Het Scheepvaartmuseum positioneert zich als een toegankelijk internationaal kennis- en expertisecentrum op het gebied van de Nederlandse
maritieme geschiedenis. Bekijk hier de waaraan prioriteit wordt gegeven.

Voor de beleidsperiode 2021-2024 zijn onderstaande vier ambities geformuleerd in het collectieplan.


1. De collectie in samenhang

  • Focus op het Atlantisch gebied
  • Gedeeld maritiem verleden
  • Verbreding en verdieping


2. De collectie toegankelijk

  • Digitale toegankelijkheid tot kennis en informatie
  • De bibliotheek als fysiek kenniscentrum


3. De collectie op orde

  • Collectieregistratie en informatiebeheer
  • Conservering, restauratie en collectieveiligheid


4. De collectie onderzocht

  • Fellowshipsprogramma en onderzoek