Amsterdam-Havenstad is een tentoonstelling die de altijd ingewikkelde relatie tussen de stad en de haven laat zien. Van oudsher hebben zij geheel andere belangen als het gaat over bijvoorbeeld ruimtegebruik en geluid- en luchtvervuiling. Maar kunnen ze ook niet zonder elkaar! 

Een rondleiding in deze tentoonstelling biedt alle ingrediënten om over deze belangentegenstelling te praten, vroeger en nu. De haven is al eeuwen een ‘mainport’, een belangrijk knooppunt in een buitenlands handelsnetwerk en zal ook in de toekomst belangrijk blijven bij de overgang naar een meer circulaire economie.
De tentoonstelling laat ook de groei van de haven zien vanaf het prille begin. Wat hebben de Amsterdammers gedaan om de haven bereikbaar te houden? En waren al die pogingen succesvol?

Een bezoek aan Amsterdam - Havenstad sluit aan op het volgende canonvensters:


doelgroep: klas 1/2 
maximale groepsgrootte: 30
duur: 60 min.
kosten: € 50,- (1-15 leerlingen), € 100,- (16-30 leerlingen)
Het hele jaar mogelijk