De internationaal erkende certificering BREEAM-NL wordt toegekend aan Het Scheepvaartmuseum voor het onderdeel gebouw (Asset). BREEAM-NL is een wereldwijd toegepaste beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Het keurmerk 'In-Use' beoordeelt bestaande gebouwen op drie onderdelen: het gebouw, het beheer en het gebruik.


Het Scheepvaartmuseum is aan de hand van negen duurzaamheidscategorieën beoordeeld op o.a. energie, materialen, afval, water, management en gezondheid. Het initiatief is ontstaan vanuit de gemeente Amsterdam om de gehele stad duurzamer te maken.

Monument

Het is uniek dat het museumgebouw - het Zeemagazijn, een pakhuis uit 1656 - een hoge score behaald op duurzaamheidsaspecten. Al sinds de grootscheepse renovatie en heropening in 2011 staat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog op de agenda van Het Scheepvaartmuseum. Zo maakt het museum gebruik van een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie. Voor verwarming en koeling van het gebouw wordt gebruik gemaakt van energie uit de bodem. Verder wordt de ventilatie per verblijfsruimte afgestemd op de behoefte.

Gerald Hubers (Gebouw Beheerder):
"Samen maken we Het Scheepvaartmuseum duurzaam!"

Zero Waste

Voor het onderdeel Afval scoort Het Scheepvaartmuseum zelfs 100%. Samen met negentien andere culturele instellingen neemt het museum deel aan het project Zero Waste. Afval wordt duurzaam (gescheiden) ingezameld en verwerkt.

Ambities

Ook in de toekomst blijft Het Scheepvaartmuseum naar nieuwe oplossingen zoeken om nog duurzamer te worden o.a. door het plaatsen van zonnepanelen op onze depots om ons energiegebruik te compenseren. Ook koopt het museum zijn stroom volledig groen in.

Het Scheepvaartmuseum maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees onze cookieverklaring.