op deze pagina leest u de voorwaarden indien u onze collectie wenst te raadplegen

raadplegen van de collectie voor onderzoek

 • Doet u wetenschappelijk onderzoek en is een afbeelding van een object of boek niet voldoende voor uw onderzoek? Dan kunt u de collectie van Het Scheepvaartmuseum raadplegen.
 • Het Scheepvaartmuseum behoudt het recht uw aanvraag af te wijzen, bijvoorbeeld omdat een object in kwetsbare fysieke staat is. 

aanvraag doen

 • We hebben minimaal 5 werkdagen nodig om uw aanvraag te verwerken. Afspraken zijn in te plannen op dinsdagen. Als de gewenste datum van bezoek niet beschikbaar is, doen we een ander voorstel. Pas na onze bevestiging is de afspraak definitief.
 • Gebruik voor aanvraag het formulier 'Aanvragen raadpleging collectie Het Scheepvaartmuseum'. De benodigde inventarisnummers vindt u op www.maritiemdigitaal.nl.
 • De afspraak duurt een dagdeel. Het museum is bij het maken van een afspraak afhankelijk van de beschikbaarheid van de raadpleegruimte.
 • Per bezoek kunt u maximaal 5 objecten ter bestudering aanvragen of 10 boeken/foto's. U kunt maximaal 1 persoon meenemen.

raadpleging in het depot

 • De collectie kan worden geraadpleegd in het depotgebouw van Het Scheepvaartmuseum. Dit depot bevindt zich op het Marineterrein, Kattenburgerstraat 7. Na bevestiging van de afspraak melden wij uw bezoek aan bij de bewaking van het Marineterrein (onaangekondigde toegang is niet mogelijk). U kunt zich met een legitimatiebewijs melden bij de ingang van het terrein. Op het terrein gaat u daarna rechtsaf naar het depot 'Het Behouden Huis'. Bel aan bij de zuil.
 • Het museum behoudt het recht om zonder opgave van redenen de toegang tot het depotgebouw te weigeren of bezoekers uit het gebouw te laten verwijderen.

registratie

 • Uw naam en het documentnummer van uw legitimatiebewijs zullen in het register van bezoekers worden opgenomen. In de privacyverklaring van Het Scheepvaartmuseum is verdere informatie hierover te vinden.

huisregels

 • In Het Scheepvaartmuseum en in het depot geldt een rookverbod. Er is een garderobe met bagagekluisjes. Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de raadpleegruimte, noch eten, drinken en telefoneren. Alleen potloden zijn toegestaan als schrijfgerei.
 • Netspanning en WiFi zijn aanwezig voor gebruik van laptops.
 • Tijdens bestudering van de collectie houdt een museummedewerker toezicht. Volg bij het hanteren van het object altijd de instructie van deze medewerker.
 • Fotograferen is alleen toegestaan voor eigen gebruik, zonder flits. Deze opnamen mag u niet publiceren. Foto's bestellen en gebruiksrecht aanvragen kan via de website van het museum. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van auteursrechten.

aansprakelijkheid

 • Bezoekers zijn volledig aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die eventueel wordt veroorzaakt, in het depot of op het Marineterrein. Schade aan de collectie kan tot hoge kosten leiden. Wij adviseren u te zorgen voor een passende WA-verzekering.
 • Het museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die bezoekers lijden, ook niet als gevolg van het gebruik van het WiFi-netwerk.

Het Scheepvaartmuseum maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees onze cookieverklaring.