alle tentoonstellingen

 
 
 
 

de navigatie-instrumenten


navigeren tussen de sterren


Tegenwoordig vinden we dankzij satellieten eenvoudig de weg. Vroeger was navigeren veel moeilijker, zeker op zee. De Navigatie-instrumenten laat zien hoe vindingrijk de mensen toen waren.


Tot in de vorige eeuw waren schepen nog afhankelijk van de zon, maan en sterren om de locatie te bepalen. Met de eerste navigatie-instrumenten bepaalden zeelui hoe noordelijk of zuidelijk ze zich bevonden. Astrolabia, graadstokken en daviskwadranten werkten allemaal volgens hetzelfde principe: ze konden de hoek meten die de zon of een ster met de horizon maakte.


Toen de rol van de scheepvaart steeds belangrijker werd, groeide de behoefte aan preciezere plaatsbepaling. De octant en sextant werden uitgevonden. Deze hadden hetzelfde principe, maar werkten veel nauwkeuriger dan hun voorgangers.


Het Scheepvaartmuseum heeft een schitterende collectie navigatie-instrumenten, waaronder verder ook diepte- en snelheidsmeters en natuurlijk kompassen. Veel instrumenten zijn een lust voor het oog, allemaal prikkelen ze de nieuwsgierigheid.


  • Foto © Marjo van Rooyen
  • Colofon
  •