Vandaag vieren we dat Het Scheepvaartmuseum 50 jaar gevestigd is in het huidige pand: 's Lands Zeemagazijn.

Precies 50 jaar geleden, op 13 april 1973, werd in het 's Lands Zeemagazijn het vernieuwde Scheepvaartmuseum geopend door Prinses Beatrix. Sindsdien is de geschiedenis van de scheepvaart en de relatie van Nederland met het water en de zee te zien in dit prominente, historische gebouw in het oude gedeelte van de haven van Amsterdam. 

's Lands Zeemagazijn met de timmerwerf, 1700, Joseph Mulder

's Lands Zeemagazijn met de timmerwerf, 1700, Joseph Mulder

Het Scheepvaartmuseum is voor de helft van zijn geschiedenis in het 's Lands Zeemagazijn gevestigd. In 1922 – 101 jaar geleden – opende het eerste gebouw van het museum aan de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam. Binnen het museum was in de eerste jaren nog de hoop dat men spoedig kon gaan denken aan een groter onderkomen. Uiteindelijk heeft deze eerste ‘tijdelijke’ behuizing 50 jaar geduurd. In de loop van de jaren groeide de collectie en werd het gebouw aan de Cornelis Schuytstraat veel te klein. Buiten de beperkte ruimte voor exposities, werden alle hoeken en gaten van de kelder tot de zolder gebruikt als depot. 
 
Al in jaren vijftig van de vorige eeuw werd er over gesproken dat het 's Lands Zeemagazijn een goede, nieuwe locatie voor Het Scheepvaartmuseum zou kunnen zijn. Het duurde nog vele jaren en vele gesprekken voordat het uiteindelijk werkelijkheid zou worden. In 1973 werd het museum op de nieuwe locatie in het veel grotere gebouw weer geopend voor het publiek. De inrichting in het Zeemagazijn is in deze jaren niet in één keer uitgevoerd, maar gefaseerd. Pas begin jaren tachtig werd het laatste deel voltooid. 
 
Het 's Lands Zeemagazijn dateert van 1656 en het is de opslag geweest voor Koninklijke Marine en zijn voorlopers. Het Scheepvaartmuseum is daarmee een waardige opvolger als ‘bewoner’ van het gebouw. Sinds 1992 is een belangrijk nieuw element aan het museum toegevoegd: aan de steiger ligt sindsdien de replica van het VOC-schip ‘Amsterdam', die nu jaren later nog steeds een grote publiektrekker is. Met de grote renovatie, die 2011 is voltooid, werd de gehele inrichting en alle tentoonstellingen vernieuwd. Nieuwe verhaallijnen vonden hun weg naar het pand, en er kwam meer aandacht voor hoe Nederland is gevormd door het water. Ook werd toentertijd het bijzondere dak toegevoegd aan het pand. Het dak, dat gebaseerd is op het lijnenspel van cartografische werken, is het meest kenmerkende element van het gebouw geworden. Anno 2023 is het pand niet alleen het toneel van verschillende maritieme objecten, maar ook van maatschappelijke discussies en vraagstukken. Een iconisch pand op Kattenburg en een warme thuishaven voor de buurt.  

Om te vieren dat het museum vandaag 50 jaar in dit pand huist, ontvangen alle bezoekers vandaag een lekkernij.

het huidige 's Lands Zeemagazijn

het huidige 's Lands Zeemagazijn

Foto: Twycer