Diederick Wildeman (1960) is conservator zeevaartkunde & bibliotheekcollecties. Lees hier meer over zijn favoriete object, het mooiste onderdeel van zijn baan en zijn specialismen. 

conservator zeevaartkunde & bibliotheekcollecties

Diederick Wildeman (1960)

Ik ben verantwoordelijk voor de collecties zeevaartkunde en de bibliotheekcollecties. Ik doe voorstellen voor nieuwe aanwinsten, selecteer collectiestukken voor tentoonstellingen en schrijf teksten, beantwoord vragen van het publiek en schrijf boeken en artikelen. Een conservator heeft niet alleen verstand van maritieme geschiedenis maar is ook een connaisseur, een kenner van objecten.

meest gestelde vraag:

"Wat is dit eigenlijk?"

Als mensen een vreemd maritiem object, kaart, document of iets anders bezitten en ze niet weten wat het is, dan vragen ze het aan ons. Vaak kan ik hen dan op weg helpen.

het mooiste onderdeel van de baan:

Het mooiste van de baan zijn de reacties op de informatie die je geeft, de tentoonstellingen, artikelen en boeken die je maakt.

mijn favoriete object:

De perkamentkaart van de Atlantische Oceaan door Isaak de Graaf uit 1738, omdat er zo'n mooi verhaal over te vertellen valt. Er zit in de Zuid-Atlantische Oceaan een onmogelijke verspringing in de koerslijn van het VOC-schip Vreeland, van honderden kilometers op één dag. Omdat men toen de geografische lengte niet goed kon bepalen, werd op die dag de positie in één keer naar het oosten verbeterd. Ze hadden een eiland gezien dat op de kaart staat!

profiel

biografie

Na de Zeevaartschool volgde ik de opleiding voor bibliothecaris-documentalist. In 1987 werd ik bibliothecaris van Het Scheepvaartmuseum. In 2003 werd ik conservator voor de bibliotheekcollectie, en de verzameling navigatie-instrumenten en cartografie.

verantwoordelijk voor de collecties

Navigatie-instrumenten, kaarten, atlassen, globes en de maritieme boeken en handschriften.

onderzoeksonderwerpen

Overzeese expansie, reisliteratuur, cartografie en navigatie.

lopende projecten

Nu ben ik bezig met een promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam over de kennishorizon en mentale concepten van zeventiende-eeuwse Nederlandse ontdekkingsreizigers in de Stille Oceaan.

nevenfuncties & lidmaatschappen

  • redactie van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
  • werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie

korte publicatielijst

  • met Vibeke Roeper, Reizen op papier: Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers , kooplieden en avonturiers. Zutphen: Walburg Pers, 1996. 160 p
  • de wereld in het klein: De globe in Nederland. Zutphen: Walburg Pers, 2006. 128 p
  • ‘het klassieke reisjournaal: Gerrit de Veer en de overwintering op Nova Zembla’ In: Jan Bos, Erik Geleijns (red.), Boekenwijsheid: drie eeuwen kennis en cultuur in 33 bijzondere boeken. Zutphen: Walburg Pers, 2009. p. 27-33, 277
  • ‘Variations on Witsen. Variants in the two editions (1671, 1690) of Witsen’s Treatise on Shipbuilding’ In: A.J. Hoving Nicolaes, Witsen and Shipbuilding in the Dutch Golden Age. College Station: Texas A & M University Press, 2012. p. 237-249, 292-295
  • ‘Response: The Discovery of New Zealand's Oldest Shipwreck’ In: Journal of Archaeological Science. Vol . 50 (2014) p. 94-96. Commentaar op: J. Palmer ‘The discovery of New Zealand's oldest shipwreck: possible evidence of further Dutch exploration of the south Pacific’ In: Journal of Archaeological Science. Vol. 42 (2014) p. 435-441.