Recycle je protestbord van de klimaatstaking, lever het in bij Het Scheepvaartmuseum en ontvang op 5 en 6 oktober gratis toegang tot het museum!

Medewerkers van Het Scheepvaartmuseum waren vandaag aanwezig bij de Nederlandse klimaatstaking in Den Haag. Dat het museum meeliep met de mars is niet toevallig. Het museum opent namelijk op 4 oktober 2019 twee nieuwe tentoonstellingen die aan dit onderwerp gerelateerd zijn. Bij de tentoonstellingen Strijd om het IJs en Rijzend Water van fotojournalist Kadir van Lohuizen staan de wereldwijde impact van smeltend ijs en stijgende zeespiegel centraal. Het Scheepvaartmuseum zamelt protestborden in om deze te recyclen. Een deel van de protestborden krijgt een plek in de interactieve ruimte bij de tentoonstellingen. Demonstranten die de medewerkers op de mars gemist hebben, kunnen hun bord in het weekend van 5 en 6 oktober inleveren bij Het Scheepvaartmuseum. Extra leuk, bij inlevering van het bord krijgt men gratis toegang tot het museum.

Medewerker Ernst van Keulen verzamelt protestborden tijdens de klimaatstaking. Foto: Fred Ernst.

Wake-up call

De impact van de klimaatcrisis op de Arctische regio is enorm. Het smeltende ijs legt Noordelijke zeeroutes open, waardoor commerciële en militaire belangen steeds groter worden. Een enorm contrast met 400 jaar geleden, toen het Noordpoolgebied nog een onbekende, ondoorgrondelijke, mythische plek was. Het Scheepvaartmuseum toont van 4 oktober 2019 t/m 10 mei 2020 twee nieuwe tentoonstellingen die deze onderwerpen belichten. De tentoonstelling Strijd om het ijs toont het proces van Nederlandse groei in het Noordpoolgebied; een proces waarbinnen exploratie, exploitatie, wetenschap en nationalisme een rol speelden en waarbinnen de grenzen van het mogelijke steeds verder opschuiven. De tentoonstelling Rijzend Water van fotojournalist en filmmaker Kadir van Lohuizen is een wake-up call en belicht de wereldwijde en onomkeerbare gevolgen van de stijgende zeespiegel. Een heel actueel onderwerp: afgelopen woensdag meldde het VN-klimaatpanel IPCC in een rapport dat sinds 2005 de zeeën 2,5 keer sneller gestegen zijn dan in de 20e eeuw, voornamelijk als gevolg van smeltende ijskappen.

Voor meer informatie over de tentoonstellingen, evenementen en de nieuwe podcastserie de IJscast, zie www.hetscheepvaartmuseum.nl/wakeupcall.

Medewerkers Meike en Niels verzamelen protestborden. Foto: Fred Ernst

Urgente thema’s in Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum laat zien hoe water werelden verbindt. Het museum presenteert topstukken uit één van de meest vooraanstaande maritieme collecties ter wereld. Naast tentoonstellingen op historisch vlak, toont het museum werk van hedendaagse, internationale kunstenaars. Het museum grijpt maritieme ontwikkelingen in het verleden, heden en de toekomst aan om de dialoog over actuele thema’s te stimuleren. De klimaatverandering en de zeespiegelstijging zijn urgente onderwerpen die het museum in essentie raken. Het project van Kadir van Lohuizen sluit hier in artistiek en inhoudelijk opzicht naadloos bij aan. Met Strijd om het ijs en Rijzend Water pakt het museum haar maatschappelijke rol om een breed publiek te informeren en activeren.