Per 1 juni 2021 is Vice-admiraal Arie Jan de Waard benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Het Scheepvaartmuseum.

Nadat eerder de Secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie akkoord ging met de kandidatuur van De Waard heeft ook de minister van OCW laten weten dat zij zich kan vinden in deze benoeming. Vice-admiraal De Waard, thans Directeur Defensie Materieel Organisatie en geboren in 1961, heeft een indrukwekkende staat van dienst*.

Sinds december 2015 is de Waard directeur van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Door intensieve samenwerking met onderzoeksinstituten, industrie en startups wil hij innovaties sneller bij Defensie introduceren. Daartoe is o.a. een samenwerkingsakkoord gesloten met Marin, TNO en NLR. Tot zijn functioneel leeftijdsontslag in 2023 wil hij zich graag nog inzetten voor innovatie en de verdere versterking van de samenwerking tussen de industrie, de kennisinstituten en de krijgsmacht en uitbreiding van deze samenwerking met startende high-tech bedrijven. Daarnaast is De Waard ook bestuursvoorzitter van SAIL Amsterdam dat noodgedwongen moest uitwijken naar 2025; deze tiende editie valt samen met het 750-jarig bestaan van Amsterdam en belooft nu al een prachtig evenement te worden. Tussen deze twee verschillende organisaties en functies ziet De Waard ook mooie overeenkomsten: “Mensen met verschillende achtergronden verbinden en over grenzen heen kijken.”

Met het oog op de portefeuilleverdeling van de Raad zal zijn netwerk, kennis en ervaring zeker waardevol blijken, o.a. waar het gaat om de ontwikkelingen rondom het Marineterrein en gebouwbeheer. De Raad van Toezicht, directie en medewerkers van het museum verheugen zich op de samenwerking met vice-admiraal De Waard de komende jaren.

De Raad van Toezicht is nu als volgt samengesteld:

  • Vice-admiraal b.d. Matthieu J.M. Borsboom, voorzitter
  • Ir. Anton Valk, vice-voorzitter
  • Ir. Isaäc Kalisvaart
  • Drs. Emily Ansenk
  • Ir. Thessa Menssen
  • Dhr. Alvin Williams
  • Vice-admiraal dr.ir. Arie Jan de Waard

*CV Arie-Jan de Waard    
2015-heden   directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO)
2014-2015     hoofddirecteur Bedrijfsvoering, Den Haag
2012-2014     plaatsvervangend directeur Aansturen Operationele Gereedstelling (Defensiestaf)
2008-2012     directeur Marinebedrijf, Den Helder
1999-2001     Hoofd Technische Dienst Hr.Ms. Van Nes
1999              promotie aan Universiteit Twente
1987              MSc Mechanical Engineering Universiteit Twente
1985-1999     diverse functies Koninklijke Marine
1982-1985     Koninklijk Instituut voor de Marine

Het Scheepvaartmuseum maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees onze cookieverklaring.