Het Scheepvaartmuseum is op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht met een educatie/publieksparticipatie achtergrond en affiniteit met digitale media.

algemeen

Het Scheepvaartmuseum staat bekend als spraakmakend en toonaangevend museum met één van de grootste en meest bijzondere maritieme collecties ter wereld. Het is sinds 1973 gevestigd in 's Lands Zeemagazijn, het voormalige pakhuis van de Admiraliteit van Amsterdam dat stamt uit 1656 toen Amsterdam de grootste haven ter wereld was. Ons gebouw maakt deel uit van het historische Marineterrein op Kattenburg. De komende jaren liggen er voor het museum kansen om in samenwerking met andere betrokkenen een rol te spelen bij de ontwikkeling van dit gebied.

Het Scheepvaartmuseum beheert een omvangrijke en waardevolle historische collectie die het maritieme erfgoed van Nederland door de eeuwen heen representeert en laat zien hoe sterk de maritieme wereld en de samenleving met elkaar verbonden zijn en hoe de zee de Nederlandse cultuur heeft bepaald. Dagelijks ontvangen we vele bezoekers, variërend van museumliefhebbers tot dagtoeristen en schoolklassen. Onze tentoonstellingen, interactieve publieksprogrammering en educatieve schoolprogramma’s laten zien welke impact de maritieme wereld heeft op het leven van zoveel individuen.

Belangrijk voor het museum zijn de Vereeniging Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum, formeel eigenaar van de collectie en het Compagnie Fonds, in 2008 opgericht om particulieren in de rol van mecenas en ambassadeur actief bij het museum te betrekken. Met beide partijen is een nauwe band en zonder hen zou het niet mogelijk zijn om alle museale projecten te realiseren.

Na de succesvolle heropening van het museum in 2011 stonden de eerste 5 jaar in het teken van consolidatie. In 2016 heeft de Raad van Toezicht de toen nieuwe directeur, Michael Huijser, gevraagd een ambitieus plan te maken om het museum met nieuw elan te positioneren zowel in het topsegment van de Nederlandse musea als van de maritieme musea in de wereld. Leidend is daarbij geworden de nieuwe merkbeleving en positionering ‘water verbindt werelden’ waarmee het museum kiest voor een maatschappelijke rol in de multiculturele samenleving van vandaag.

Voor de komende cultuurperiode 2021 – 2024 ligt de focus op collectieontsluiting, digitalisering en kennisoverdracht. Daarnaast schenkt Het Scheepvaartmuseum veel aandacht aan nieuwe doelgroepen, publieksprogrammering en een actueel en divers tentoonstellingsbeleid. De huidige Coronacrisis en de impact op de positie van Het Scheepvaartmuseum en zijn plannen voor de komende jaren vormen nu de grootste uitdaging.

organisatie

Het Scheepvaartmuseum is een stichting en heeft als bestuursstructuur het Raad van Toezicht – Directeur/bestuurder-model. De heer Michael Huijser is algemeen directeur en bestuurder.

raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft op dit moment 5 leden (statutair 5-7). Er is een auditcommissie die de Raad adviseert op het financieel en risico gebied en die optreedt op die gebieden als klankbord voor de directie. Daarnaast is er in 2019 een gebouwencommissie ingesteld, mede naar aanleiding van de overdracht van de beheersfunctie van het Rijksvastgoedbedrijf naar Het Scheepvaartmuseum.

De portefeuille verdeling van de leden is vastgelegd in een Raad van Toezichtreglement.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:  

 • De heer vice admiraal b.d. Matthieu Borsboom, voorzitter
 • De heer ir. Anton Valk CBE, vicevoorzitter
 • Mevrouw ir. Thessa Menssen, lid en voorzitter auditcommissie
 • De heer ir. Isaac Kalisvaart, lid auditcommissie en voorzitter gebouwencommissie
 • Mevrouw drs. Emily Ansenk, lid gebouwencommissie en contactpersoon voor de OR

De Raad komt tenminste 6 keer per jaar bijeen op vrijdagen van 14.30 uur tot 18.00 uur. Eens per jaar is er een tweedaagse bijeenkomst buiten het museum met overnachting, gericht op strategische en lange termijn onderwerpen en de evaluatie van de governance. Daarnaast is er een aantal contacten met gerelateerde instellingen en zijn er evenementen waarbij de aanwezigheid van leden van de Raad gewenst is.

governance

Leidraad voor Het Scheepvaartmuseum zijn de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Code Fair Practice . In 2018 zijn daartoe de statuten, het RvT reglement en het bestuurs- en directie reglement geactualiseerd.

vacature profiel

Voor de uitbreiding van de huidige raad zoeken we een lid met het volgende profiel:

 • achtergrond in educatie en/of publieksparticipatie
 • affiniteit met digitale media 
 • brede culturele belangstelling
 • bewezen reputatie en statuur
 • ervaring in het besturen van complexe organisaties in de culturele sector. Vanuit kennis en ervaring kritische sparringpartner kunnen zijn voor de directie
 • gevoel voor complexe politieke verhoudingen en daarin behoedzaam doch vaardig kunnen opereren
 • kennis van en ervaring met financiële verhoudingen
 • vermogen tot strategisch denken en besturen vanuit een toezichthoudende rol
 • is bekend met de bovengenoemde codes
 • het lid van de Raad van Toezicht met achtergrond in educatie en/of publieksparticipatie en affiniteit met digitale media vormt een klankbord op zijn/haar expertisegebied voor de directeur en de overige leden van de RvT

gedragskenmerken algemeen

 • gericht op samenwerking
 • teamspeler
 • luisterend
 • reflectief vermogen en gevoel voor humor
 • zorgt voor kritisch maar constructief bevragen van elkaar en de directie
 • biedt vrijheid in het vormen van een oordeel en het delen daarvan
 • biedt ruimte voor minderheidsopvattingen; die tellen en worden gerespecteerd en meegewogen

overige aspecten

 • De Raad van Toezicht streeft er naar om in samenstelling een representatieve afspiegeling van de samenleving te zijn en werft daar actief op.
 • Het tijdsbeslag voor een lid van de Raad van Toezicht bedraagt naar verwachting 1 a 1,5 dag per maand
 • De functie is onbezoldigd
 • Onkosten worden vergoed
 • Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering

reageren

Reacties op deze vacature kunnen gericht worden aan De heer Anton Valk en ontvangen we graag via ewybenga@hetscheepvaartmuseum.nl. De sluitingsdatum voor deze vacature is woensdag 8 juli 2020. Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature en de sollicitatieprocedure kan contact worden opgenomen met Ellen Wybenga (Directie Secretaresse), tel.06 -27053368.

Het Scheepvaartmuseum maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees onze cookieverklaring.