Het Scheepvaartmuseum heeft twee onderzoeksbeurzen. Beide beurzen zijn bedoeld voor onderzoek naar objecten in de museumcollectie. Het Dr. Ernst Crone Fellowship staat open voor gepromoveerde academici, het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship voor (recent) afgestudeerde masterstudenten.

Fellows 2017

In 2017 zijn twee Warnsinck Fellows aan de slag gegaan: Martijn Heijink en Iris van der Zande.

Martijn Heijink

Martijn Heijink onderzoekt het 17de- eeuwse familieportret door Dirk Dirksz. Zandvoort, van provoost-generaal Otto van Vollenhoven, zijn echtgenote Apollonia Boogaert en hun dochter Maria van Vollenhoven uit 1644. Zijn onderzoek richt zich onder meer op vragen als 'hoe paste dit familieportret in zijn tijd? Zijn er vergelijkbare familieportretten – van marineofficieren bekend? Was er sprake van een nieuw genre of bouwde de kunstenaar voort op een bestaande traditie?'

Familieportret door Dirk Dirksz.


Iris van der Zande

Iris van der Zande onderzoekt de reizen die in de jaren 1930 georganiseerd werden voor jongeren, speciaal aan boord van de Tarakan van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'. Zij zal voor haar onderzoek fotoboeken en films gebruiken die de jongeren tijdens hun reis zelf maakten. Zij zal antwoord zoeken op vragen als 'wat was het doel van deze reizen? Wat bracht het de jongeren?' Zij zal de Tarakan reizen voor jongens vergelijken met reizen voor meisjes op schepen van de Rotterdamsche Lloyd, waarvan materiaal te vinden is in de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam.

Jongeren aan boord van de Tarakan van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'

Nieuwsbrief