In Het Scheepvaartmuseum huist 500 jaar Nederlandse maritieme geschiedenis. Onze missie is laten zien hoe sterk de maritieme wereld en de samenleving verbonden zijn. Met de ondersteuning van bedrijven en particulieren kunnen wij dit realiseren. Bekijk hier hoe u een steentje kan bijdragen voor toekomstige generaties.

De collectie van Het Scheepvaartmuseum is ontstaan door het initiatief van een groep bevlogen Amsterdamse particulieren. De initiatiefnemers, verzameld in de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, sloegen in 1916 de handen ineen om zoveel mogelijk mensen te laten zien welke rol de Nederlandse scheepvaart in de wereld speelt en heeft gespeeld. Zo is een van de grootste en rijkste maritieme collecties ter wereld in een eigen museum bijeengebracht. 

nalaten

U kunt Het Scheepvaartmuseum en/of de Vereeniging Nederlandsch Scheepvaart Museum (VNHSM) in uw testament opnemen. U kunt daarbij kiezen voor een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het museum een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Met een legaat laat u een geldbedrag of object na. Dankzij deze bijdragen kunnen wij onderzoek doen, tentoonstellingen en publieksprogramma’s organiseren of onze collectie uitbreiden.

Het Scheepvaartmuseum en de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum zijn beide aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Als ANBI zijn wij geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Mocht u overwegen een bedrag na te laten, dan komt dit volledig ten goede aan onze activiteiten. De informatie over onze ANBI-status vindt u hier

schenken van geld

Mocht u ons een bedrag willen schenken, dan kunt u in overleg met ons bepalen welk doel uw schenking krijgt. Afhankelijk van uw voorkeur komt uw gift ten goede aan een specifiek project. Een bijzonder voorbeeld is de schenking van Stichting Het Meyjes Fonds. Hiermee konden we een wetenschappelijk onderzoeker aanstellen voor een periode van vijf jaar, die onderzoek zal doen naar de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw.

Wanneer u eenmalig een schenking wilt doen, kan deze op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Als u ons voor een langere periode wilt steunen kan uw belastingvoordeel groter zijn. U zegt dan voor tenminste 5 jaar toe Het Scheepvaartmuseum jaarlijks te steunen met een vast bedrag. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst die u vindt op de website van de Belastingdienst

schenken van een object 

Schenkingen van particulieren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan onze collectie. Als u een object of kunstvoorwerp wilt schenken of nalaten brengen wij u graag in contact met onze conservatoren. Het schenken van objecten of kunstvoorwerpen kan gelden als aftrekpost van de inkomstenbelasting, onder andere in de vorm van een periodieke gift. Daarnaast maakt de overheid het mogelijk erfbelasting te betalen met nagelaten voorwerpen van kunsthistorisch belang. Een speciale commissie beoordeelt of voorwerpen voor deze regeling in aanmerking komen. De informatie over deze regeling staat op de site van de Belastingdienst

contact

Wij maken graag met u kennis. Voor meer informatie over nalaten aan het museum kunt u contact opnemen met Cato Ebeling Koning, hoofd development via 020-5232263 of cebelingkoning@hetscheepvaartmuseum.nl. We horen graag van u!

Het Scheepvaartmuseum maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees onze cookieverklaring.