Fellowships

In 2017 heeft Het Scheepvaartmuseum geen Dr. Ernst Crone Fellowship kunnen toekennen. Wel gaan twee Prof. J.C.M. Warnsinck Fellows aan de slag:

Martijn Heijink

Martijn Heijink zal onderzoek doen naar het 17de- eeuwse familieportret door Dirk Dirksz. Zandvoort, van provoost-generaal Otto van Vollenhoven, zijn echtgenote Apollonia Boogaert en hun dochter Maria van Vollenhoven uit 1644. Zijn onderzoek richt zich onder meer op vragen als 'hoe paste dit familieportret in zijn tijd? Zijn er vergelijkbare familieportretten – van marineofficieren bekend? Was er sprake van een nieuw genre of bouwde de kunstenaar voort op een bestaande traditie?'

 Familieportret door Dirk Dirksz.

Familieportret door Dirk Dirksz.

Iris van de Zande

Iris van de Zande zal onderzoek verrichten naar reizen die in de jaren 1930 georganiseerd werden voor jongeren, speciaal aan boord van de Tarakan van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'. Zij zal voor haar onderzoek fotoboeken en films gebruiken die de jongeren tijdens hun reis zelf maakten. Zij zal antwoord zoeken op vragen als 'wat was het doel van deze reizen? Wat bracht het de jongeren?' Zij zal de Tarakan reizen voor jongens vergelijken met reizen voor meisjes op schepen van de Rotterdamsche Lloyd, waarvan materiaal te vinden is in de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam.

Jongeren aan boord van de Tarakan van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'.

Jongeren aan boord van de Tarakan van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'.

Nieuwsbrief