Het Scheepvaartmuseum heeft twee onderzoeksbeurzen. Beide beurzen zijn bedoeld voor onderzoek naar objecten in de museumcollectie. Het Dr. Ernst Crone Fellowship staat open voor gepromoveerde academici, het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship voor (recent) afgestudeerde masterstudenten.

fellows 2017

In 2017 zijn twee Warnsinck Fellows aan de slag gegaan: Martijn Heijink en Iris van der Zande.

Martijn Heijink

Martijn Heijink onderzocht het 17de- eeuwse familieportret door Dirk Dirksz. Zandvoort, van provoost-generaal Otto van Vollenhoven, zijn echtgenote Apollonia Boogaert en hun dochter Maria van Vollenhoven uit 1644. Zijn onderzoek richtte zich onder meer op vragen als 'hoe paste dit familieportret in zijn tijd? Zijn er vergelijkbare familieportretten – van marineofficieren bekend? Was er sprake van een nieuw genre of bouwde de kunstenaar voort op een bestaande traditie?'

Lees hier de samenvatting (PDF) van het onderzoek.

Familieportret van Otto van Vollenhoven, Apollonia Bogaert en hun dochter Maria van Vollenhoven (1644) door Dirck Dircksz. van Santvoort.

Iris van der Zande

Iris van der Zande onderzocht de reizen die in de jaren 1930 georganiseerd werden voor jongeren, speciaal aan boord van de Tarakan van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'. Zij heeft voor haar onderzoek fotoboeken en films gebruikt die de jongeren tijdens hun reis zelf maakten. Haar onderzoek geeft antwoord op vragen als 'wat was het doel van deze reizen? Wat bracht het de jongeren?' Zij heeft de Tarakan reizen voor jongens vergeleken met reizen voor meisjes op schepen van de Rotterdamsche Lloyd, waarvan materiaal te vinden is in de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam.

Lees hier de samenvatting (PDF) van het onderzoek.

Iris van der Zande schreef een artikel over haar onderzoek, dat te lezen is op de website van het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. Lees het artikel hier

 

Jongeren aan boord van de Tarakan van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'.