conservatoren


  Collectie | Onderzoek

Achter: Henk Dessens, Sarah Bosmans. Midden: Cécile Bosman, Elisabeth Spits, Diederick Wildeman. Voor: Joost Schokkenbroek, Remmelt Daalder, Sara Keijzer.


henk dessens

Drs. Henk Dessens (1955) is directeur Collecties. Hij studeerde van 1973 tot 1980 geschiedenis aan de Universiteit Leiden en werkte van 1982-1991 bij het Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam. Publiceerde veel over de Rijn- en binnenvaart, maar ook over andere maritieme onderwerpen zoals de grote zeilvaart, scheepsbouw, koopvaardij, scheepsmodellen en varend erfgoed.


joost schokkenbroek

Prof. Dr. Joost Schokkenbroek (1961) is hoofdconservator wetenschapsprogramma's. Hij promoveerde in 2008 op de organisatie en de mensen achter de Nederlandse walvisvaart in de 19e eeuw aan de universiteit Leiden waar hij eerder al geschiedenis studeerde. Joost publiceerde daarnaast over de Spaanse Armada, over contacten tussen Nederland en het Oost-zeegebied en was senior editor van The Oxford Encyclopedia of Maritime History (2007). Van 1988 tot 1991 werkte hij als conservator en bibliothecaris in het Kendall Whaling Museum in Sharon, Massachusetts. Sinds die tijd is hij als conservator kunstnijverheid en gebruiksvoorwerpen verbonden aan Het Scheepvaartmuseum en verantwoordelijk voor het wetenschapsbeleid van het museum. Joost is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis.


elisabeth spits

Elisabeth Spits (1955) is conservator schepen & techniek. Zij is gespecialiseerd in de geschiedenis van pleziervaart en watersport. Voor de nieuwe tentoonstellingen was ze de hoofdconservator van Haven 24/7 en De Jachtmodellen. Elisabeth publiceerde over de Nederlandse watersport en scheepsbouw. Sinds 1988 is Elisabeth werkzaam bij het museum. In 2000 verscheen s.s. Christiaan Brunings, over het 100 jaar oude gelijknamige schip. In 2007 verscheen van haar hand de titel Nederlandse jachten 1875 - 1975, ontwerp en bouw van zeil- en motorjachten.


diederick wildeman

Diederick Wildeman (1960) is conservator zeevaartkunde en bibliotheekcollecties. Hij studeerde aan de Zeevaartschool en de hogeschool voor Bibliotheek en Documentaire Informatie. Daarna studeerde hij geschiedenis aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam en op dit moment bereidt hij een proefschrift voor over 17e-eeuwse ontdekkingsgeschiedenis. Hij is sinds 1987 verbonden aan het museum, eerst als bibliothecaris en sinds 2003 als conservator. Diederick publiceerde boeken en artikelen over reisliteratuur, globes en ontdekkingstochten van Nederlandse zeevaarders, zoals de overwintering van Willem Barentsz en de reis van Abel Tasman.


cecile bosman

Drs. Cécile Bosman (1962) is conservator maritieme kunst. Zij studeerde museologie aan de Reinwardt Academie en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. In 2004 kwam ze in dienst bij Het Scheepvaartmuseum als Hoofd Collectiebeheer. In 2010 werd ze benoemd tot conservator. Eerder werkte Cécile als collectiebeheerder en als freelance kunsthistorisch onderzoeker voor verschillende musea. Ze heeft onder meer gepubliceerd over de vervalsing van kunst. Momenteel bereidt Cécile een proefschrift voor over Nederlandse zeeschilderkunst in de 19e eeuw.


sarah bosmans

Drs. Sarah Bosmans (1979) is junior conservator kunstnijverheid. Zij voltooide de Opleiding Restauratoren (glas- en keramiekrestauratie) van het Instituut Collectie Nederland en studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden, met als specialisatie kunstnijverheid en industriële vormgeving. Sarah publiceerde ondermeer over de handel in Aziatische kunst door Kunstzaal Kleykamp en over Chinees exportporselein voor de Nederlandse en Japanse markt.


sara keijzer

Drs. Sara Keijzer (1982) is junior-conservator fotografie en film. Zij voltooide haar masterstudie Photographic Studies aan de Universiteit Leiden en werkte daarna aan de samenstelling van de historische bedrijfscollectie van ProRail.