Het glas, zilver
& porselein

Windrichting oost

Onverwacht verfijnde kunstvoorwerpen in een rijk banket.

Als dank voor bewezen diensten of als herinnering aan een bijzondere gebeurtenis kregen zeehelden, regenten en handelaren vaak cadeaus in de vorm van serviesgoed. De tentoongestelde glazen, borden, schalen en zilverwerk zijn fraaie staaltjes van verfijnd vakmanschap die ook nog eens een spannend verhaal vertellen. Zo is er een bijzonder fluitglas waarvan beweerd wordt dat Michiel de Ruyter er uit gedronken heeft. Dit glas en andere voorwerpen staan in kastjes waardoor zij stuk voor stuk goed te bekijken zijn. De grote tafel in het midden van de tentoonstelling is gedekt met een porseleinen servies van Schout-bij-nacht Wolterbeek, waarvan een kop en schotel na onderhandelingen als geschenk aan de Sultan van Riouw werd gestuurd.

Prachtige verfijnde kunstvoorwerpen in de oostvleugel van Het Scheepvaartmuseum.

Prachtige verfijnde kunstvoorwerpen in de oostvleugel van Het Scheepvaartmuseum.

Nieuwsbrief