Header background

Steun
het museum

De ondernemersgeest uit de Gouden Eeuw vormt de basis van het vernieuwde Scheepvaartmuseum. Continu vervangen wij bestaande exposities met bijbehorende educatieve programma's en spraakmakende publieksactiviteiten zodat museum toekomstbestendig is.

Samen met u inspireren wij de samenleving met maritieme verhalen. Alleen met steun van particulieren, bedrijven en fondsen kan ons museum een van de grootste maritieme collecties ter wereld behouden en uitbreiden, unieke tentoonstellingen organiseren en verdiepende educatieve programma's ontwikkelen.

Het Scheepvaartmuseum is een actieve culturele onderneming en gaat graag bijzondere en langdurige relaties aan. Zo zorgen wij er gezamenlijk voor dat het museum kan blijven ondernemen. Steun van vrienden, sponsoren en begunstigers is hiervoor van groot belang. Kom aan boord van Het Scheepvaartmuseum en zet met ons koers naar een ambitieus vervolg zodat wij de samenleving gezamenlijk inspireren, nu en in de toekomst.

Contact

Wij laten u graag kennis maken met het museum en wij maken graag kennis met u. Voor meer informatie over steun aan het museum kunt u contact opnemen met één van onze relatiemanagers.

Astrid Berman - Relatiemanager Bedrijven & De Maritieme Cirkel 020-5232346
Sandra van Duren - Medewerker Development 020-5232336
Thierry Jacobs - Relatiemanager Vriendenvloot 020-5232274
Barbara Ruding - Relatiemanager Bijzondere Giften & Fondsen 020-5232319
Betty van Steinvoorn - Relatiemanager Het Compagnie Fonds 020-5232327