Het Scheepvaartmuseum vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen kunnen genieten van onze collectie. Daarom hanteert het museum een ruimhartig bruikleenbeleid voor het uitlenen van museale objecten ten behoeve van tentoonstellingen en presentaties in andere musea, in binnen- en buitenland.

Bruiklenen

Om de bruikleenprocedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen verzoeken wij je onderstaande informatie goed door te lezen. Belangrijk is dat je ook onze bruikleenvoorwaarden (PDF) leest en dat je hiermee akkoord gaat.

Je kan je bruikleenaanvraag schriftelijk naar ons sturen. Je aanvraag dient minimaal 6 maanden voor aanvang van de tentoonstelling te zijn ontvangen op het volgende adres:
Het Scheepvaartmuseum
T.a.v. Michael Huijser, directeur,
Postbus 15443
1001 MK Amsterdam

Bij elke aanvraag dien je altijd de volgende informatie aan te leveren: 

 • Naam en adres van de aanvragende instelling;
 • Contactpersoon vanuit de instelling;
 • Titel en duur van de tentoonstelling;
 • Korte motivatie van je verzoek tot bruikleen;
 • Gespecificeerde objectlijst voorzien van de objectnummers waaronder Het Scheepvaartmuseum het object heeft geregistreerd. Deze gegevens zijn te vinden op onze collectiewebsite: https://collectie.hetscheepvaartmuseum.nl
 • Als bijlage vragen wij je ook een recent faciliteitenrapport mee te sturen.

Kosten

Het Scheepvaartmuseum vraagt geen bruikleenvergoeding. Wel moet de bruikleennemer rekening houden met kosten voor:

 • Transport door een erkend kunsttransporteur;
 • Verzekering van de werken ('van nagel tot nagel');
 • Verpakkingsmateriaal;
 • Eventuele kosten voor conserverings- of restauratie; 
 • Eventuele kosten voor vervoer, hotel met ontbijt en per diem voor de koerier die namens Het Scheepvaartmuseum het transport begeleidt.

Over de eventuele kosten voor conservering of koerier ontvang je van ons een prijsopgave. Je wordt altijd expliciet gevraagd of je met deze kosten akkoord gaat voordat de bruikleenaanvraag definitief wordt goedgekeurd.

Na de aanvraag

De administratieve en praktische afhandeling van een bruikleenaanvraag heeft enige tijd nodig. Voor het overleg met conservatoren en restauratoren bijvoorbeeld. Wij streven ernaar je zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden na ontvangst van je aanvraag uitsluitsel te geven over het de toekenning van het bruikleen. Bij een positief besluit ontvang je van ons een schriftelijk bericht over de eisen omtrent transport, koerier, veiligheid en klimaatcondities. 

Nog vragen?

Neem voor meer informatie of vragen over het indienen van een bruikleenaanvraag contact op met de afdeling Collectiebeheer door een e-mail te sturen naar collectiebeheer@hetscheepvaartmuseum.nl.

Het Scheepvaartmuseum onderschrijft het rapport Uitgangspunten ‘slimmer lenen’ van de Museumvereniging. Lees hier het volledige rapport: 'Slimmer lenen: Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland'.