maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 1896

 

03/01

Indienststelling van het pantserschip Hr.Ms. 'Piet Hein', gebouwd op de werf van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam en aldaar op 16 augustus 1894 te water gelaten.

Bron: Jt. Mulder & W.F. Ruygrok: 'Pantserschepen. Pantserdekschepen, Monitors' (2004)

 

01/02

Indienststelling van het pantserschip Hr.Ms. 'Evertsen' door de kapitein-ter-zee Heyning als eerste commandant van het schip. De 'Evertsen' werd gebouwd op de werf van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen en aldaar op 29 september 1894 te water gelaten. Drie dagen later, op 4 februari, wordt samen met het pantserschip 'Kortenaer' een oefenreis gemaakt naar de Middellandse Zee.

Bron: Jt. Mulder & W.F. Ruygrok: 'Pantserschepen. Pantserdekschepen, Monitors' (2004)

 

26/02

Het vrachtschip ss. 'Ariel' (1889) van de KNSM, op weg van Amsterdam naar Kopenhagen, strandt tijdens een zware storm bij Lemvig, op de kust van Jutland, en gaat verloren. De bemanning kan hierbij worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

16/03

Uitbreken van de zogenaamde 'Elevator-staking' in de haven van Rotterdam, waarbij de kanonneerboot Hr.Ms. 'Dufa' wordt belast met wachtdienst. In de zomer van 1907 zal een tweede 'Elevator-staking' in Rotterdam uitbreken, waarbij na ernstige rellen marine- en landmachteenheden zullen worden ingezet.

Bron: 'Marineblad' (mei 1939)

 

27/03

Oprichting van de NV Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij (SSM) te Rottedam door de American Petroleum Company voor de import van Britse kolen, afkomstig van de rivier de Tyne. De SSM zal zich verder richten op de handel in kolen, levering van bunkerkolen, kolenvervoer met eigen schepen, zowel zee- als binnenvaart, stuwadoorsaktiviteiten en kolendistributie. Voor de aanvoer van kolen ontstaat een min of meer regelmatige vaart tussen de oostkust van Engeland en Rotterdam.

Bron: 'N.V. Scheepvaart- en Kolen Maatschappij 1896 - 1969' (2004)

 

27/03

De Britse bark 'Stanley', geladen met hennep en op weg van Calcutta (India) naar Hamburg, strandt als gevolg van een navigatiefout op de Eierlandse gronden bij Texel. Met hulp van de reddingboot en de stoomradersleepboot 'Hercules' kan de bemanninmg, op drie man na, worden gered, die met een eigen sloep de wal wilden bereiken.

Bron: A. Schol & K. Uitgeest: '...en om hen heen was alles branding' (1994)

 

08/05

Havenstaking in Rotterdam, waarbij op 11 mei een verbod op samenscholing zal worden afgekondigd. Op 13 mei stoomt het pantserschip Hr.Ms. 'Kortenaer' de Maas op, later vervangen door pantserschepen de 'Piet Heyn' en 'Eversten' en de politieschoener Hr.Ms. 'Argus'. Driehonderd grenadiers worden ingezet ter versterking van het Rotterdamse politiekorps. De staking zal op 21 mei beëindigd worden.

Bron: 'Marineblad' (1939)

 

15/05

Tewaterlating van het schroefstoomschip 4de klasse Hr.Ms. 'Serdang' op de werf van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' in Vlissingen.

Bron: W.J. Cohen Stuart: 'De Nederlandsche Zeemacht van 1889-1915' (1937)

 

15/06

Bij statuutwijziging wordt de nieuwe benaming 'Holland-Amerika Lijn' toegevoegd aan haar oorspronkelijke naam van Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM). De directie komt hiermee tegemoet aan buitenlanders, die de originele naam van de maatschappij in feite onuitspreekbaar vonden. Hierna zal door de maatschappij de naamsaanduiding NASM dan ook steeds meer naar de achtergrond worden geschoven.

Bron: K. de Haas: 'De HAL in 125 jaar' in: 'DBW' jrg. 53 nr. 7 (1998)

 

18/06

Het passagiersschip ss. 'Didam' van de Holland-Amerika Lijn komt op de Atlantische oceaan in aanvaring met de Britse bark 'Dundonald' en zinkt. De bemanning kan hierbij wordten gered.

Bron: A. Lagendijk: 'Scheepvaart van de lage landen. Passagiersschepen op Afrika en Latijns Amerika' (1978)

 

18/08

Vertrek van het eerste 1350-tons droogdok, dat door de sleepboten 'Noordzee' en de 'Oostzee' van het zeesleepvaartbedrijf L. Smit & Co. naar St. Paul de Loanda (Luanda) in Angola wordt versleept. De aankomst aldaar is op 22 oktober 1896.

Bron: J.E. Korteweg: 'Hollands Glorie? de Nederlandse Zeesleepvaart als nationaal symbool' (2000)

 

04/10

Tewaterlating van Hr.Ms. 'Holland' op de Rijkswerf te Amsterdam, als eerste uit de eerste serie van drie pantserdekschepen, behorende tot de 'Holland'-klasse.

Bron: P. Vermeulen: 'Schepen van de Koninklijke Marine en die der GM' (1962)

 

30/10

Door het schroefstoomschip Hr.Ms. 'Lombok' wordt het Britse ss. 'Rosa' vlotgebracht, dat ten westen van Barat Laut (Nederlands-Indië) op het strand was gelopen.

Bron: P. Vermeulen: 'Schepen van de Koninklijke Marine en die der GM' (1962)

 

04/11

Tewaterlating van Hr.Ms. 'Friesland' op de werf van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam als laatste uit de eerste serie van drie pantserdekschepen, behorende tot de 'Holland'-klasse.

Bron: D.F. Scheurleer: 'Herinneringsdagen uit de Nederlandsche zeegeschiedenis' (1913)

 

10/12

Vertrek vanuit Batavia van het pantserschip Hr.Ms. 'Koningin Wilhelmina der Nederlanden' voor een vlagvertoonreis naar China, Japan, Korea en de Filippijnen.

Bron: W.J. Cohen Stuart: 'De Nederlandsche Zeemacht van 1889 - 1915' (1937)

 

12/12

Officiële opening van de Nieuwe Sluis te IJmuiden met een lengte van 225 meter en een breedte van 25 meter en een drempeldiepte van 10.15 meter. Het passagiersschip ss. 'Prinses Wilhelmina' van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (SMN), op weg naar Nederlands-Indië, is het eerste schip, dat met vele hoogwaardigheidsbekleders deze nieuw genoemde 'Nieuwe Sluis' passeert. In 1899 zal deze sluis geheel votooid zijn.

Bron: W. Moojen: '125 jaar Noordzeekanaal' in: 'DBW' jrg. 56 nr. 9 (2001)

 

24/12

Het vrachtschip ss. 'Jupiter' (1880) van de KNSM, op weg van Amsterdam naar Reval, strandt op het eiland Nargen in de Finse Golf en gaat verloren. De bemanning kan hierbij worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991