maritieme kalender

Welkom bij de maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum. Zoek op datum of jaar en ontdek wat er door de eeuwen heen op en rond zee gebeurde.

 
 
 
 
 

maritieme gebeurtenis - 1932

 

01/01

Besluit van de directies van de Rotterdamsche Lloyd en van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (SMN) tot inkrimping van de maildiensten op het Verre Oosten, als gevolg van de sterke achteruitgang van het passagiersverkeer van - en naar het Verre Oosten, welke veroorzaakt werd door de economische crisis.

Bron: K. de Haas: 'het Indië-kwartet komt in de vaart' in: 'DBW' jrg. 54 nr. 6 (1999)

 

07/01

Het vrachtschip ss. 'Tomini' (1895) van van rederij 'Gorontalo' te Gorontalo (Nederlands- Indië) strandt op de kust van het eiland Sendiri en wordt vervolgens tot wrak geslagen.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

09/01

De vrachtboot 'Stanfries IV' van de Stoombootdienst 'Stanfries IV' (Amsterdam - Leeuwarden), varende van Amsterdam naar Harlingen, vergaat ter hoogte van Hindeloopen met vier opvarenden. Vermoedelijk is het schip als gevolg van overslaand water gezonken, waarbij de vier bemanningsleden zijn verdronken. De reddingboot 'Den Tex' (NZHRM) zoekt tevergeefs naar de opvarenden.

Bron: weekblad 'Schuttevaer' (2002)

 

30/01

Oprichting van de NV Tank Kustvaart te Rotterdam door de Engelse opdrachtgevers Thomas J. Metcalf Sr. en Jr. uit Londen. Het eerste schip 'Monica' zal in juni te water worden gelaten bij de scheepswerf Gideon te Groningen en met zijn maiden-trip op 1 september 1932 onder Nederlandse vlag worden gebracht.

Bron: P. van Dijk: 'NV. Tank Kustvaart' in: 'DBW' jrg. 53 nr. 5 (1998)

 

22/02

Vertrek vanuit Soerabaja van de torpedobootjager Hr.Ms. 'Van Galen', onder commando van de kapitein-luitenant-ter-zee E.A. Vreede naar Sjanghai ter behartiging van de Nederlandse belangen aldaar. Het schip zal in april 1932 weer in Soerabaja terugkeren.

Bron: 'Jaarboek van de Marine' (1952)

 

24/02

Indienststelling van de mijnenlegger Hr.Ms. 'Gouden Leeuw', bestemd voor de dienst in Nederlands-Indië.

Bron: J.R. Maas: 'de ondergang van Hr. Ms. 'Piter de Bitter' in: 'DBW' jrg. 57 nr. 4 (2002)

 

24/03

Door ZKH prins Hendrik, ere-voorzitter van het Fonds voor de 'De Ruyter-medaille' wordt ter gelegenheid van de geboortedag van Michiel Adriaenszn de Ruyter de gouden 'De Ruyter-medaille' uitgereikt aan P.H. Gallé, directeur van het filiaal van het KNMI in Amsterdam

Bron: 'De Zee' (1932)

 

11/04

De motorreddingboot 'Insulinde' van het station Oostmahorn (NZHRM), onder schipper Mees Toxopeus, weet tijdens een zware noordwester storm (Bf. 10) de 14-koppige bemanning van boord te halen van het op 10 april op het Bornrif gestrandde Duitse ss. 'Nobis', dat op weg was van Lysekil naar Rouen met een lading straatkeien. De actie neemt 18 uur in beslag.

Bron: F. Loomeijer: 'de Insulinde' (2002)

 

06/05

Het Franse luxe passagagiersschip ms. 'Lafayette' (1930) van de French Line (Compagnie Générale Transatlantique) brengt een bezoek aan de haven van Amsterdam.

Bron: fotoalbum Reederij v/h Gebroeders Goedkoop

 

09/05

Officiële opening van het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation (MARIN) in Wageningen door M.C. de Koning, directeur van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' en voorzitter van de Raad van Beheer van het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation.

Bron: 'De Zee' (1932)

 

23/05

De motorschoener 'Cormorant' (1931) van H. van der Laan uit Groningen, op weg van Plymouth naar Londen, raakt lek op 10 mijl ten zuidoosten van Dungeness en zinkt. De bemanning kan hierbij worden gered.

Bron: scheepsrampen koopvaardij 1855 - 1991

 

28/05

Om 13.02 gillen stoomfluiten en sirenes en wordt de vlag gehesen: de Zuiderzee is niet meer. Het laatste stroomgat - de Vlieter - wordt in aanwezigheid van HM koningin Wilhelmina afgesloten. De Afsluitdijk tussen de Waddenzee en het nieuwe IJsselmeer is nu definitief. De Afsluitdijk, het project van de v.m. minister van Waterstaat ir. Cornelis Lely, vormt het belangrijkste onderdeel van het in 1927 gestarte Zuiderzeeplan. In 1927 waren de bouwers van deze dijk tegelijkertijd vanuit Friesland en vanuit Noord-Holland via het v.m. eiland Wieringen met dit project aangevangen.

Bron: www.waterland.net

 

18/06

Aan boord van het mailschip ms. 'Marnix van St. Aldegonde' van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (SMN) scheept een grote groep katholieke meisjes behorende tot 'De Graal' zich in op weg naar Dublin waar een Eucharistisch Congres wordt gehouden. Tevens behoren tot de groep passagiers de bisschoppen van Utrecht en Den Bosch.

Bron: 'Het Vaderland' 16-06-1932

 

25/06

'Onderzeebotenrevue' ter herdenking van het 25-jarig jubileum van de Onderzeedienst van de Koninklijke Marine in aanwezigheid van ZKH prins Hendrik en de minister van Defensie aan boord van de onderzeeboot Hr.Ms. 'O 14'.

Bron: '95 jaar Onderzeedienst' in: 'Alle Hens' jrg 55 nr. 8/9 (2002)

 

06/07

Aan boord van het mailschip ms. 'Dempo' van de Rotterdamsche Lloyd breekt, een dag voor vertrek vanuit Rotterdam, in het deels beladen bagageruim brand uit. Na blussing kan het schip met enkele dagen vertraging alsnog vertrekken.

Bron: B.W. Scholten & F.M.E.W. Haalmeijer: 'Rotterdamsche Lloyd' (1988)

 

14/07

Mariniers worden ter handhaving van de openbare orde voor de laatste maal in Rotterdam ingezet voor politietaken. De mariniers komen daarbij op 14 juli te Overschie in actie bij de bestrijding van relletjes.

Bron: 'Marineblad' (1939)

 

30/07

Op de Xe Olympische Zomerspelen te Los Angeles (30 juli - 14 augustus) wint Bob Maas bij het zeilen in de Olympiajollen-klasse een zilveren medaille.

Bron: F. Jorissen e.a.: 'Het water op' (1990)

 

30/08

Algemene staking van zeelieden: gezagvoerders, stuurlieden, machinisten, stokers en matrozen gaan in staking, gedurende een periode van 16 dagen, tegen de verlaging van hun gages.

Bron: P. Schurman: 'Tussen vlag en voorschip' (1995)

 

27/09

Oprichting van de Maatschappij ter Behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen (BENAS) in verband met de steunverlening voor de zeevaart tijdens de crisis jaren. De primaire doelstelling van de BENAS zal bestaan uit kredietverlening voor nieuwbouw, het verstrekken van 'gagekrediet' alsmede de verstrekking van 'oplegkrediet'.

Bron: P. Schurman: 'Tussen vlag en voorschip' (1995)

 

11/10

Tijdens een inspectietocht door de staf van de Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië kapseist - bij kalm weer - de mijnenlegger Hr.Ms. 'Krakatau' in het Oostervaarwater bij Soerabaja. Op 3 december 1932 zal het schip, met eigen middelen, weer geborgen kunnen worden en naar Soerabaja worden gesleept voor reparatie. De 'Krakatau' zal op 4 september 1934 weer in dienst worden gesteld.

Bron: J.R. Maas: 'De ondergang van Hr. Ms. 'Pieter de Bitter' in: 'DBW' jrg. 57 nr. 4 (2002)

 

14/11

Op het mailschip ss. 'P.C. Hooft' van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (SMN), afgemeerd aan de Sumatrakade in Amsterdam, breekt een zware brand uit, als gevolg waarvan het schip geheel wordt verwoest en waarna het als totaal verloren moet worden beschouwd. De bestrijding van de scheepsbrand duurt nog weken.

Bron: W. Grund: 'Oranje Een Koninklijk Schip' (2001)