Drie nieuwe fellows van Het Scheepvaartmuseum storten zich in 2015 op het model van oorlogsschepen uit 1560, het ongelukkige verhaal van de schoener Jan Maria en de schilderijenserie van Louis Meijer over Prins Hendrik de 'Zeevaarder'.

Dr. Ernst Crone Fellow

Louis Sicking, hoogleraar volkenrechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan het Instituut voor geschiedenis, Universiteit Leiden, gaat met het Dr. Ernst Crone Fellowship onderzoek verrichten naar het model van een oorlogsschip uit 1560. In welke context ontstond dit model? Behalve aan historisch onderzoek zal het model ook aan technisch onderzoek worden onderworpen. Sicking is gespecialiseerd in maritieme geschiedenis, en houdt zich in het bijzonder bezig met conflicthantering en -oplossing in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Binnenkort verschijnt zijn boek La Naissance d'une thalassocratie. Les Pays-Bas et la mer à l'aube du Siècle d'or.

Mr. Peter Rogaar Fellow

Sabine Go, universitair docent Accounting aan Economische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam, gaat zich in het kader van haar Mr. Peter Rogaar fellowship richten op een casus uit de negentiende eeuw: de schoener Jan Maria, onderweg vanuit Riga naar Amsterdam, werd in 1883 zwaargehavend en verlaten door haar bemanning, de haven van Bremen binnengesleept. In de maanden die volgden moest de lading, zover mogelijk, gered worden, de schade aan het schip bepaald en hersteld worden en de bemanning moest worden gerepatrieerd. Hoe ging dit alles in z'n werk, zonder algemeen geldend internationaal recht, zonder internet en email? Go zal het hele proces - vanaf die ongelukkige dag in 1883 - in kaart brengen en toelichten binnen een breder kader van economische ontwikkelingen.

Prof J.C.M. Warnsinck Fellow

Kunsthistoricus Hugo Rijpma gaat als J.C.M Warnsinck-fellow op zoek naar een schilderijenserie van de hand van Louis Meijer (1809-1866) met als onderwerp de reis door de Middellandse Zee van Prins Hendrik de 'Zeevaarder'. Hugo Rijpma kwam op het spoor van deze serie in het Paleis op de Dam, waar een collage van miniatuur-schilderijen in een pronklijst te zien is. Deze collage is voor koning Willem II gemaakt, vader van Prins Hendrik en bekend kunstliefhebber. Met dit onderzoek hoopt Rijpma meer te weten te komen over de patronage van het hof en het Romantisch gedachtegoed in de eerste helft van de negentiende eeuw in Nederland.