Het Scheepvaartmuseum ontwikkelt zijn collectie vanuit vijf hoofdthema's. Deze thema's geven houvast: wat willen we aankopen, wat willen we afstoten, en waarom? Zo kunnen we een proactief collectiebeleid voeren en daarmee de missie van het museum zo goed mogelijk ondersteunen. Op de markt voor kunst, kunstnijverheid en maritiem-historische voorwerpen kunnen we daardoor slagvaardig optreden.

de vijf hoofdthema's uit de collectiestrategie van Het Scheepvaartmuseum zijn:

1. Nederlanders en de wereld

Vanuit een internationaal perspectief wordt de maritieme geschiedenis benaderd.

Porseleinen beeld van een dansend Nederlands koppel, Chine de Commande, 1750 - 1770.


2. Nederland als maritieme natie

Vanuit nationaal perspectief wordt de betekenis van de maritieme sector voor de ruimtelijke ordening, de beroepsbevolking, dagelijks leven, taalgebruik, etc. bekeken.

Groepsportret van de bemanning van het s.s. Stella van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, omstreeks 1910.


3. de zee als bron van inspiratie

De weerslag van de maritieme geschiedenis van Nederland in de kunstproductie.

Een radersleepboot sleept een bark over het IJ te Amsterdam. Op de voorgrond rechts een Waterlandse melkschuit. Schilderij door W.A. van Deventer, 1855.


4. de zee als nieuwe uitdaging

Nederlanders en hun nieuwe band met de zee. Vanuit de historie toont het museum de nieuwe relaties die Nederlanders hebben met watersport, strandcultuur, milieuzorg, etc.

Geprepareerde foetus van een gewone (witte) vinvis, circa 1955.


5. Amsterdam als havenstad

De specifieke maritieme geschiedenis van Amsterdam, zijn havens, rederijen en andere verschijningsvormen van de maritieme sector, in het bijzonder van het Zeemagazijn en zijn directe omgeving.

Inscheping van soldaten bij de Montelbaanstoren, omstreeks 1690. Schilderij door Abraham Storck, 1687.

Voor meer informatie kunt u het document "Collectieplan Het Scheepvaartmuseum" hier downloaden.

Het Scheepvaartmuseum maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees onze cookieverklaring.