Ontdek
de collectie

Het Scheepvaartmuseum beheert een collectie van circa 400.000 objecten die een bijna compleet beeld geven van de Nederlandse maritieme geschiedenis. Het nationale belang van de collectie is groot, maar ook internationaal gezien neemt het museum een vooraanstaande positie in.

Schepen & techniek

Scheepsmodellen

Scheepsmodellen

Het museum heeft ongeveer 1.800 modellen van schepen, waaronder een model van een oorlogsschip uit 1560, het oudste complete Nederlandse scheepsmodel dat bewaard is gebleven.

Halfmodellen

Halfmodellen

Ongeveer 350 halfmodellen van schepen, gebouwd in de 19de en 20ste eeuw.

Technische modellen

Technische modellen

Ongeveer 60 modellen van machines, motoren en installaties

Maquettes

Maquettes

Een kleine verzameling, waaronder een maquette van de Amsterdamse haven.

Technische tekeningen

Technische tekeningen

Het museum heeft een enorme collectie bouwtekeningen van schepen, afkomstig van Nederlandse scheeps- en jachtwerven, de meeste uit de 19de en 20ste eeuw. Maar ook zeldzame 17de eeuwse tekeningen.

Vaartuigen

Vaartuigen

De collectie omvat o.a. twee trekjachten uit de 18de eeuw, de Koningssloep en ongeveer 50 kleine jachten en wedstrijdboten en het stoomschip de Christiaan Brunings, die aan de museumsteiger ligt.

Scheepsonderdelen

Scheepsonderdelen

Een gevarieerde collectie waaronder zeilen, blokken en lampen.

Maritieme kunst & kunstnijverheid

Schilderijen

Schilderijen

Ongeveer 800 schilderijen, van de 17de tot en met de 21ste eeuw, gemaakt door beroemde zeeschilders als Van Wieringen, Vroom, Van de Velde, Bakhuizen en Mesdag.

Kleding

Kleding

Een relatief kleine collectie uniformen en andere kleding en kledingstukken als petemblemen. Tot deze verzameling behoort de uniformpet van schrijver en scheepsarts Jan Slauerhoff.

Grafiek

Grafiek

Deze deelcollectie omvat ongeveer 5.000 bladen, waaronder historieprenten, scheepsportretten, portretten van personen, vlaggenkaarten, topografie en affiches.

Tekeningen

Tekeningen

De verzameling bevat ongeveer 3.000 tekeningen van plaatsen, schepen, gebeurtenissen en personen, waarvan de oudste uit circa 1550. Beroemde namen zijn vertegenwoordigd, zoals die van de beide Van de Veldes, Bakhuizen, Post, Storck, Groenewegen, Teupken en Spin.

Fotografie & film

Fotografie & film

Een grote verzameling van tienduizenden foto's, films en albums. Topstukken uit deze collectie vormen de albums met de oudste foto's van Japan in de jaren 1860, waaronder Deshima, en de collectie William Grant, met 19e eeuwse foto's gemaakt tijdens expedities van de poolschoener Willem Barents in het Noordpoolgebied. De meeste foto's dateren uit de 20ste eeuw.

Scheepssier

Scheepssier

Ongeveer 120 stuks, grotendeels daterend uit de 17de - 19de eeuw.

Vlaggen & wimpels

Vlaggen & wimpels

Ongeveer 300 exemplaren, grotendeels uit de 17de – 20ste eeuw.

Numismatica

Numismatica

Een van de belangrijkste verzamelingen in Nederland, ongeveer 1.300 munten, penningen en onderscheidingen.

Meubilair

Meubilair

Een kleine collectie van ongeveer 60 voorwerpen, hoofdzakelijk afkomstig van passagiersschepen.

Wapens

Wapens

Ongeveer 300 voorwerpen uit de 16e - 20e eeuw.

Keramiek, zilver, glas

Keramiek, zilver, glas

Ongeveer 200 stuks, met name de verzamelingen zilver en glas bevatten topstukken, waaronder het Portland zilver, veroverd op Ayscue door Isaac Sweers.

Souvenirs

Souvenirs

Souvenirs

Tot deze collectie worden souvenirs gerekend die door scheepvaartmaatschappijen zijn uitgereikt en souvenirs die zijn meegenomen door zeevarenden en passagiers.

Zeevaartkunde

Atlassen

Atlassen

Deze verzameling omvat ca. 400 titels, en is van nationaal en internationaal niveau.

Globes

Globes

Ongeveer 80 exemplaren, van 1584 tot en met de 20ste eeuw. Deze verzameling ontleent zijn waarde vooral aan het grote aantal globes uit de vroegmoderne tijd.

Kaarten

Kaarten

Ongeveer 5.000 exemplaren land-, zee- en sterrenkaarten, met grote collecties van Britse Admiralty-kaarten en van de Nederlandse Hydrografische Dienst.

Instrumenten

Instrumenten

In omvang en kwaliteit de tweede verzameling ter wereld, met veel raakvlakken met werken aanwezig in de bibliotheekcollecties, waaronder veel materiaal uit de voormalige verzameling van Ernst Crone (1891-1975).

Bibliotheek

Bibliotheek

Bibliotheek

De bibliotheek omvat circa 65.000 titels, en vele thema's, waaronder: aardrijkskunde, zeevaartkunde (navigatie), scheepsbouw, scheepsjournalen en 3600 titels reisbeschrijvingen. De bibliotheekcollecties genieten een internationale reputatie door het bezit van voor vóór 1850.

Maritiem Digitaal

Maritiem Digitaal

Ontdek de complete maritieme collectie van Het Scheepvaartmuseum.

Bekijk de website

Koop je ticket online

Nieuwsbrief