onderzoek

 

de drie nieuwe fellows

 
 
 
 
 
 

fellowships


  Fellowships | Onderzoek

Het Scheepvaartmuseum wil met zijn tentoonstellingen en publieksprogramma’s de samenleving inspireren met maritieme verhalen over Nederland. Om goede en nieuwe verhalen te kunnen vertellen stimuleert het museum actief wetenschappelijk onderzoek naar de eigen collectie.


Vanuit de Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum stellen museum en Vereeniging jaarlijks drie stipendia beschikbaar voor studenten en academici uit binnen- en buitenland: het Dr. Ernst Crone-fellowship, het Mr. Peter Rogaar-fellowship en het Prof. J.C.M. Warnsinck-fellowship. Bekijk het overzicht van onderzoekthema's, publicaties en lezingen van de fellows uit 2007 - 2015.


Het Scheepvaartmuseum ontwikkelt zijn collectie vanuit vijf hoofdthema's.

1. Nederlanders en de wereld

2. Nederland als maritieme natie

3. De zee als bron van inspiratie

4. De zee als nieuwe uitdaging

5. Amsterdam als havenstad


Voorstellen die het expositieprogramma van Het Scheepvaartmuseum ondersteunen hebben de voorkeur. Voor meer informatie over het Fellowships programma klik op onderstaande links:


 • Informatie fellowships 2015
 • Information registration procedure fellowship (english)

 • dr. ernst crone-fellowship

 • Wordt eenmaal per jaar aangeboden.
 • Het stipendium is maximaal € 30.000.
 • Het stipendium kan zowel aan de kandidaat, als aan diens werkgever worden verstrekt.
 • Kandidaten van alle disciplines en nationaliteiten zijn welkom.
 • Zij moeten zijn afgestudeerd aan een universiteit.
 • Bij aanvragen dienen minimaal twee referenties uit de academische wereld te zijn bijgevoegd.
 • Het onderzoek dient uit te monden in een wetenschappelijke publicatie.
 • Van kandidaten wordt verwacht dat zij zelf zorg dragen voor publicatie van hun onderzoek.
 • Het Scheepvaartmuseum stelt tijdens normale kantooruren desgewenst een flexplek ter beschikking en onderzoeksfaciliteiten in het museumdepot.
 • Lees hier het Dr. Ernst Crone-fellowship handboek  mr. peter rogaar-fellowship

 • Het fellowship wordt eenmaal per jaar aangeboden.
 • Het stipendium is maximaal € 7.500.
 • Het stipendium kan zowel aan de kandidaat als aan diens werkgever worden verstrekt.
 • Het onderzoeksvoorstel moet verband houden met (een) aspect(en) van de relatie tussen Nederland en het Oostzeegebied.
 • Kandidaten van alle disciplines en nationaliteiten zijn welkom.
 • Kandidaten moeten zijn afgestudeerd aan een universiteit.
 • Aanvragen dienen vergezeld te gaan van minimaal twee referenties uit de academische wereld.
 • Het onderzoek dient uit te monden in een wetenschappelijke publicatie.
 • Van kandidaten wordt verwacht dat zij zelf zorg dragen voor publicatie van hun onderzoek.
 • Lees hier het Mr. Peter Rogaar-fellowship handboek.  prof. j.c.m. warnsinck-fellowship

 • Het fellowship wordt eenmaal per jaar aangeboden.
 • Het stipendium is maximaal € 2.500.
 • De vergoeding wordt aan de kandidaat persoonlijk verstrekt.
 • Kandidaten van alle disciplines en nationaliteiten die zijn ingeschreven aan een universiteit zijn welkom.
 • Aanvragen dienen te zijn vergezeld van minstens één referentie uit de academische wereld.
 • Het onderzoek leidt tot een bijzondere scriptie en/of publicatie.
 • Van kandidaten wordt verwacht dat zij zelf voorstellen doen voor publicatie van hun onderzoek.
 • Lees hier het Prof. J.C.M. Warnsinck-fellowship handboek.


  De fellowships worden mogelijk gemaakt door bijdragen van het SNS REAAL Fonds, Theodoor Gilissen Bankiers, het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst, het Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen, de Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd en de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.