De presentatie Jenever op Zee was te zien in de presentatieruimte van Het Scheepvaartmuseum. Het resultaat van het onderzoek van research fellow Charlotte Jarvis.

‘Wat zullen we doen met de dronken zeeman?’ In de beeldvorming zijn de ruige zeebonk en de sterke drank onafscheidelijk. Maar hoeveel en wat werd er gedronken op zee? Recent onderzoek van research fellow Charlotte Jarvis laat zien dat er aan boord van Nederlandse schepen in de 16e tot 19e eeuw vooral jenever werd geserveerd, en veel ook. Waarom is juist jenever, nu nog steeds, zo verbonden met de Nederlandse zeevaart?