• Wanneer: van 20 mei 2022 t/m 6 november 2022

In Het Scheepvaartmuseum is vanaf 20 mei 2022 een kleine presentatie te zien over 200 jaar College Zeemanshoop.

In 1822 werd het College Zeemanshoop in Amsterdam door 18 koopvaardijkapiteins opgericht. Hun belangrijkste doel was het bieden van sociale zekerheid. In deze presentatie ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan zijn diverse historische objecten en een film over College Zeemanshoop te bekijken. 

Over College Zeemanshoop

Werken op zee is altijd vol gevaren geweest. In de zeilvaart konden opvarenden en kapiteins na een ongeluk hooguit rekenen op liefdadigheid. Zij waren niet verzekerd, zoals dat nu het geval is, dus verenigden zij zich om voor elkaar en hun families te kunnen zorgen. 

Naast het bieden van sociale zekerheid, was ook het vergroten van veiligheid op zee een belangrijk streven voor het college. Door het organiseren van lezingen en wedstrijden werd de wetenschappelijke kennis onder kapiteins vergroot. Belangrijk hierbij was de omvangrijke bibliotheek.  

Ook kwamen de leden bij elkaar in een gebouw aan de Prins Hendrikkade, op de Dam, Herengracht, Keizersgracht, Weteringschans en Sarphatistraat. Tegenwoordig zijn de bibliotheek en sociëteit van het college neergestreken aan het Muntplein.

Sinds 1972 is aan het college een speciale koninklijke status verleend en mag de vereniging zich Koninklijk College Zeemanshoop noemen.