meer onderzoek naar walvisvaart


  Collectie | Fellowships | Onderzoek

Ondanks talloze bronnen over de Nederlandse walvisvaart (1612-1964) is er relatief weinig bekend over de economie eromheen. Om nieuw onderzoek te stimuleren start Het Scheepvaartmuseum het Internationaal Centrum voor de Nederlandse Walvisvaart (ICNW).


Het Scheepvaartmuseum heeft een van de belangrijkste Europese walvisvaartcollecties. Die collectie is echter nog niet systematisch onderzocht. Volgens dr. Joost Schokkenbroek, oprichter van het ICNW en hoofdconservator wetenschapsprogramma’s bij Het Scheepvaartmuseum, ligt er mogelijk een schat aan informatie in de depots.


“Hoe de walvisvaart zelf verliep, dat hebben we wel aardig op het netvlies. We weten veel over de vangstgebieden, de gebruikte technieken en de mensen die meegingen op walvisvaart. Maar we weten heel veel minder over wat er vervolgens op het land gebeurde. Het ontschepen van lading, verwerking en bewerking van producten, distributie etc.): daarover is veel minder bekend. Als we dan bijvoorbeeld een afbeelding hebben van het schoonmaken van baleinen, dan kunnen we daar iets uit afleiden over hoe ze werden bewerkt, door wie, en waar. Dat is een eerste aanzet. Het geeft richting voor je literatuur- en archiefonderzoek.”


Het ICNW gaat werken met fellows, onderzoekers van universiteiten en stagiairs. Stipendia worden bekostigd via private fondsenwerving. Het ICNW gaat van start in januari 2012 en zal actief samenwerking zoeken met nationale en internationale musea, universiteiten en non-profitorganisaties.