onze collectie


  Collectie

Het Scheepvaartmuseum beheert een van de grootste maritieme collecties ter wereld: 300.000 objecten, de weerslag van 500 jaar maritieme geschiedenis. Sommige objecten zijn heel klein, zoals een walvisschaamluis of een foto van een scheepsreis. Andere zijn groter, uniek zelfs, zoals een globe of het schilderij van een zeeslag.


De gehele collectie van Het Scheepvaartmuseum staat op de website Maritiemdigitaal.nl, de gezamenlijke website van enkele Nederlandse maritieme musea. In de database vind je alle gegevens over voorwerpen en literatuur in ons bezit.