Het Scheepvaartmuseum is een museum waar iedereen welkom is. De deuren staan open en dit geldt nadrukkelijk voor mensen uit de buurt. Om buurtbewoners met elkaar en met het museum te verbinden, ontwikkelt het museum dit jaar de programmalijn Thuishaven, te beginnen met een serie buurtontbijten.

Wat is thuishaven?

In 2022 won Het Scheepvaartmuseum de VriendenLoterij Museumprijs met als thema ‘beste buur’. Met het prijzengeld van €100.000,- organiseert het museum dit jaar aan het programma Thuishaven: maandelijks is er een ontbijt voor buurtbewoners, georganiseerd samen met een buurtpartner.   

De ambitie is om het museum en de buurt meer te verbinden en zo een thuishaven voor iedereen te worden.

Naast de maandelijkse ontbijtjes wordt er een ambassadeursprogramma opgezet voor lokale partners en buren. Op deze manier kan hun achterban op laagdrempelige wijze kennismaken met het museum. Het Scheepvaartmuseum is als een ankerplaats, waar de bezoekers en partners die het museum al kennen zich met elkáár kunnen verbinden. Via activiteiten in het museum en op het water.

Zo werken we blijvend aan het gevoel dat Het Scheepvaartmuseum écht het museum van jou is. 

Meld je hier onder aan om uitnodigingen te ontvangen voor toekomstige ontbijten.