Drie nieuwe fellows van Het Scheepvaartmuseum storten zich in 2016 op de rol van vlagvertoon op zee en de verkenning van de kust vanaf zee.

Dr. Ernst Crone Fellowship

In 2016 deelden de historici dr. Gijs Rommelse en dr. David Onnekink het Dr. Ernst Crone Fellowship voor hun onderzoek naar de symbolische rol van vlagvertoon op zee in de internationale verhoudingen tijdens de vroegmoderne tijd. Bestuurders lieten voor een breed publiek het heldhaftig verdedigen van de eigen vlag of het buitmaken van een vijandelijke vlag afbeelden in schilderijen, tapijten of prenten om draagvlak te creëren voor nieuwe belastingen, die nodig waren de oorlogsvloot uit te breiden. De vlag op zee was bij uitstek een symbool van nationale soevereiniteit en representeerde de Nederlandse positie in de pikorde van Europese staten. Het onderzoek beoogt maritieme symboliek te integreren in de geschiedenis van de diplomatieke betrekkingen van de Republiek, te publiceren in een handboek dat in 2018 zal verschijnen bij Cambridge University Press. 

Prof J.C.M. Warnsinck Fellow

Wouter de Vries, masterstudent geschiedenis aan de Vrije Universiteit, gebruikte het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship voor een onderzoek naar (met name) 17de- en 18de-eeuwse landverkenningen en kustprofielen. Het doel was om beter hun belang te begrijpen voor het navigeren op zee in relatie tot andere hulpmiddelen zoals kaarten en geschreven zeilaanwijzingen. De Vries keek zowel naar de manier waarop kustprofielen werden weergegeven als naar de wijze waarop zij informatie overdroegen. Hij verwerkte de uitkomsten in zijn masterthesis waarvoor hij de prijs ontving voor beste scriptie geschreven aan de Vrije Universiteit Amsterdam in 2016.