Als Hoofd Financiën & Bedrijfsvoering heb je een verbindende positie waarin je de verschillende afdelingen meeneemt in de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Het Scheepvaartmuseum is trotse winnaar van de VriendenLoterij Museumprijs 2022 en laat zich zien als een maatschappelijk en sociaal betrokken museum. Het museum laat zien hoe water werelden verbindt en naast doelstellingen op het gebied van kennis- en collectieontsluiting, educatie en publieksbereik is het realiseren van een duurzame organisatie een speerpunt in het huidige activiteitenplan. Om dit te bewerkstelligen is een wendbare en weerbare organisatie van groot belang. Bij het museum zijn ongeveer 90 medewerkers in loondienst, daarnaast werkt er een minstens zo grote schil aan flexibele collega’s en externe dienstverleners. 

Het Scheepvaartmuseum is gevestigd in het voormalige 's Lands Zeemagazijn in Amsterdam en is een prachtig monumentaal gebouw dat ruimte biedt voor collectieopstellingen en tentoonstellingsruimte. Daarnaast is het een spectaculaire evenementenlocatie is voor congressen, bruiloften en zakelijke events. Het museum heeft haar commerciële activiteiten ondergebracht in een B.V. en is verantwoordelijk voor 400 evenementen per jaar, catering, de exploitatie van de museumwinkel en het café-restaurant.

Functie

In deze nieuw gecreëerde positie stuur je de afdeling Financiën direct aan, welke bestaat uit vijf collega’s. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het cluster Bedrijfsvoering waar de afdelingen Gebouwbeheer, Veiligheid, Technische Dienst, Bedrijfsbureau en ICT onder vallen. Binnen Bedrijfsvoering heeft bijna elke afdeling een teamhoofd die direct aan jou rapporteert. 
Met jouw brede en kritische blik zorg jij voor een structureel gezonde bedrijfsvoering op zowel financieel, ICT en facilitair niveau. Je zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit en de prestaties van de organisatie door de financiële, digitale en facilitaire processen verder te optimaliseren. Je werkt nauw samen met je drie MT-collega’s in het behalen van de doelstellingen van het museum en het met elkaar bepalen van de koers.

Taken & verantwoordelijkheden:

 • Op een verbindende en coachende manier leidinggeven aan de afdelingen en teamhoofden van Financiën en Bedrijfsvoering (25 fte)
 • Verantwoordelijk voor de totstandkoming van een strategisch meerjarenbeleid voor de betreffende afdelingen en het opstellen van maandoverzichten, jaarrekeningen en (liquiditeits)prognoses
 • Jaarbegrotingen en meerjarenramingen opstellen samen met het team voor de financiële vertaling van de activiteiten van het museum
 • Verantwoordelijk voor de rapportage en verslaglegging richting de algemeen directeur, Raad van Toezicht en OCW
 • Het controleren en rapporteren van de financiële afwikkeling over het onderhoud en de investeringen in het monumentale gebouw
 • Je speelt een belangrijke rol bij grote ICT- en huisvestingsprojecten 
 • Structuur geven aan het risicomanagement en het creëren van een cultuur waarin risico’s proactief worden beheerst 
 • Je bent verantwoordelijk voor wet- en regelgeving door onder andere het opstellen van een veiligheidsplan (waaronder ook het calamiteitenplan en frauderesponsplan) en ben je verantwoordelijk voor naleving van de AVG en het inrichten van privacy beleid
 • Je onderhoudt contact met de accountant, OCW en andere musea over relevante ontwikkelingen van subsidies en regelgeving

Profiel

Met jouw ervaring en brede interesse weet je verbinding te maken met alle afdelingen en zorg je voor het goed functioneren van de gehele organisatie. Met jouw basis in financiën en inmiddels brede ervaring in andere ondersteunende afdelingen schakel je makkelijk vanuit strategie naar realisatie en weer terug. Vanuit ondernemerschap, plezier en inspiratie lever je een belangrijke bijdrage aan de ambities van het museum. 

Je hebt:

 • Een academische opleiding in bedrijfseconomische of financiële richting;
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare en succesvolle leidinggevende ervaring, waarvan minimaal 5 jaar in een vergelijkbare leidinggevende functie;
 • Affiniteit met de museale/ culturele sector;
 • Naast financiën ook ervaring met andere disciplines als ICT, Huisvesting Veiligheid en Facilitair management;
 • Als MT-lid heb je ervaring met verander- en besluitvormingsprocessen en strategische verantwoordelijkheid.

Je bent:

 • Op je plek in een omgeving die gekenmerkt wordt door ondernemerschap, beweging en groei; 
 • Motiverend en inspirerend, je durft een standpunt in te nemen en weet daarmee collega’s te overtuigen en mee te nemen;
 • Een positieve en daadkrachtige sparringpartner voor de algemeen directeur en het MT;
 • Doortastend, integer en onafhankelijk;
 • Een toegevoegde waarde op het gebied van innovatie en professionalisering. 

Reageren

Bij Het Scheepvaartmuseum krijg je toegang tot een culturele, maatschappelijke en ondernemende werkomgeving. Je bent onderdeel van een informeel, betrokken en verbonden organisatie waarbij waardering voor iedereen centraal staat. Je krijgt de kans om tot een groeiende en dynamische omgeving te behoren waar je de mogelijkheid krijgt om jouw visie en ervaring in te brengen.

Voor de invulling van deze vacature werken wij samen met BlueOn. Neem bij interesse of voor meer informatie contact op met Myk Middendorp: 06-12841247/ myk.middendorp@blueon.nl.

Het Scheepvaartmuseum maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees onze cookieverklaring.