De ambitie van Het Scheepvaartmuseum is om een museum voor iedereen te zijn. Daarom onderzoeken we doorlopend op welke manieren we het museum toegankelijker kunnen maken.  

We zijn dan ook blij dat het geluid van onze audiotour sinds kort versterkt is met Knisper. Door deze techniek zijn de teksten van de audiotour ook voor mensen met licht gehoorverlies goed te verstaan, zonder dat zij daar een gehoorapparaat voor nodig hebben.  

Knisper is software van AUDUS B.V., waarmee gesproken tekst beter verstaanbaar wordt gemaakt. Dit wordt op zo’n manier gedaan dat veel mensen met licht gehoorverlies het geluid van bijvoorbeeld onze audiotour goed kunnen horen en verstaan.