münching: 'Totstandkoming van de stoomvaart vanuit Amsterdam naar Indië' in: 'DBW' jrg.57 nr.4 (2002)

 

1816

Tweedaags bombardement van Algiers: Door een gecombineerd Engels / Nederlands eskader, onder bevel van de vice-admiraal Th.F. van de Capellen, wordt Algiers gebombardeerd om de volgende eisen kracht bij te kunnen zetten: vrijlating van alle slaven zonder betaling van losgeld; herstel van de vrede met Nederland en de garantie, dat Europeanen voortaan als krijgsgevangenen behandeld zullen worden. Na vrijwel alle munitie te hebben verschoten, besluit de Engelse admiraal Exmouth de schepen weer terug te trekken. De schade aan zowel beide zijden is groot. De meeste Algerijnse batterijen zijn uitgeschakeld, terwijl de stad zwaar beschadigd is. Daags hierna, op 28 augustus, worden 1.100 slaven vrijgelaten, onder wie 28 Nederlanders. Van de Capellen zal voor het geslaagde bombardement op Algiers worden benoemd tot Ridder in het Grootkruis der Militaire Willemsorde.

Bron: N. Habermehl: 'J.C. van der Hoop 1742 - 1825' (2000)

 

1799

Invasie op de kust van Noord-Holland tussen Groote Keeten en Huisduinen door een Brits/ Russisch invasieleger, met het doel om de Fransen uit de Bataafse Republiek te verdrijven. De vloot van de admiraal Mitchell bestaat uit 26 linieschepen en 150 kleine ondersteunende schepen. Het landingsleger staat onder commando van de luitenant-generaal Sir Ralph Abercromby. De eerste Britse troepen landen te 04.00 uur op het strand tussen Groote Keeten en Huisduinen onder dekking van een zwaar bombardement.

Bron: 1799! 'Strijd achter de duinen' tentoonstellingsbrochure Marine Museum (1999)

 

1670

Door een eskader van de Amsterdamse Admiraliteit, onder bevel van de luitenant-admiraal Willem J. baron van Ghent, kunnen in samenwerking met een Engels eskader, onder admiraal Thomas Allin, na en achtervolging van vier dagen, zes Barbarijse kaperschepen voor de Marokkaanse kust bij Asilah op het strand worden gejaagd en vervolgens in brand worden geschoten. Eén kaperschip weet daarbij te ontkomen.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

1585

Met de val van de stad Antwerpen, in Spaanse handen, wordt de verbinding van de stad met de zee afgesloten. Vele Antwerpenaren verlaten hierna de stad en emigreren, met medeneming van hun kapitaal, kennis en handelscontracten, naar de Noordelijke Nederlanden. De komst van deze kapitaalkrachtige handwerks- en kooplieden zal de Hollandse steden, waaronder Amsterdam, een belangrijke impuls geven, met name op het gebied van handel en scheepvaart.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)