maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 1927

 

07/01

Eerste uitgave van de 'Waterkampioen' als blad van de 'afdeling Watertoerisme van de ANWB Toeristenbond voor Nederland, en de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport-verenigingen' (KVNWV).

Bron: 'De Waterkampioen' (1927)

 

03/02

De motorschoener 'Zeemeeuw' (1927) van J. Kuipers uit Groningen, op weg van Leith naar Grangemouth (Schotland), strandt bij Tyboron (Denemarken) en moet door de bemanning verlaten worden. De gehele bemanning kan hierbij worden gered. Later wordt het schip vlotgebracht en door de verzekeraars worden verkocht aan een Deense eigenaar en vervolgens na een reparatie weer in de vaart worden gebracht.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

19/02

Aankomst van de kruiser Hr.Ms. 'Sumatra', onder commando van de kapitein-ter-zee jhr. G.L. Schorer, te Sjanghai ter bescherming van de aldaar woonachtige Nederlanders en de Nederlandse belangen in verband met de gerezen politieke onlusten tussen communisten en nationalisten na een communistische stakingsoproep. Deze interne conflicten hadden reeds tot ernstige ongeregeldheden geleid.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

05/03

Het vrachtschip ss. 'Carna' (1921) van de KNSM , op weg van New York naar La Guaria, strandt op ca 40 mijl van Puerta Plata en gaat verloren. De bemanning kan hierbij worden gered. Het wrak zal ter plaatse moeten worden gesloopt.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

12/03

Eerste rit van de nieuwe treinverbinding 'Rotterdam Lloyd Rapide' vanuit Marseille naar Den Haag. De verbinding sluit aan met de aankomst van de mailschepen van de Rotterdamsche Lloyd in Marseille, in dit geval bij de eerste aankomst van het mailschip ss. 'Insulinde' vanuit Batavia.

Bron: 'De Zee' (1927)

 

21/03

De kruiser Hr.Ms. 'Sumatra' maakt samen met een aantal andere buitenlandse oorlogsschepen voorbereidingen voor de evacuatie van landgenoten uit Sjanghai en ter bescherming van de Nederlandse belangen aldaar. Een en ander is het gevolg van de uitgebroken grote onlusten tussen de communistische - en nationalistische troepen. Een landingsdivisie van de 'Sumatra', bestaande uit 140 man, wordt ondergebracht in o.a. het gebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Sjanghai en zal verder posities innemen in de internationale zakenwijk aldaar. Op 12 mei 1927 zal de 'Sumatra' weer terugkeren naar Soerabaja.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

24/03

Het Schelde-tractaat, in november 1925 met nipte meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen, wordt vervolgens in de Eerste Kamer met 33 tegen 17 stemmen verworpen. In het ontwerp-verdrag, waarbij België uiteindelijk meer zeggenschap over de Schelde zou krijgen was tegen de zin van een meerderheid in de Eerste Kamer vastgelegd, dat het gebruik en onderhoud van de Westerschelde onder beheer van een gemengde Nederlands-Belgische commissie zou komen. Daarnaast zouden er op gemeenschappelijke kosten kanalen worden gegraven, o.a. van Antwerpen naar Moerdijk.

Bron: M.A. van Alphen: 'Kroniek der Zeemacht' (2003)

 

24/03

Ter gelegenheid van de geboortedag van Michiel Adriaenszn de Ruyter wordt de gouden 'De Ruyter-medaille' toegekend aan de oud-gezagvoerder der koopvaardij F.J. van der Biesen, vanwege zijn technisch-wetenschappelijke verdiensten op zeevaartkundig terrein.

Bron: 'De Zee' (1927)

 

29/03

Het passagiersschip ss. 'Tasman' van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), ingezet op de dienst tussen Java en Australië en onderweg naar Sydney, loopt bij Clarke-Island (Great Barrier Rif) aan de grond. Eerst op 1 mei zal in Batavia worden besloten, dat het ss. 'Van der Wijck' assistentie moet verlenen en alszodanig zal worden uitgerust met hulp- en bergingsmateriaal.

Bron: H. Slettenaar: 'De berging van de pakketvaarder Tasman' in: 'DBW' jrg. 57 nr. 8 (2002)

 

02/04

Tewaterlating van het mailschip ms. 'Sibajak' van de Rotterdamsche Lloyd op de werf van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen. Het schip werd voorafgaande gedoopt door mevrouw T. Mees-Bouvin. De 'Sibajak' is het tweede in de rij van in totaal vijf passagiersschepen, die bij 'De Schelde' voor de Rotterdamsche Lloyd worden gebouwd.

Bron: K. de Haas: 'de Indrapoera, P.C. Hooft, Sibajak en Chr. Huygens' in: 'DBW' jrg. 55 nr. 4 (2000)

 

07/04

De tjalk 'Astrea' (1890) van schipper/eigenaar M.H.M. de Boer, op weg van Heiligenhafen naar Lubeck met een lading zout, vergaat in de Kleine Belt (Denemarken) met man en muis, vermoedelijk na een aanvaring met een onbekend schip.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

13/04

Het bijna drie jaar in Belfast op de werf van Harland & Wolff Ltd. liggende casco van het passagiersschip 'Statendam III' van de Holland-Amerika Lijn, waarvan de kiellegging reeds op 9 juni 1921 en de tewaterlating op 11 september 1924 had plaatsgevonden, wordt met vier sleepboten van L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst vanuit Belfast naar Schiedam gesleept voor de verdere en definitieve afbouw op de werf van Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf.

Bron: F. van Tuikwerd: 'ss. Statendam 1929 - 1940' (2003)

 

27/04

De op 21 december 1926 op de werf van gebr. Niestern in Delfzijl te water gelaten zelfrichtende motorreddingboot 'Insulinde' van de NZHRM ondergaat, onder grote publieke belangstelling, de eerste officiële kantelproeven in de haven van Delfzijl.

Bron: F. Loomeijer: 'de Insulinde' (2002)

 

14/05

De op 29 april bij Clarke-Island (Great Barrier Rif) aan de grond gelopen 'Tasman' van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) kan met hulp en assistentie van het ss. 'Van der Wijck', het onderzoeksvaartuig Hr.Ms. 'Geranium' en de sleepboot 'Coringa' weer worden vlot gebracht en zijn reis naar Sydney vervolgen.

Bron: H. Slettenaar: 'De berging van de pakketvaarder 'Tasman III' in: 'DBW' jrg. 57 nr. 8 (2002)

 

20/05

In aanwezigheid van koningin Wilhelmina worden op het IJ in Amsterdam kantelproeven gehouden van de nieuwe motorreddingboot 'Insulinde' van de NZHRM.

Bron: F. Loomeijer: 'de Insulinde' (2002)

 

17/06

Officiële proefvaart op het Noordzeekanaal van de nieuwe zelfrichtende motorreddingboot 'Insulinde' van de NZHRM, gebouwd bij Scheepswerf Gebr. Niestern te Delfzijl.

Bron: F. Loomeijer: 'de Insulinde' (2002)

 

18/06

Indienststelling van de zelfrichtende reddingboot 'Insulinde' voor de NZHRM. De reddingboot is de eerste zelfrichtende boot van de maatschappij en gefinancierd uit gelden die o.a. in Nederlands-Indië waren ingezameld.

Bron: M. Spaans: 'De Noord' (1993)

 

27/06

Bezoek van de Zweedse pantserschepen 'Manligheten' (1903) en 'Tapperheten' (1901) aan Rotterdam. De oorlogsschepen liggen gepavoiseerd op de Nieuwe Maas. Ook het pantserdekschip Hr.Ms. 'Hertog Hendrik' ligt op de rivier afgemeerd.

Bron: www.gemeentearchief.rotterdam.nl

 

27/06

Bij de Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM) slaat de bliksem in een graanelevator die in 'Dok 1' in reparatie is. Vijf werknemers worden hierbij dodelijk getroffen.

Bron: 'ADM in beeld' in: 'Ons Amsterdam' no. 03 (1983)

 

03/07

Bij Kuststation Scheveningen Radio PCH wordt de kortegolf telegrafie in gebruik genomen. De kortegolf ontvangst vindt plaats in Meyendell bij het station van de Vaste Radioverbindingen. Via Amsterdam Radio (een station van de Vaste Radioverbindingen) wordt de verbinding per telefoon doorgeschakeld naar IJmuiden. In 1930 zal de kortegolfdienst, ontvangers en antennes, vanuit de Kanaalstraat in IJmuiden worden verplaatst naar een loodsje in de duinen ten zuiden van de Semafoor. In 1932 zal door Scheveningen Radio, voorzichtig en op kleine schaal, worden aangevangen met de radiotelefonie op de 2439 kHz, de 123 meterband.

Bron: 'De geschiedenis van de Radio- en Verbindingsdienst' in: 'Vast Werken' , jrg. 18 nr. 2 (2003)

 

04/07

De Fokker C-III 'S 18' van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) verongelukt op het Marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder, waarbij het vliegtuig met de neus in de grond slaat. Van de beide inzittenden wordt er één onmiddellijk gedood, terwijl de ander tijdens het vervoer naar het Marine-hospitaal in Den Helder komt te overlijden.

Bron: 'Jaarboek van de Marine' (1927)

 

04/07

Bezoek van de Franse kruiser 'Duguay-Trouin' (1926) aan de haven van Rotterdam. Na dit bezoek vertrekt het schip naar Bergen (Noorwegen) voor oefeningen om daarna terug te keren naar de thuishaven Saint-Malo.

Bron: 'De Nieuwe Courant' 05-07-1927

 

08/07

Aankomst van de nieuwe zelfrichtende motorreddingboot 'Insulinde' op het NZHRM-station te Oostmahorn. Tot de eerste schipper van deze reddingboot wordt Mees Toxopeus benoemd (oud schipper van de reddingboot 'C.A. den Tex' te Rottemeroog).

Bron: F. Loomeijer: 'de Insulinde' (2002)

 

29/08

Het vrachtschip ss.'Calcutta' (1911) van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (SMN), op weg van Semarang (Nederlands Indië) naar Calcutta (India), komt ter hoogte van Falta Piont bij Calcutta in aanvaring met het Duitse vrachtschip ss.'Rabenfels'. Bij deze aanvaring vallen geen slachtoffers.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

05/09

De Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM) viert haar vijftig-jarig jubileum. De oprichter van de werf de heer P.J. Venenga krijgt, in aanwezigheid van de burgemeerster van Amsterdam, dr. Willem de Vlugt, een aubade.

Bron: http://gemeentearchief.amsterdam.nl

 

10/09

Het vrachtschip ss. 'IJselmonde' (1920) van Gebr. van Uden uit Rotterdam, op weg van Rotterdam naar Helsinki met een lading cokes, zinkt op de Nieuwe Waterweg nabij Maassluis, na een aanvaring met het Britse ss. 'Ellerdale'.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

20/09

Het vrachtschip ss. 'Amersfoort' (1916) van de KNSM , op weg van Hamburg naar Valparaiso, loopt op de rotsen bij Spanish Point bij Barbua (Antiqua) en wordt vervolgens tot wrak geslagen. Hierbij vallen geen slachtoffers.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

28/09

Tewaterlating van het mailschip ms. 'Christiaan Huygens' van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (SMN) op de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij in Amsterdam. Het schip wordt gedoopt door mevrouw Koning-Hoek. De 'Christiaan Huygens' is, na de bouw van het passagiersschip 'P.C. Hooft' in 1926, het tweede passagiersschip van de SMN.

Bron: K. de Haas: De 'Indrapoera', 'P.C. Hooft', 'Sibajak' en 'Chr. Huygens' in: 'DBW' jrg. 55 nr. 4 (2000)

 

29/09

De zelfrichtende mrb 'Insulinde' van het station Oostmahorn (NZHRM) verricht onder schipper Mees Toxopeus de allereerste reddingsactie en verleent daarbij, gedurende zes uur nabij het Plaatgat, assistentie aan het in moeilijkheden verkerende Duitse schip 'Sissie' (wind ZZW - 5 Bf.).

Bron: F. Loomeijer: 'de Insulinde' (2002)

 

25/10

Het Italiaanse passagiersschip 'Principessa Mafalda' van de Navigazione Generale Italiana Line zinkt tijdens de ochtend van 25 oktober 1927 nabij Abrolhos Island voor de kust van Braziliéª nadat een van de schroefassen brak en een stoomketel door het instromende water was geexplodeerd. Bij deze ramp komen meer dan 300 mensen om het leven; 945 opvarenden kunnen door andere schepen worden gered. Zo kunnen 536 passagiers worden gered door het vrachtschip 'Alhena' van Van Nievelt, Goudriaan & Co onder kapitein (H G) Smoolenaars. Smoolenaars en het schip worden na deze redding uitgebreid gehuldigd in Buenos Aires en bij terugkeer in Rotterdam.

Bron: www.rmstitanichistory.com/mafalda/mafalda.html

 

14/11

Oprichting van de Scheepswerf Damen te Hardinxveld door de gebroeders Marinus en Jan Damen, voor de bouw van roeiboten en vissersaken.

Bron: D. de Jong: 'Scheepswerf Damen 75 jaar' ( 2005)

 

20/11

De stoomtanker 'Georgia' (1908) van de Hollandsche Tankboot- Olie Mij. te Amsterdam, op weg van Abadan naar Grangemouth (Schotland) met een lading olie, strandt tijdens zware weersomstandigheden bij Haisborough Dands en breekt vervolgens in stukken. De bemanning wordt gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991