In Het Scheepvaartmuseum huist 500 jaar Nederlandse maritieme geschiedenis. Onze missie is laten zien hoe sterk de maritieme wereld en de samenleving verbonden zijn. Met de ondersteuning van bedrijven en particulieren kunnen wij dit realiseren. Bekijk hier hoe u een steentje kan bijdragen voor toekomstige generaties.

De collectie van Het Scheepvaartmuseum is ontstaan door het initiatief van een groep bevlogen Amsterdamse particulieren. De initiatiefnemers, verzameld in de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, sloegen in 1916 de handen ineen om zoveel mogelijk mensen te laten zien welke rol de Nederlandse scheepvaart in de wereld speelt en heeft gespeeld. Zo is een van de grootste en rijkste maritieme collecties ter wereld in een eigen museum bijeengebracht. 

nalaten

U kunt Het Scheepvaartmuseum en/of de Vereeniging Nederlandsch Scheepvaart Museum (VNHSM) in uw testament opnemen. Dit kan variëren van een klein bedrag of kunstobject tot een complete inboedel. Elke bijdrage is bijzonder welkom. 

Er zijn verschillende vormen mogelijk: 

  • een legaat: u laat een geldbedrag of object na 
  • een erfstelling: het museum ontvangt een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap.
  • een fonds op naam: vanaf € 50.000 richt u een eigen fonds op vanuit de nalatenschap
  • Het Scheepvaartmuseum of VNHSM als (mede) erfgenaam benoemen 

Dankzij deze bijdragen kunnen wij onderzoek doen, tentoonstellingen en publieksprogramma’s organiseren of onze collectie uitbreiden.

Het Scheepvaartmuseum en de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum zijn beide aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Als ANBI zijn wij geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Mocht u overwegen een bedrag na te laten, dan komt dit volledig ten goede aan onze activiteiten. De informatie over onze ANBI-status vindt u hier

schenken van vermogen

Mocht u ons een geldbedrag willen schenken, dan kunt u in overleg met ons bepalen welk doel uw schenking krijgt. Er zijn een aantal mogelijkheden om vermogen te schenken:

  • eenmalige schenking: middels een overeenkomst of notariële akte. Wanneer u eenmalig een schenking wilt doen, kan deze op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht.
  • periodieke schenking: Wanneer u de schenking verdeelt over vijf jaar is deze geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst die u vindt op de website van de Belastingdienst
  • met een eigen fonds: vanaf € 50.000 kunt u zowel de doelstelling als de naam van het fonds zelf bepalen. We betrekken u persoonlijk bij de besteding van het fonds

Afhankelijk van uw voorkeur komt uw gift ten goede aan een specifiek project. Een bijzonder voorbeeld is de schenking van Stichting Het Meyjes Fonds. Zij stelden een eigen fonds op naam in waarmee we een wetenschappelijk onderzoeker konden aanstellen voor een periode van vijf jaar, om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw. 
 

schenken van een object 

Schenkingen van particulieren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan onze collectie. Als u een object of kunstvoorwerp wilt schenken, nalaten of in (langdurige) bruikleen geven dan brengen wij u graag in contact met onze conservatoren. Het schenken van objecten of kunstvoorwerpen kan gelden als aftrekpost van de inkomstenbelasting, onder andere in de vorm van een periodieke gift. Daarnaast maakt de overheid het mogelijk erfbelasting te betalen met nagelaten voorwerpen van kunsthistorisch belang. Een speciale commissie beoordeelt of voorwerpen voor deze regeling in aanmerking komen. De informatie over deze regeling staat op de site van de Belastingdienst
 

contact

Overweegt u om vermogen of een object te schenken aan Het Scheepvaartmuseum/VNHSM of wilt u meer informatie over nalaten? Onze collega's komen graag met u in contact en helpen u verder. 

NALATEN
Betty van Steinvoorn
Relatiemanager
bvsteinvoorn@hetscheepvaartmuseum.nl

Jeroen Vahrmeijer
Relatiemanager
jvahrmeijer@hetscheepvaartmuseum.nl

OBJECTEN
Jeroen van der Vliet
Hoofd Collecties
info@hetscheepvaartmuseum.nl