Informatie over de aanmeldingsprocedure voor het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship 2021 van Het Scheepvaartmuseum.

Het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship voorziet in een eenmalig stipendium van maximaal € 4.000 bruto inclusief reiskosten ten behoeve van maritiem-historisch onderzoek aan de hand van objecten in de collectie van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Dit bedrag wordt uitsluitend aan u persoonlijk verstrekt. Het fellowship staat open voor (recent) afgestudeerde masterstudenten. De looptijd van het fellowship is vijf tot zes maanden, de startdatum is september 2021.

procedure

U kunt zich uitsluitend aanmelden voor een fellowship bij Het Scheepvaartmuseum door het indienen van de volgende documenten:
1.    Een motivatiebrief;
2.    Een curriculum vitae inclusief een lijst van publicaties;
3.    Een beknopte beschrijving van uw onderzoeksvoorstel en een plan van aanpak (ca. 500 woorden);
4.    Een aanbevelingsbrief van een academicus die bekend is met uw onderzoekswerk – separaat van het dossier van de kandidaat-fellow te versturen door de referent zelf.
Gelieve alle documenten uiterlijk 1 juni 2021 per e-mail te versturen naar info@hetscheepvaartmuseum.nl.

tijdschema

  • 1 juni 2021: sluiting inschrijving
  • medio juni 2021: selectie en toekenning
  • 1 september 2020: startdatum onderzoek

Kandidaten kunnen worden uitgenodigd om hun voorstel mondeling nader toe te lichten.


selectiecriteria

1.    Bestudering van de collectie van Het Scheepvaartmuseum staat centraal binnen het fellowshipsprogramma. Kandidaten dienen expliciet in hun aanvraag aan te geven welke objecten en/of collectie-onderdelen uitgangspunt zijn voor hun onderzoek;
2.    het project van de kandidaat past bij uitstek bij de collectiestrategie en/of het tentoonstellingsbeleid van Het Scheepvaartmuseum;
3.    de kandidaat weet te overtuigen van het wetenschappelijk belang van zijn/haar onderzoeksvoorstel;
4.    de kandidaat heeft aantoonbaar wetenschappelijke capaciteiten;
5.    het onderzoeksvoorstel is uitvoerbaar in de daarvoor beschikbare periode van maximaal zes maanden.


onderwerpen

De selectiecommissie staat open voor originele en grensverleggende onderzoeksvoorstellen. Belangrijke voorwaarde is dat de museumcollectie altijd het uitgangspunt vormt voor het onderzoek. Onderzoeksvoorstellen waarbij, naast de collectie van Het Scheepvaartmuseum, gebruik wordt gemaakt van collecties van andere (maritieme) musea, archieven of bibliotheken worden aangemoedigd. Kandidaten kunnen ook inspiratie putten uit een lijst met onderwerpen voor mogelijke onderzoeken die op de website van het museum is te vinden. Deze lijst wordt met enige regelmaat aangevuld en is te vinden op de fellowshipspagina’s.

Ter voorbereiding van het onderzoeksvoorstel kan in de hele museumcollectie digitaal worden gezocht via de website Maritiem Digitaal. Op deze website is informatie over de volledige collectie van het museum te vinden en ook over alle andere maritieme musea in Nederland. Voor inhoudelijke vragen kan telefonisch of per e-mail contact op worden genomen met een van de conservatoren of informatiespecialisten van het museum.


extra informatie en vereisten

Uw onderzoeksvoorstel wordt voorgelegd aan een selectiecommissie die onder leiding staat van de hoogleraar Zeegeschiedenis van de Universiteit Leiden. De selectiecommissie adviseert vervolgens het bestuur van de Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum.

Fellows worden verondersteld de Nederlandse taal voldoende te beheersen voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van hun onderzoek. Buitenlandse kandidaten zorgen zelf voor eventuele visa, huisvesting en andere praktische zaken, al kan het museum indien mogelijk hierbij assistentie bieden.

Van fellows wordt verwacht dat zij een deel van hun tijd in het museum aanwezig zijn, tijdelijk deel uitmaken van de wetenschappelijke museumstaf en bereid zijn om actief deel te nemen aan bijeenkomsten met museumconservatoren en mede-fellows. De aanwezigheid vindt plaats in overleg. Het museum adviseert rekening te houden met  een aanwezigheid van tenminste twee dagen per week voor het doen van onderzoek in de collectie en het voeren van overleg (deze overleggen en werkgroepen vinden in principe op dinsdagen plaats). De wetenschappelijke begeleiding van het onderzoek vindt plaats in nauw overleg met de museumconservatoren en met collega’s van de samenwerkende universiteiten.

belangrijk: in lijn met de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus (COVID-19) zullen overleggen online en telefonisch plaatsvinden. In nauw overleg met de afdelingen Collectiebeheer en Bibliotheek wordt bekeken of in het museumdepot of de bibliotheek objecten kunnen worden geraadpleegd. Het museum stelt waar mogelijk digitale foto’s of scans van te onderzoeken objecten beschikbaar om onderzoek zoveel mogelijk buiten het museum voort te kunnen zetten.

Fellows dienen ter afsluiting van hun fellowship tenminste één artikel aan te leveren en er zorg voor te dragen dat dit artikel binnen twee jaar wordt gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Verder dienen zij ter afsluiting van hun fellowship een publiekslezing te geven waarin de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Deze lezing heeft doorgaans plaats in Het Scheepvaartmuseum in februari van het jaar volgend op aanvang van het fellowship. 

In alle publicaties, lezingen en andere uitingen over het uitgevoerde onderzoek, ook na afloop van de onderzoeksperiode, wordt het fellowship altijd vermeld. Het museum ontvangt graag een exemplaar van alle publicaties en deze worden opgenomen in de bibliotheekcollectie.

vragen

Voor vragen over de procedure kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Jeroen van der Vliet, per e-mail info@hetscheepvaartmuseum.nl of telefonisch 020-523 2222.


Het fellowshipsprogramma 2021 van Het Scheepvaartmuseum wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst, de Directie der Oostersche Handel en Reederijen, het Admiraal van Kinsbergenfonds, de Stichting Ondersteuningsfonds NISS, Vereeniging de Prins Hendrik Stichting en de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.
 

Het Scheepvaartmuseum maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees onze cookieverklaring.