Het Scheepvaartmuseum, Het Compagnie Fonds, Stichting Fellowsships en de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, de eigenaar van de collectie, zijn aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Als ANBI zijn wij geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw gift komt geheel ten goede aan het culturele doel.

schenken van geld

Wanneer u eenmalig of incidenteel een schenking wilt doen aan Het Scheepvaartmuseum, kan deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Uw gift komt ten goede aan een specifiek project of Het Scheepvaartmuseum in het algemeen afhankelijk van uw voorkeur.

Wanneer u Het Scheepvaartmuseum voor een langere periode wilt steunen is uw belastingvoordeel het grootst. U zegt dan voor tenminste 5 jaar toe Het Scheepvaartmuseum jaarlijks te steunen met een vast bedrag. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een notariële akte is niet meer verplicht.

schenken van een object

Schenkingen van particulieren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de collectie van Het Scheepvaartmuseum.
Als u voornemens bent een object of kunstvoorwerp te schenken of na te laten aan het Scheepvaartmuseum brengen wij u graag in contact met onze conservatoren.

Het schenken van objecten of kunstvoorwerpen kan gelden als aftrekpost van de inkomstenbelasting, onder andere in de vorm van een periodieke gift. Daarnaast maakt de overheid het mogelijk erfbelasting te betalen met nagelaten voorwerpen van kunsthistorisch belang. Een speciale commissie beoordeelt of voorwerpen voor deze regeling in aanmerking komen.

nalaten

U kunt Het Scheepvaartmuseum in uw testament opnemen. U kunt kiezen voor een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het museum een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Met een legaat laat u een geldbedrag of goed na.

Het Scheepvaartmuseum is vanwege de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting. Mocht u voornemens zijn het museum een bedrag na te laten, dan komt dit daarom volledig ten goede aan Het Scheepvaartmuseum. U bepaalt zelf of u het museum breed wilt steunen of een specifiek project. Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden waarop wij uw wensen het beste kunnen realiseren.

direct doneren?

Eenmalige donaties, groot of klein, zijn bijzonder welkom op rekeningnummer: NL48 INGB 0002 3955 41 ten name van: 'Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam' onder vermelding van 'Eenmalige donatie Het Scheepvaartmuseum' en eventueel uw contactgegevens om u te kunnen bedanken.

Het Scheepvaartmuseum maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees onze cookieverklaring.