Van 7 oktober 2022 t/m 2 juli 2023 presenteerde Het Scheepvaartmuseum samen met Dutch National Portrait Gallery Mens op Zee. De fototentoonstelling toonde een veelzijdige maritieme wereld waarin portretten en verhalen laten zien hoe het op-zee-zijn je als mens kan veranderen.  

Als mens op zee beweeg je tussen twee werelden: de vaste wal en de nieuwe oever aan de overkant. Voor sommigen betekent de zee vrijheid en dromen, voor anderen vaste orde en zelfs onvrijheid.

Mens op Zee 

Dit onderdeel gebruikt cookies

Accept cookies
Informatie & instellingen

Mens op Zee toonde de veelzijdige en soms tegenstrijdige maritieme wereld, met een selectie uit de rijke fotografiecollectie van Het Scheepvaartmuseum en bruiklenen uit heden en verleden.

Portret van een Javaans bemanningslid aan boord van de Johan van Oldenbarnevelt in 1938, Alphons Hustinx / collectie Het Scheepvaartmuseum

Een verrassend ontwerp

Dit alles komt samen in een verrassend tentoonstellingsontwerp van prijswinnend ontwerpbureau MAISON the FAUX, met grafische vormgeving door Dana Dijkgraaf Design. Mens op Zee is een coproductie van Het Scheepvaartmuseum en Dutch National Portrait Gallery. De tentoonstelling was te zien bij Het Scheepvaartmuseum van 7 oktober 2022 t/m 2 juli 2023.

Mede mogelijk gemaakt

Mens op Zee is mogelijk gemaakt dankzij de steun van de deelnemers van de VriendenLoterij, Mondriaan Fonds, Fonds21 en de participanten van Het Compagnie Fonds.