Water verbindt werelden. Dit is het motto van Het Scheepvaartmuseum. Daarbij wordt ook stilgestaan bij het ecologische aspect van water: uiterlijk in 2030 willen we een ecopositief museum zijn. Juist wij kunnen mensen inspireren door ook het perspectief van duurzaamheid mee te nemen in onze activiteiten. 

Op koers naar 2030

Het Scheepvaartmuseum wil uiterlijk in 2030 een ecopositief museum zijn. Dit betekent dat we onze schadelijke impact minimaliseren tot binnen de grenzen van de planeet. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Zo gebruikt het museum 100% windenergie, besparen we energie door gebruik te maken van Warmte Koude Opslag en hebben we overal waterbesparende kranen geïnstalleerd. Ook is het aanbod in het museumcafé en tijdens evenementen steeds meer biologisch, plantaardig en lokaal ingekocht.

Alle concrete acties die tot op heden zijn doorgevoerd vind je in deze infographic, maar we willen méér doen. In samenwerking met strategisch bureau Copper8 maken we een nulmeting van onze eigen ecologische voetafdruk. De inzichten hieruit gaan we vertalen in concrete maatregelen, waarmee we duurzame impact kunnen maken op ons publiek, onze programma’s, onze partners en ons eigen personeel.

Duurzaamheid op de agenda

In onze programmering kunnen we ook ecopositieve impact maken: door bezoekers en partners te informeren en inspireren. In dit kader is het museum op allerlei manieren bezig om mensen te bewegen tot duurzamere keuzes; met tentoonstellingen, samenwerkingen, programmering, maar ook door het ontplooien van initiatieven binnen de sector. Tentoonstellingen zoals Food for Thought en Het verhaal van de walvis en projecten zoals Rijzend Water en ATLAS, the future of exhibitions, zijn hier voorbeelden van.

ATLAS, the future of exhibitions

Dit onderdeel gebruikt cookies

Accept cookies
Informatie & instellingen

Meer lezen?

Bekijk het meest recente milieubeleidsplan (herzien november 2022) en het duurzaamheidsjaarverslag van 2021