Canon van Nederland

De Canon van Nederland is een lijst van vijftig thema's die chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis van Nederland. De Canon van Nederland is niet alleen te zien in het Nederlands Openluchtmuseum, maar ook in Het Scheepvaartmuseum. Benieuwd welke onderwerpen uit de canon in Het Scheepvaartmuseum uitgelicht worden? Lees daar meer over in dit artikel.

Slavernij

Over slavenschepen is weinig bekend. De schepen die ingezet worden voor het transport van de gevangen Afrikanen zijn meestal omgebouwde handelsschepen. D'Keulse Galy van de Middelburgse Commercie Compagnie is een van de weinige echte slavenschepen. Dit achttiende-eeuwse model toont ons alleen de buitenkant van het slavenschip, maar het vertelt niets over het leed dat de opeengepakte gevangen mensen in de ruimen hebben moeten doorstaan. De Middelburgse Commercie Compagnie laat het model maken om mee te pronken in haar vergaderruimte.

Getuigd model van het koopvaardijschip D'Keulse Galy, 1747.

Getuigd model van het koopvaardijschip D'Keulse Galy, 1747.

VOC

Dit scheepsmodel is een symbool van de Verenigde Oost-Indische Compagnie als handels- en scheepvaartonderneming en de connectie tussen Nederland en Azië. Zonder scheepvaart en specifiek zonder dit soort schepen geen Gouden Eeuw.

De details van het model belichten allerlei aspecten van de VOC: van het leven aan boord tot de functie als koopvaardijschip. Schepen als deze vervoeren matrozen, soldaten en ambachtslui naar Azië en brengen handelsgoederen terug naar Europa. De zware bewapening, 54 kanonnen, verdedigen de kostbare lading tegen kapers en piraten. De naam Den Ary is overigens een verzonnen naam.

Getuigd model van het VOC-schip Den Ary, 1725.

Getuigd model van het VOC-schip Den Ary, 1725.

De Atlas Major van Blaeu

De Amsterdamse regent Frederik Willem van Loon schaft de Nederlandse editie '1663-1665' van de Atlas Major aan. Hij vult de atlas aan met de Stedenboeken van de Nederlanden en van Italië en delen van de Franse versie van de Atlas Major. Aangezien Blaeu geen zee-atlassen maakt, voegt Van Loon de zee-atlassen van Pieter Goos en Johannes Janssonius toe. Van Loon laat de delen binden in een luxueuze rood-marokijnen band met een goudstempel. In het midden prijkt het familiewapen van Van Loon-Bas. Bas is de naam van zijn vrouw. Het resultaat is deze bijzondere zeventiendelige atlas, die ook wel de 'Atlas Van Loon' wordt genoemd.

Atlas Major, Blaeu.

Atlas Major, Blaeu.

De Atlas Major, of de Groote Atlas, is een verzameling van negen atlassen gemaakt door Joan Blaeu, de beroemdste kaart- en globemaker van de zeventiende eeuw. Blaeu is hier geportretteerd door Jan van Rossum. Deze atlasverzameling is het bewijs dat in het zeventiende-eeuwse Nederland grote kennis van de wereld aanwezig is. Bovendien is de Atlas Major een hoogtepunt van de kunde en vaardigheid van het uitgeefbedrijf en een prachtig staaltje zeventiende-eeuwse gravurekunst. Het prestigeobject is nu een topstuk van Het Scheepvaartmuseum. Het is een van de fraaiste voorbeelden voor dit venster van de canon.

Portret van Joan Blaeu door Jan van Rossum, circa 1660.

Portret van Joan Blaeu door Jan van Rossum, circa 1660.

Michiel de Ruyter

De grootste admiraal in de Nederlandse geschiedenis is ongetwijfeld Michiel de Ruyter (1607-1676). Hij is de verdediger van de Nederlandse belangen op zee tijdens de oorlogen tegen Engeland in de zeventiende eeuw. De Ruyter ontvangt dan ook na de Vierdaagse Zeeslag in 1666 een ridderorde van de Franse koning Lodewijk XIV. Dit bijzondere object is hier te zien in de vitrine. Het is ook afgebeeld om de hals van De Ruyter op het schilderij door Karel Dujardin uit 1669. Dujardin portretteert de admiraal bij leven al als grote zeeheld.

Portret van Michiel Adriaensz. de Ruyter door Karel Du Jardin, 1669.

Portret van Michiel Adriaensz. de Ruyter door Karel Du Jardin, 1669.

Canon van Nederland

Wil je meer weten over de Canon van Nederland en welke onderwerpen in de canon behandeld worden? Bekijk dan hier de website van Canon van Nederland en ontdek alles de Nederlandse geschiedenis.

Nieuwsbrief