De onderzoeksresultaten van de drie fellows 2014 zijn bekend. Lees hier meer over hun onderzoeken en de samenvatting van de resultaten.

Prof.dr. J.C.M. Warnsinck Fellowship

Tim Streefkerk, MA (freelance historicus). 
30 mei 1781, rebunking van een zeeslag

Streefkerks onderzoek heeft betrekking op een wat onbekendere zeeslag tussen Nederlandse en Engelse schepen in mei 1781, tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784). Door uiteenlopend bronnengebruik (geschreven en niet-geschreven) heeft hij het verloop van de zeeslag, maar ook het 'nachleben' ervan in woorden en materiële cultuur inzichtelijk gemaakt.

Lees hier de samenvatting

Dr. Ernst Crone fellowship

Dr. Marianne Eekhout (historica; gepromoveerd aan de Universiteit Leiden; conservator Dordrechts Museum).
Materiele herinneringen aan de slag bij Doggersbank, 5 augustus 1781

Haar onderzoek heeft betrekking op de materiële cultuur, ontwikkeld en wijd verspreid na de slag bij Doggersbank (5 augustus 1781) gedurende de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784). Haar onderzoek is gebaseerd op de vele uiteenlopende voorwerpen in de museumcollectie die een sterke relatie hebben met de slag. Met haar onderzoek heeft Eekhout duidelijk kunnen maken dat heel lang na afloop van de slag nog sprake was van een zekere 'Doggersbankgekte' met sterk nationalistische kenmerken.

Lees hier de samenvatting

De uitreiking van de Doggersbank-medaille door Willem V. Twee exemplaren van hetzelfde prentje, bij elkaar opgezet. Gravure door Reinier Vinkeles. Het Scheepvaartmuseum, 1991.0071.

Mr. Peter Rogaar fellowship

ir. Alexander de Vos (ingenieur TU Delft; scheepsbouwer en onafhankelijk onderzoeker)
De Overnaadse Boeier

Het onderzoek van De Vos naar modellen van boeiers valt grofweg uiteen in twee delen – een scheepsbouwtechnisch deel en een maritiem historisch deel. Hij heeft enerzijds zijn aandacht gericht op analyse van de bouw van overnaadse boeiers in Nederland, anderzijds op de achtergronden van een geschenk van Koning Willem I aan Tsaar Alexander I van Rusland bij gelegenheid van het huwelijk (1817) van de latere Willem II met Anna Pawlona, Alexander's dochter. Door de introductie van nieuwe onderzoekstechnieken (gebruik van CT-scans bijvoorbeeld) heeft De Vos nieuwe onderzoeksgegevens over boeiers naar boven gehaald. Hetzelfde geldt voor diens historisch onderzoek naar de boeier voor de tsaar.

Lees hier de samenvatting